Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Bæredygtig investering med Curo Capital


Curo Capital står bag ny fond, der investerer i mere end 200 visionære selskaber, som bidrager positivt til verden. Det kan være selskaber, som sikrer forsyning af rent drikkevand eller leverer billig adgang til lægehjælp i tredjeverdenslande. Fonden hedder ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ og den giver danske investorer en unik mulighed for at investere opsparingen bæredygtigt.

(Reklame) Vi har et samarbejde med Curo Capital. Hos Ophelia Invest ser vi dem som en inspirerende og stærk spiller på det danske marked, når det kommer til bæredygtig investering.

Ud over den nye fond ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ forvalter Curo Capital særligt velhavende danske familiers formuer. I denne artikel fokuserer vi dog primært på fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’, som er tilgængelig for os alle, uanset hvor mange penge vi har.

Hvem er Curo Capital?

Curo Capital står bag den exceptionelt spændende nye fond ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’. Den tager bæredygtighed til et helt nyt niveau og er mere bæredygtig end dét, vi private investorer ellers har haft mulighed for at investere i.

Malene Bason, som også har medvirket som ekspert i bæredygtig investering flere gange i vores podcast Ophelia Invest Talks, er den ledende faktor inden for netop bæredygtig investering hos Curo Capital. Og de har altså for nylig lanceret den nye fond, som vi blandt andet kan købe hos Nordnet.

Curo er latin og betyder ‘jeg tager mig af’ – et navn i tråd med en af selskabets vigtigste værdier: vigtigheden af at tage sig af kunderne og deres formuer. Forvalteren blev etableret tilbage i 2009 og vægter bæredygtighed højt, hvilket afspejles både i valg af investeringer og samarbejdspartnere.

Hvad laver Curo Capital?

Curo Capital har udvalgt seks forvaltere, som hver har deres egen tilgang til bæredygtige investeringer. Disse forvaltere udgør tilsammen fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’. Normalt er denne måde at investere på kun tilgængelig for de meget velhavende, men nu kan vi alle investere sammen med dem.

‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ blev børsnoteret i foråret 2021 og kan handles gennem de fleste børsmæglere – det kan både være gennem banken eller gennem online børsmæglere, fx Nordnet.

Hvad er dine muligheder hos Curo Capital?

Gennem fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ kan vi helt eksklusivt få mulighed for at investere gennem nogle af verdens dygtigste kapitalforvaltere. Hvis vi ikke investerede gennem fonden, ville det kræve store summer at investere gennem de enkelte seks forvaltere, ligesom omkostningerne for investering direkte hos de seks forvaltere er højere end gennem Curo Capitals fond – denne særlige bæredygtige og ansvarlige måde at investere på bliver altså tilgængelig for os private investorer netop via fonden.

Curo Capital lægger vægt på, at vores investeringer skal være med til at sætte et positivt aftryk på verden. Vi kan med vores investering være med til at gøre en forskel i ordets bedste forstand.

Helt specielt dokumenterer Curo Capital, hvordan virksomhederne, de investerer i, klarer sig i et bæredygtighedsperspektiv. Det gør de ved hjælp af uafhængig tredjepartsdata. Hvert år kan vi læse en bæredygtighedsrapportering for fonden.

I bæredygtighedrapporteringen for 2021 kan vi blandt andet læse, at de virksomheder som ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ investerer i, forbruger 95 procent mindre affald end de virksomheder, der udgør det brede aktiemarked. Netop virksomheders affaldsforbrug er en stor udfordring. De fem største sodavandsproducenter i verden forbruger til eksempel cirka 10 procent af den globale plastikemballage.

Fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ kan købes på et almindeligt depot for vores opsparing. Vi kan også handle den på aktiesparekontoen, ligesom vi kan investere i den fra et pensionsdepot. Den kan handles gennem online børsmæglere som fx Nordnet eller gennem et depot i en traditionel bank.

Ambitioner

“Gennem bæredygtige investeringer og vidensdeling er det vores ambition at sætte standarden for samvittighedsfulde fællesskaber blandt investorer i Danmark” – curocapital.dk

Citatet ovenfor går hånd i hånd med en ambition hos Curo Capital om at skabe et godt og stabilt afkast. Det er derfor Curo Capital både investerer i traditionelle aktivklasser, som for eksempel aktier og obligationer, men også i mere alternative aktivklasser, som for eksempel solcelleparker.

Curo Capitals ambitioner på bæredygtighedsfeltet er blandt andet mundet ud i fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’. Fonden investerer kun i selskaber, der behandler både medarbejdere, underleverandører og kunder ordentligt og som arbejder med at minimere deres miljømæssige fodaftryk.

Investeringsstrategi

Curo Capital har udvalgt seks af verdens dygtigste kapitalforvaltere af bæredygtige aktier. Det er disse seks, som finder aktierne til fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’. For alle seks kapitalforvaltere gælder, at bæredygtighed er dybt forankret i deres DNA, og de seks forvaltere er på forskellig vis specialister inden for hver deres område. For alle seks forvaltere gælder desuden, at de har skabt gode afkast på deres bæredytige investeringsstrategier gennem en årrække.

Det er altså ikke Curo Capital selv, der håndplukker og foretager investeringerne, men derimod de nøje udvalgte forvaltere. På globalt plan findes der tusindvis af kapitalforvaltere. Det er kun en brøkdel af dem, der formår at slå markedet. Det er denne brøkdel, Curo Capital håndplukker. Det gør de blandt andet i tæt samarbejde med et af Europas førende investeringshuse, Stanhope Capital.

Når Curo Capital udvælger forvaltere, er det blandt andet vigtigt for dem, at forvalterne selv har “hånden på kogepladen” og historisk har skabt stærke afkastmæssige resultater. Derudover er det af stor betydning, at forvalterne formår at klare sig godt, når markedsforholdene er vanskelige – helt lavpraktisk når der er store kursudsving på aktiemarkedet. I relation til fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ udvælges der forvaltere, der ud over gode økonomiske afkast også investerer særligt ansvarligt.

Fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’

Når vi investerer i fonden, investerer vi i mere end 200 veldrevne og visionære selskaber. Det kan både være gennem deres produkt eller gennem deres måde at drive virksomhed på. 60 procent af fondens investeringer er i selskaber vis forretningsmodel gør en positiv forskel og er det, vi kalder for impactvirksomheder. Deres indtjening er knyttet til områder, der gør en positiv forskel for verden, som fx uddannelse til tredjeverdenslande og rent drikkevand. De resterende 40 procent af fonden investeres ud fra ESG-parametre (Environmental, Social, Governance), som i højere grad relaterer sig til, hvordan virksomheden drives internt.

Curo Capital arbejder med fire temaer i fonden, som omsætter FNs 17 verdensmål til konkrete investeringer.

Curo Capital skriver om de fire temaer:

Miljø og grøn omstilling: Parisaftalen fra 2015 har sat et ambitiøst mål om at begrænse den globale opvarmning til under 2%. Vi investerer i selskaber, som arbejder målrettet med grøn omstilling inden for bl.a. transport, energiforsyning og affaldshåndtering.

Sundhed, sikkerhed og trivsel: Over 6 millioner børn under 5 år dør hvert år. Ifølge verdensmål 3 skal alle mennesker have adgang til at blive behandlet af en læge. Flere selskaber i Forskel leverer f.eks. telemedicin til lavindkomstgrupper.

Innovation og nye løsninger: Adgang til internet og mobiltelefoni er afgørende for at løfte tredjeverdenslandene ud af fattigdom. Forskel investerer eksempelvis i selskaber, som opstiller telemaster i Afrika og Indien.

Uddannelse og social integration: Ifølge verdensmål 4 skal alle piger og drenge i verden have adgang til gratis skolegang. Uddannelse er et af de allerstærkeste redskaber i kampen mod kønsdiskrimination og fattigdom, og Forskel investerer bl.a. i selskaber, som tilbyder billig adgang til videregående uddannelser.

I skrivende stund (april 2022) har fonden en overvægt til de af FNs 17 verdensmål, der dækker sundhed, trivsel, uddannelse og social integration.

Fonden udgøres af mere end 200 aktier fra hele verden. Det giver en stor risikospredning, der blandt andet medvirker, at fonden kun i begrænset omfang påvirkes af større kursudsving på enkelte aktier.

Top fem største brancher er:

 • Sundhed (23 procent)
 • Teknologi (23 procent)
 • Industri (18 procent)
 • Finans (11 procent)
 • Cyklisk forbrug (10 procent)

Størstedelen af selskaberne i porteføljen er amerikanske (59 procent), mens resten primært spreder sig over Europa, Storbritannien og Japan.

Fonden er akkumulerende. Den er aktivt forvaltet med ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) på 1,31 procent – hvilket er i den lave ende for en aktivt forvaltet fond.

Curo Capital er rådgiver for ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’. Det er en fond/afdeling i investeringsforeningen Wealth Invest, som administreres af investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Det lyder lidt indviklet, men det er ikke unormalt, at det vi tror er en investeringsforening i virkeligheden “kun” er rådgiver, mens nogen andre sidder og laver de praktiske handler. 

Du kan læse mere om fonden her. 

Hvordan investerer jeg?

Hvis vi ønsker at investere i fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’, kan vi gøre det gennem vores depot i banken eller gennem vores online børsmægler. Vi kan finde frem til fonden på følgende måder:

Wealth Invest kan fremgå af fondsnavnet hos børsmægleren, og dette er rent juridisk. Curo Capital er stadig rådgiver for denne fond og det er den rette fond, du har fundet frem til.

Når vi har købt fonden, går der to bankdage, før vi kan se den i vores depot. Det samme gælder, hvis vi ønsker at sælge fonden igen. Der vil gå to bankdage, fra vi har foretaget salget, til pengene er til rådighed på vores depot.

Fordele og ulemper

Fordele

 • Det bliver nemt at investere vores opsparing i selskaber, der gør en forskel for fremtiden, gennem Curo Capitals fond ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’
 • ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ tæller en ud af meget få dedikerede, danske bæredygtige og ansvarlige fonde, vi kan investere i
 • Fonden er akkumulerende, hvilket er praktisk på et pensionsdepot og på aktiesparekontoen, hvis vi er langsigtede
 • Omkostningerne (ÅOP) ved fonden er i den lave ende sammenlignet med mange andre aktivt forvaltede fonde på markedet.
 • Gennem fonden får vi mulighed for at investere gennem kapitalforvaltere, som ville være dyrere eller umulige at investere i, hvis vi ikke gjorde det gennem fonden

Ulemper

 • Fonden er relativt ny og vi kan derfor ikke se en lang historik
 • Fonden er akkumulerende og derfor er den lagerbeskattet, hvilket kan være en ulempe hvis vi har en kort tidshorisont og et begrænset rådighedsbeløb

SKAT

Fonden ‘Forskel – Bæredygtige Aktier’ beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. Det betyder, at den beskattes med 27 procent op til progressionsgrænsen på 57.200 kroner (2022-tal). Herover beskattes positivt afkast med 42 procent. Lagerprincippet betyder, at vi hvert år skal svare skat af afkast, også selvom vi ikke har solgt fonden og derved realiseret vores afkast. På den måde betaler vi skatten løbende i stedet for den dag, vi sælger fonden.

Vi har skrevet en guide til beskatning, hvis du er interesseret i, hvordan forskellige slags værdipapirer og fonde beskattes.

Teamet 

I Curo Capital er der fire partnere: Jens Honoré, som er CEO, Kim René Pedersen, Malene Bason og Klaus Hector Kjær. 

Jens Honorés er cand.polit. og hans karriere blev indledt i 1995 som forvalter af globale aktier i Gudme Raaschou. Fra 1999 var han centralt placeret i Nordea Investment Management. I Curo Capital sidder han for bordenden i investeringkomitéen og har ansvaret for valget mellem aktivklasser.

Kim René Pedersen har siden 1989 arbejdet med investeringsrådgivning og direkte porteføljeforvaltning. De første 23 år af karrieren var i regi af Nordea, og i 2009 traf han beslutningen om at blive medstifter af Curo Capital.

Malene Bason er cand.merc. i Applied Economics and Finance fra CBS i 2003. Siden da har hun beskæftiget sig med investeringer. I 2018 etablerede hun virksomheden Future Impact, hvor hun rådgav fonde og familiekontorer om impact-investering. I 2020 blev hun en del af partnerkredsen i Curo Capital med ansvar for bæredygtige investeringer.

Klaus Hector Kjær er cand.merc. og har tidligere forvaltet obligationer hos Formuepleje A/S og senere hos Gudme Raaschou. Fra 2004 til 2008 var han administrerende direktør for fondsmæglerselskabet Gudme Raaschou Asset Management A/S. I 2009 var han med til at starte Curo Capital.

Vores fokus på selskabet

Podcast:

I Ophelia Invest Talks episode 207 tog Sarah Ophelia Møss en snak med partner i Curo Capital Malene Bason om bæredygtig investering. I episoden kommer Malene med lette tips og guidelines, som vi alle kan følge, når vi ønsker at investere vores penge ansvarligt i en bedre fremtid.

*Frem til april 2021 gik selskabet under navnet ATRIUM Kapitalforvaltning, og blev herefter til Curo Capital. 

Disclaimer  

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.