Børsnoteringer er en investeringsmulighed som mange privatinvestorer ikke har opdaget endnu. Helt enkelt er investering i børsnoteringer en form for aktieinvestering, som indebærer, at man investerer i selskaber, der bliver børsnoteret for første gang. Man bliver tit frarådet at lave denne form for investering, men der er gode muligheder for at få succes med investering i børsnoteringer. I denne artikel får du gode tips til, hvordan du kan få succes med investering i børsnoteringer, og alt det du har brug for at vide om børsnoteringer, for at blive klar til at investere.

Lad os først kigge lidt nærmere på, hvad en børsnotering er, så du er godt klædt på med hensyn til de begreber og mekanismer, der ligger bagved en børsnotering.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Hvad er en børsnotering?

Når et selskab går fra at være privatejet til at blive offentligt, bliver selskabet børsnoteret. En børsnotering gør det således muligt for interesserede investorer at købe aktier i virksomheden og blive medejere. De børsnoterede virksomheder handles på en fondsbørs som f.eks. Københavns Børs, Oslo Børs, New York Stock Exchange og NASDAQ.

Når man børsnoterer en virksomhed, så lægges den altså ud på markedet, så andre kan købe værdipapirer i den. En børsnotering er en omfattende og dyr proces for virksomheder, så det er ikke noget man gør uden grund. Derfor skal man som potentiel investor se grundigt på, hvilke årsager der ligger bagved børsnoteringen.

En børsnotering vil ofte betegnes som en IPO. IPO står for Initial Stock Offerings, og det handler altså om den første gang, hvor et privat selskab bliver offentligt gennem en børsnotering. Nye børsnoteringer omtales også som børsintroduktioner. Det er alle begreber for det samme fænomen.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Kan skabe et drømmeagtigt billede af millioninvesteringer

Dotcom-boblen eller IT-boblen, som skyllede ind over investeringsmarkedet i 1990’erne er et godt eksempel på et tidspunkt i historien, hvor det gik lidt over gevind med investering i børsnoteringer. Boblen bristede også få år senere, men nu er der atter potentielle penge at tjene på børsnoteringer. Det er alligevel værd at nævne, at en del af de tech-virksomheder, der overlevede dotcom-boblens implosion som Amazon, EBay og Adobe stadig er store den dag i dag.

Nye børsnoteringer udstedes som regel af yngre virksomheder i vækst, der gennem en børsnotering søger kapital fra aktionærer til at vækste virksomheden yderligere, finansiere forskning m.m. Der kan dog sagtens også være tale om store privatejede virksomheder, der gerne vil handles offentligt. Hvilke tilfælde der gælder for den virksomhed, du er interesseret i at investere i, vil være tydeligt gennem prospektet, som du får adgang til inden en børsnotering. Det vil vi komme nærmere ind på senere.

Børsnoteringer kan skabe et lidt drømmeagtigt billede af potentielle investeringer, som med et enkelt klik ender i en milliongevinst. Det er ikke nødvendigvis en realistisk forventning, og derfor kan det godt betale sig – og eventuelt spare dig for at lide store tab – at bruge lidt sund fornuft og skepsis, når du skal investere i børsnoteringer. Man kan altid drømme om, at ens investering i børsnoteringer går hen og bliver det nye Tesla Motors, EBay eller Amazon, men det er også vigtigt at være realistisk og tænke klart.

Det tillokkende ved nye børsnoteringer er alle de vandrehistorier, der findes om investorer, som er blevet eventyrligt rige på en enkelt transaktion, men billedet er i virkeligheden mere nuanceret end som så. Det er muligt at tjene store penge på nye børsnoteringer, men det er slet ikke givet, at man får den millionfortjeneste, man måske drømmer om.

Investering i børsnoteringer

For at investere i børsnoteringer skal man finde handelsplatforme og mæglere, der forhandler IPOs. I Danmark kan man for eksempel handle med børsnoteringer på Nordnet. Det er vigtigt at finde en god mægler, når du skal handle med nye børsnoteringer, men det meste af arbejdet skal du faktisk selv gøre.

At træffe de gode beslutninger er nemlig helt op til dig selv. Det kræver en del forarbejde og fornuftige overvejelser, men der findes også nogle helt klare fordele ved at investere i børsnoteringer. Det er også vigtigt at notere sig, at investering i børsnoteringer ikke udelukker, at du kan investere i andet. Man kan med andre ord sagtens inkludere investering i børsnoteringer som en del af en diversificeret portefølje, hvor man spreder sin risici over flere forskellige investeringsobjekter.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Kan man investere forud for børsnoteringen?

Det er i nogle tilfælde muligt at investere i de nye børsnoteringer, inden de bliver børsnoteret. Når man investerer i en ny børsnotering, forud for selve børsnoteringen, så foregår det på det grå marked. Når man handler på det grå marked, så handler man også inden resten af markedet – det kan være en fordel, men du risikerer også at købe dig ind til overpris. Hvis du køber dig ind billigere, end det, der ender med at blive markedsværdien for virksomheden, så vil du kunne stå med en solid afkastning, når virksomheden bliver børsnoteret, men det omvendte kan også være tilfældet. Som vi vil komme nærmere ind på senere i denne guide, så indebærer alle investeringer en vis risiko.

Jagten på enhjørninger

Når man investerer i børsnoteringer, er det gerne i jagten på den næste enhjørning. Enhjørninger indenfor investering er betegnelsen for privatejede virksomheder, der når en værdisætning på 1 milliard dollars inden børsnoteringen. Alle investorer håber på at kunne investere i den næste storeenhjørning, men det kræver forståelse og indsigt i, hvordan børsnoteringer fungerer og evnen til at kunne analysere, hvor værdifuldt et selskab rent faktisk er.

Det er jo heller ikke sådan at al værdi er reel værdi. Der findes flere eksempler på enhjørningevirksomheder, der kører med stort underskud, men har en enorm markedsværdi. Det fortæller noget om, at billedet af værdi ikke er entydigt, og at der er flere faktorer, som for eksempel hype, der skal medregnes i en helhedsvurdering.

Der hersker en myte om, at man ikke kan investere i børsnoteringer som privatperson, men det er slet ikke tilfældet. Der findes mange muligheder for at investere i børsnoteringer, og med de følgende tips kan du blive helt klar til at investere med succes.

Her får du 12 gode tips til succes med investering i børsnoteringer, så du ved, hvad du skal holde øje med:

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

ophelia invest club

1. Lav en investerings strategi

I lighed med andre former for investering er det essentielt, at man laver en god investeringsstrategi for investering i børsnoteringer. Som udgangspunkt skal man overveje om, man ønsker at investere med kort udsigt til profit eller om man ønsker at få gevinst på længere sigt. Når man investerer i en børsnotering på lang sigt, så forventer man ikke nødvendigvis at investeringen vil give afkastning med det samme. Man investerer med det formål om, at investeringen skal kunne betale sig over tid, hvis man har en langsigtet investeringsstrategi. Hvis man har en kortsigtet investeringsstrategi, så sætter man sig i en position, hvor man spekulerer i investeringens værdi med et mål om hurtigt at sælge til profit eller shorte sin position, når lock-up-perioden udløber.

Det er en god ide at tage stilling til, hvilken slags strategi du ønsker at benytte ved en given investering allerede inden, du investerer.

2. Tænk strategisk i forhold til lock-up-perioden

Når man investerer i en børsnotering, opstår der en lock-up-periode, der spænder fra 3 til 24 måneder. I denne lock-up-periode må du ikke sælge ud af dine aktier i virksomheden. Der kan ligge en taktisk fordel i at vente til perioden udløber. Det kan nemlig sende et signal til potentielle købere om, at virksomheden er værd at investere i – også selvom man egentlig gerne vil sælge.

Lock-up-perioden er også en god periode at overveje sin investering. Det er for eksempel positivt, hvis der er mange selskaber, der er omfattet af den og skal beholde sin investering i virksomheden. Det giver nemlig virksomheden gode vilkår for den ønskede vækst.

På samme måde kan man også sige, at man hurtigt skal sælge ud, inden virksomheden falder for meget i værdi, hvis investeringen ikke viser sig at have den vækst, som man måske havde håbet på.

Hvis du vil tabe mindst muligt, kan det være en strategi at sælge ud, hvis aktien ender med at falde under introduktionsværdien efter de første par dage på børsen. Det er dog et strategisk valg, man skal tage om, hvordan man skal udnytte lock-up-perioden. Skal man vente og bruge den til at ‘bluffe’ andre potentielle investorer eller skal man sælge hurtigst muligt? Det hele kommer an på dig og hvilken strategi du vælger.

3. Vær skeptisk

Det er altid en god ide at anvende lidt sund skepsis og fornuft, når man skal vurdere potentielle investeringer i børsnoteringer. Her kan man med fordel gå ud fra et forsigtighedsprincip, så man ikke ender i en sårbar position. Sund skepsis kan komme i spil med børsnoteringer, når man skal afgøre, hvad der er hype omkring et selskab, og hvor stort potentiale det har til at skabe værdi og blive en god investering. Dette hænger også tæt sammen med risiko.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

4. Overvej din risiko

Du skal også overveje din risiko, når du investerer i børsnoteringer. Når man investerer i børsnoteringer, så er der ofte tale om små privatejede start-ups og her kan risikoen være forholdsvis stor, hvis prospektet afdækker, at selskabets værdi ligger andre steder end i selskabet selv.

Der er selvfølgelig altid et element af risiko knyttet til enhver investering, men med børsnoteringer, har man meget lidt historisk data at analysere ud fra, og man kan desværre ikke se ind i fremtiden, og se hvad der kommer til at blive den næste enhjørning. Det man kan gøre, er at foretage en grundig analyse og tage en kvalificeret afgørelse på baggrund af denne.

Når du skal vurdere, hvor høj risiko der er ved din investering, så er det en god ide at kigge på, hvor meget du risikerer at tabe. Det er måske ikke en god ide at skyde en masse penge i en lille start-up- virksomhed, hvor der kan være meget usikkerhed tilknyttet, hvis du ikke ønsker at investere med høj risiko. Med andre ord: Invester ikke mere end du potentielt set har råd til at tabe.

5. Læs prospektet grundigt

Inden børsnoteringen sender selskabet et prospekt ud, der indeholder vitale informationer om selskabets struktur og økonomi. Det siger sig selv, at dette kan være et særdeles nyttigt værktøj for en potentiel investor. Et prospekt er et omfattende dokument, der normalt ligger på mellem 200-400 sider, og det kan derfor være en lidt hård tekst at komme igennem, men der er meget essentiel information, som du kan trække ud af prospektet om, hvor værdifuld eller potentielt værdifuld en virksomhed i virkeligheden er.

Man kan i princippet godt investere i børsnoteringer uden at læse prospektet først, men vi vil alligevel anbefale, at du sætter dig ind i det, der står. Her kan du for eksempel læse dig til, hvad der er formålet med børsnotering, hvor selskabet får sine penge fra, hvilke kunder selskabet har og om der beviseligt set er et marked for det, selskabet sælger, hvis det for eksempel handler om et konkret produkt. Der er også muligt at aflæse data omkring, hvordan selskabet vil bruge den kapital, der kommer fra aktionærerne. Hvis du ikke er enig i denne vision, så kan det være en grund til, at lade investeringen ligge.

6. Invester ikke i børsnoterede luftkasteller

Der er mange børsnoteringer, der er luftkasteller og som udelukkende går på børsen for at få kapital ind i virksomheden. Derfor er det essentielt, at du oparbejder en evne til at skille fårene fra bukkene.

Hvis der er stor hype omkring en børsnotering, er der grund til at være lidt skeptisk. Den store hype, kan nemlig aflede opmærksomheden fra essentielle tal, der kan afsløre om virksomheden er et luftkastel af en god investering eller ej. Hype kan selvfølgelig også føre til, at ukendte virksomheder, der viser sig at være gode investeringsobjekter, bliver løftet frem fra det obskure – men hype alene burde ikke få dig til at spare på research og grundig læsning af prospektet.

Man bør kort sagt styre væk fra virksomheder, hvis formål med børsintroduktionen er at afdrage gæld i den samme bank, der foretager børsintroduktionen eller som giver selskabet en eller anden form for rådgivning. Man skal også tage stilling til, om man er villig til at lade ens investering gå til markedsføring af et nyt produkt eller lignende. Dette er detaljer, du kan læse ud fra prospektet, og du skal være forsigtig med at gå ind i virksomheder, hvor du ikke støtter den strategi, der bliver lagt for, hvordan de midler virksomheden får gennem børsnotering skal benyttes.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

7. Forhold dig til den forventede børsværdi

I stedet for at lade dig tillokke af hypen, skal du forholde dig til den forventede børsværdi. Som udgangspunkt kan man sige, at jo mindre selskabet er, jo større risiko er der tilknyttet din investering. Der vil også være en begrænset omsætning i virksomheden. Men det er alligevel vigtigt at huske på, at hvis selskabet ender med at få den succes, som du måske vurderer, kan du få et enormt afkast på din investering. Det er denne type investeringer, der gør børsnoteringer til et spændende, men uforudsigeligt investeringsobjekt.

8. Brug stop-loss

For at begrænse tab kan man benytte sig af det, der kaldes stop-loss. Stop-loss minimerer tab og sørger for, at du ikke taber mere end det, du har råd til at tabe, hvis din aktie falder under en vis værdi. Det kan godt betale sig at investere med stop-loss, hvis man ikke ønsker at forhøje sin risiko for tab og ønsker at begrænse tabets omfang, hvis investeringen ikke præsterer som ønsket. Det er et godt tip aldrig at flytte sin stop-loss ned, men det kan være en god ide at flytte sin stop-loss med op, hvis din aktie stiger.

9. Find ud af, hvor afhængigt selskabet er

Du skal som hovedregel ikke investere i selskaber, der er alt for afhængige af få kunder eller produkter. På samme måde som man skal sprede sin risiko, når man investerer, bør et selskab sprede sin risiko ved ikke at være for afhængige af en stor kunde eller have for få heste at spille på. Dette kommer tydeligt frem i prospektet. Risikoen eskalerer nemlig, hvis den store kunde falder fra eller de få produkter ikke præsterer som forventet.

10. Sæt dig ind i, hvor længe virksomheden har eksisteret

Det er en god ide at sætte sig ind i, hvor længe virksomheden har eksisteret. I investeringssammenhæng kan kort eksistens betyde høj risiko. Hvis selskabet har haft stor vækst på kort tid, skal man også overveje, om man tror, at selskabet kan fortsætte på det niveau eller om man vurderer, at selskabet ikke vil kunne styre den pludselige vækst. Der er altså ikke nødvendigvis noget i vejen med investeringsobjekter, der har en stabil, men moderat vækst.

11. Lav grundig research

I stedet for udelukkende at fokusere på omtale fra tredjepart, så se på de faktiske tal. Hvordan har virksomheden rent faktisk præsteret økonomisk? Tag den ekstra tid det tager til at undersøge regnskaber og virksomhedens historie, for at sikre dig, at du har et godt helhedsindtryk af virksomheden, som du overvejer at investere i.

Det giver dig et langt mere realistisk billede af, hvilket potentiale, der ligger i virksomheden. Du skal forholde dig til, hvilke tal der står på bundlinjen. Værdi er ikke noget, der kun bliver afgjort af helt konkrete faktorer. Det menneskelige sind spiller også en væsentlig rolle. Det er jo gerne sådan, at en akties værdi bliver bestemt af udbud og efterspørgsel. Det betyder, at en aktie er det værd, som man er villig til at betale for den.

Derfor afvejer vi meget i forhold til, hvad andre tænker og synes, når vi skal investere i virksomheder. Forhåndshype er en del af, hvilke investeringer, der går hen og bliver lukrative, så det skal ikke udelukkende afvises.

12. Fokuser på virksomhedens vækstpotentiale

Når du skal investere i en børsnotering, så er det essentielt, at du fokuserer på at analysere virksomhedens vækstpotentiale. Med investering i børsnoteringer er der som regel tale om lidt nyere virksomheder, og derfor har man ikke nødvendigvis så meget virksomhedshistorie at gå ud fra, når man skal regne ud om det er en god investering eller ej. Derfor kan det hurtigt blive et kvalificeret gæt, når man skal overveje, hvilke faktorer, der afgør, hvor stort vækstpotentiale

virksomheden har. Børsnotering er mere end blot kapitalfremskaffelse for en virksomhed, og hvis du kan finde den helt rigtige investering, kan du stå med den næste enhjørning i hånden.

Opsummering

Man er aldrig garanteret succes, når det kommer til investeringer. Men du er godt rustet ved at følge disse tips, så du kan få succes med investering i børsnoteringer. De fleste, der er interesserede i at investere i børsnoteringer, er ofte på jagt efter den næste danske enhjørning. Man skal bare huske på, at enhjørninger er en sjælden race. Det er dog ikke lig med, at de ikke findes. Du skal bare huske at med god research, forsigtighed, sund fornuft og skepsis, så kommer du længst, når du skal investere i børsnoteringer. Det betyder helt konkret, at hvis du holder dig til fakta, så har du en meget bedre chance for at få succes med investering i børsnoteringer.

Hvis du vil læse om nogle af de nylige danske børsnoteringer kan du finde artikler her.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.