Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Dollar-cost Averaging


Introduktion

På aktiemarkedet findes der et hav af strategier, der påstår at kunne levere et godt afkast. Det er en god idé at have en strategi, så vi har en fast plan at følge og undgår at købe og sælge alt for impulsivt. Strategien er altså en slags kompas, vi altid kan kaste et blik på og sikre os, at vi er på rette vej. Mange af strategierne er komplekse og svære at forstå, men der findes også mere simple strategier, der er lettere at forstå og anvende.En af disse simple strategier er den såkaldte dollar-cost averaging strategi. Den er er temaet i denne artikel.

Hvad er dollar-cost averaging?

Dollar-cost averaging er en indkøbssstrategi, der søger at udligne udsving i aktiekursen ved, at vi investerer af flere omgange i stedet for at investere hele beløbet på én gang. Lad os forestille os, at vi står med en pose penge i hånden, mere specifikt 10.000 kroner. Dem vil vi gerne investere. Frem for at investere alle pengene på én gang til at starte med, investerer vi 2.000 kroner hver måned i fem måneder. Vi køber altså for et fast beløb med et fast interval i en bestemt aktie. Når vi gør det, køber vi flest aktier, når priserne er lave og færrest aktier, når priserne er høje. Formålet med strategien er, at vi opnår en nogenlunde gennemsnitspris for perioden og dermed undgår at købe meget dyrt. På den anden side går vi potentielt set også glip af at købe meget billigt, hvis aktien er steget i hele perioden.

Hvis vi vil i gang med strategien nu, er der tre ting vi må bestemme os for:

 • Hvilket produkt vi vil købe (fx en aktie eller et fondsbevis)
 • Hvilket beløb vi vil investere
 • Med hvilket tidsinterval vi vil investere det valgte beløb

Eksempel på dollar-cost averaging

Lad os igen sige, at vi har en pose penge med 10.000 kroner, som vi ønsker at investere. Vi ønsker at investere 2000 kroner af gangen fordelt på 5 måneder:

 • Første måned: Aktien koster 400 kr. – vi køber altså 5 aktier (5*400=2000)
 • Anden måned: Aktien koster 250 kr. – vi køber altså 8 aktier (8*250=2000)
 • Tredje måned: Aktien koster 200 kr. – vi køber altså 10 aktier (10*200=2000)
 • Fjerde måned: Aktien koster 250 kr. – vi køber altså 5 aktier (5*400=2000)
 • Femte måned: Aktien koster 500 kr. – vi køber altså 4 aktier (4*500=2000)

Vi har altså i alt købt 32 aktier for en samlet beløb på 10.000 kroner. Vores gennemsnitskurs bliver altså 312,15. Vi har altså opnået en lavere gennemsnitskurs, end hvis vi havde købte alle aktierne til 400 til at begynde med. I eksemplet kan det også ses, at vi køber flere aktierne, når prisen er lav, og færre aktier, når prisen er høj. Det er princippet bag dollar-cost averaging.

Fordele ved dollar-cost averaging

Hvis vi er helt nye på aktiemarkedet, kan dollar-cost averaging være et særligt godt sted at starte. En af de helt store fordele er nemlig, at vi typisk bliver mindre mentalt påvirket af kursudsving og nyheder, når vi ved, at vi blot skal holde os til vores strategi. Et kursfald kan endda være gavnligt for os på den lange bane. Det er nemlig et typisk begynderfejl, at vi sælger vores aktier, når de er faldet, fordi vi bliver nervøse eller utrygge.

Dollar-cost averaging er en god måde at lære at håndtere udsving på aktiemarkedet og blive resistente over for elementer, der kan spille vores psykologi et puds. 

Derudover er dollar-cost averaging er god måde at undgå, at vi investerer på et meget uheldigt tidspunkt. Lad os for eksempel antage, at vi havde sparet en masse penge op og besluttet at investere dem allesammen lige op til finanskrisen. Det ville være super ærgerligt at starte vores investeringseventyr ud med at tabe det halve. Og det kan tage umanerlig lang tid at hente det tabte ind igen, hvis vi uheldigvis rammer ind i en stor nedtur. Selvfølgelig kan vi stadig tabe penge med denne strategi i en finanskrise, men dollar-cost averaging kan være med til at mindske vores tab, fordi vi ikke købte på ét bestemt tidspunkt. Bagsiden af medaljen er så, at også gå glip at at investere på det perfekte tidspunkt, hvilket for eksempel kunne være på bunden af finanskrisen. Det er dog meget usandsynligt, at vi ville ramme dette alligevel.

Ulemper ved dollar-cost averaging

Det bedste argument imod dollar-cost averaging er, at markedet historisk set har været stigende. I teorien ville det derfor være bedre at investere alle vores penge i dag end at sprede dem ud på fremtidige investeringer, fordi det ville give et højere afkast. Det afhænger dog altid af den enkelte situation, hvilken strategi, der giver bedst mening. Forskning fra Vanguard viser, at det historisk set har givet et bedre afkast at investere alle penge på én gang, men det betyder ikke, at dollar-cost averaging ikke kan give mening for os, der gerne vil have en lavere risiko.

En anden ulempe ved dollar-cost averaging er, at vi også kan blive for ignorante over for det, vi investerer i. Virksomheden/casen kan ændre sig fundamentalt undervejs, hvilket betyder at vi gerne vil investere mere eller mindre i virksomheden. Dollar-cost averaging er altså ikke en særlig dynamisk strategi, hvilket kan gøre det svært at tilpasse sig ændringer.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

En sidste men vigtig ulempe ved strategien er, at vi typisk kommer til at betale flere handelsomkostninger, når vi skal handle flere gange, hvilket vi jo gør med en dollar-cost averaging strategi. Det er derfor vigtigt, at vi er særligt opmærksomme på handelsomkostninger med denne strategi. Nordnets værktøj, månedsopsparingen, eliminerer dog denne uleme fuldstændig. Det værktøj er skabt til dollar-cost averaging.

Fordele og ulemper opsummeret

Fordele

 • Let at forstå – god til begyndere
 • Vi bliver mindre psykologisk påvirkede
 • Reducerer risikoen for at købe på et meget uheldigt tidspunkt

Ulemper

 • Det er muligt at vi går glip af et afkast
 • Vi kan “glemme” at situationen ændrer sig
 • Vi skal betale flere handelsomkostninger (kurtage)

Nordnets månedsopsparing

Har du fået lyst til at prøve strategien? Et godt sted er som nævnt at starte er med Nordnets månedsopsparing, der giver mulighed for at investere i indeksfonde/ETF’er med lave handelsomkostninger. Man kan automatisk indstille den til hver måned at investere en bestemt beløb i et bestemt produkt. Nordnets månedsopsparing kan altså fint anvendes til en dollar-cost averaging strategi.

Opsummering

Dollar-cost averaging er altså en strategi, der er let at forstå og gå i gang med. Den reducerer vores risiko for at købe meget dyrt, men den betyder samtidig også, at vi gå glip at en potentielt større afkast. De største ulemper ved strategien er de højere handelsomkostninger samt at det i teorien giver bedre mening at investere alle pengene i dag, da markedet historisk set har været stigende. Om strategien afhænger dog at den enkelte investors situation.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.