Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Børsmægleren Nordnet


Investeringsplatformen Nordnet er meget populær i Danmark. Spørger man de danske investorer, er der ingen over og ingen ved siden af Nordnet. Handelsplatformen er kåret som årets børsmægler mere end 10 gange!

(Reklame) Det er en af grundene til, at vi i Ophelia Invest har haft et tæt samarbejde med Nordnet, siden vi begyndte at kommunikere om investering for begyndere. I denne artikel kan du blive klogere på alt om Nordnet.

Hvem er Nordnet?

Nordnet er den største online børsmægler (handelsplatform) i Norden. Nordnet blev stiftet i 1996 og har i dag mere end 700.000 aktive kunder fordelt på de fire nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Nordnet er en attraktiv handelsplatform, fordi de tilbyder en brugervenlig platform, der er let at navigere og komme i gang på, selvom man ikke har erfaring med aktier. Platformen henvender sig til den almene private investor, der ønsker en simpel og billig måde at investere på. Derudover tilbyder Nordnet en række innovative investeringsprodukter som for eksempel Månedsopsparingen og Nordnets Indeksfonde, som du kan læse mere om i artiklen her. Her er det blandt andet muligt at investere i fonde uden at betale kurtage, og derfor vælger mange danskere denne platform, når de vil i gang med at snuse til aktier.

Vi vil her se nærmere på Nordnets produkter, hvordan man kommer i gang, hvilke fordele og ulemper, der er ved den populære platform og meget mere. Vi tager dig igennem alt det, du har brug for at vide for at vurdere, om Nordnet er den platform, du vil anvende.

Hvad kan man handle på Nordnet?

Aktier

På Nordnet kan vi købe aktier, men vi kan også købe meget mere end bare aktier. Platformen tilbyder et bredt udvalg af værdipapirer, vi kan investere i. Når det gælder aktier, har vi adgang til nordiske aktier såvel som aktier fra USA, Canada og Tyskland.

Investeringsforeninger

Udover aktier kan vi også købe fondsbeviser i investeringsforeningers fonde. Hvis vi går ind under “Børs og Marked” i menuen og trykker på “Investeringsforeninger”, kommer en smart søgemaskine frem, hvor vi kan opsætte vores helt egne kriterier for den investeringsforening, vi leder efter. Vi kan for eksempel vælge “Lav CO2” ved det grønne blad og dermed investere mere bæredygtigt. Derudover kan vi også vælge en bestemt region, kategori, om det skal være indeks og meget mere.

Søgemaskinen man kan bruge til at finde investeringsforeninger med på Nordnet

ETF’er – børshandlede fonde

Der findes også et bredt udvalg af ETF’er på Nordnet. ETF’er er fonde med meget lave forvaltningsomkostninger, hvorved vi billigt kan opnå en god (og meget stor) spredning. På samme måde som med investeringsforeningerne, kan vi finde præcis den ETF, der passer til os, via en søgemaskine med kriterier.

Vi kan også finde certifikater som “bull” og “bear” fonde på Nordnet. Det giver os mulighed for at tjene penge både når markerne falder og når de stiger. Handler vi fra et aktiedepot, bør vi være opmærksomme på, at afkast fra ETF’er lagerbeskattes. Det kaldes også “beskatning efter lagerprincippet”. Dette enten efter aktieindkomst eller kapitalindkomst, hvilket afhænger af hvorvidt de optræder på SKATs positivliste (liste over danske akkumulerende fonde eller udenlandske fonde, der beskattes som aktieindkomst)

Hvis du vil lære mere om ETF’er, kan du også tjekke Nordnets eget uddannelsescenter ud.

Søgemaskinen for ETF'er på Nordnet

Certifikater & andre komplekse produkter

Nordnet tilbyder også handel med certifikater og andre komplekse produkter som futures, warrants og optioner (de har samlebetegnelsen “derivater”).

Generelt kan vi sige, at disse produkter er langt mere risikable end de ovenfor nævnte værdipapirer og derfor hovedsageligt henvender sig til meget erfarne investorer. Disse produkter ligger under det, der kaldes “Nordnet Markets” i menuen “Børs & marked” på Nordnets hjemmeside. Det særlige ved produkterne er, at de giver mulighed for at tjene penge på faldende markeder samt mulighed for at geare sin investering (det betyder, at vi investerer for lånte penge).

Hvordan opretter man sig på Nordnet? Kom hurtigt i gang

1. Gå til Nordnets hjemmeside

2.Tryk på den blå knap øverst “Bliv kunde”

3.Udfyld CPR, Fornavn og efternavn.

4. Vi skal svare på nogle korte spørgsmål, når vi opretter en konto, herunder blandt andet hvor mange penge, vi forventer at investere for samt trække ud fra depotet om året.

Vi vil herefter kunne logge ind med enten NemID eller brugerlogin og kode. At vores konto er koblet til vores NemID betyder også, at Nordnet automatisk kan indberette vores gevinster og tab til skat, hvilket er en stor fordel sammenlignet med udenlandske platforme som DeGiro eller eToro. Man kan desuden oprette sig som selskab, hvis man har selskabsmidler man ønsker at investere.

Et andet særligt tilbud platformen har, er, at vi kan oprette en konto til en mindreårig, som vi for eksempel kan anvende som et aktiedepot til opsparing til barnet. Du kan læse meget mere om børns opsparing i bogen Den lille guide til Børns Opsparing.

Nordnets produkter

Overordnet kan vi inddele Nordnets services i tre hovedområder:

 1. Opsparing og investering
 2. Lån
 3. Pension

Kerneforretningen består i opsparing og investering. Vi gennemgår herunder de forskellige løsninger, som der tilbydes inden for de forskellige hovedområder. På den måde får du et overblik over, hvad du kan anvende Nordnet som platform til.

Månedsopsparingen

Nordnet er særligt kendt for månedsopsparingen, hvor vi fast hver måned har mulighed for at købe ind i fonde og ETF’er uden at betale kurtage.

Månedsopsparingen er et helt genialt værktøj til os, som fx ikke er eksperter i investering og ikke har tid og lyst til bruge flere timer om ugen på vores investeringer.

Månedsopsparingen fungerer helt simpelt ved, at vi vælger et fast beløb, som overføres til vores Nordnet depotkonto hver måned, hvorefter den automatisk investerer beløbet i de fonde eller ETF’er, vi har valgt.

Der findes to slags månedsopsparinger på Nordnet:

 1. Nordnet Indeksfonde og Internationale fonde
 2. ETF’er og investeringsforeninger

For den første gælder, at minimumsbeløbet er 100 kroner om måneden pr. valgte fond. For den anden gælder et minimumsbeløb på 500 kroner og maksimum på 50.000 kroner og vi kan derudover vælge maks fire fonde.

I månedsopsparingen i ‘Nordnet Indeksfonde og Internationale fonde’ beskattes størstedelen af fondene efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Som hovedregel egner det sig for de fleste ikke til depoter med frie midler. Kapitalindkomst betyder nemlig op til 42% i skat af afkastet modsat aktieindkomst, hvor vi betaler 27 procent af afkast op til progressionsgrænsen (som i 2021 er 56.500 kroner). I månedsopsparingen i ‘ETF’er og investeringsforeninger’ er der flere udbyttebetalende danske fonde, der beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet og udenlandske ETF’er, der ligeledes beskattes som aktieindkomst efter lagerprincip. Det vil for de fleste egne sig bedre til investeringer for frie midler. Ved begge skal vi selvfølgelig tjekke op på skattereglerne for den enkelte fond, da der også er afvigelser fra det, vi har skitseret her.

Udvalget af fonde og ETF’er i månedsopsparingen er noget mindre end uden for månedsopsparingen, men vi kan sagtens sammensætte en rigtig fin portefølje. Vi betaler 0 kroner i købskurtage, hvilket er meget usædvanligt og særdeles attraktivt. Vi betaler kun ÅOP (årlige omkostninger i procent – ÅOP udfases i 2022 og erstattes af nyt nøgletal) for vores fonde i den tid vi ejer dem, valutavekselgebyr ved både køb og salg samt salgskurtage når vi engang vil sælge.

Når vi køber for et fast beløb hver måned af de samme fonde, anvender vi det såkaldte “dollar cost averaging”-princip, hvilket betyder, at vi samlet set hverken kommer til at købe meget dyrt eller meget billigt. Derudover kan det være nemmere psykologisk set at lægge en lille smule til side hver måned fremfor at investere en stor sum penge på én gang.

Aktiesparekonto

Nordnet lancerede aktiesparekontoen i 2021.

Aktiesparekontoen er en særlig investeringskonto, hvor vores investeringer beskattes efter lagerprincippet med 17 procent. Vi kan maks indbetale 102.300 kroner på den gældende for 2021.

17 procent er en lav skattesats kontra de 27-42 procent, der gælder værdipapirer købt for frie midler på et almindeligt depot. Lagerprincippet betyder, at vi skal betale skat af urealiserede gevinster årligt (altså afkast fra værdipapirer, vi endnu ikke har solgt). I dette tilfælde 17 procent.

Skatten kan vi indbetale på kontoen, også selvom den med afkast måske er vokset sig over grænsen på 102.300 kroner.

Hvis vi sælger værdipapirer, står det os frit for at bruge pengene til andre investeringer fra selvsamme konto – igen også selvom vi har overskredet grænsen på 102.300. Hvis vi med afkast er kommet over denne grænse, betyder det blot, at vi ikke må indskyde flere midler ud over skatten.

For nuværende kan vi ikke knytte en månedsopsparing på aktiesparekontoen, og vi kan heller ikke oprette den til mindreårige hos Nordnet.

Pension hos Nordnet

Gode argumenter for at spare op til pension er der nok af. Men hvad betaler du for din pensionsopsparing? Det er ikke ualmindeligt, at man betaler et sted mellem 1 procent og 3 procent i årlige omkostninger (ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent) for at spare op til pensionen. Det kan blive til mange hundrede tusinde kroner over tid.

Hvis vi har mod på det, kan vi selv tage magten over vores pensionsopsparing ved at overflytte den til Nordnet. Det kan vi, medmindre der er tale om en obligatorisk arbejdsmarkeds-opsparing. Alternativt kan vi som supplement oprette en pensionsopsparing, vi selv indbetaler til og administrerer.

På Nordnet kan vi få væsentligt lavere omkostninger end mange andre steder. Her vil det være attraktivt at tilknytte månedsopsparingen i Nordnets Indeksfonde og Internationale fonde, da beskatningen her er 15,3 procent uanset hvad vi investerer i.

Der er ingen gebyrer ved oprettelse af pensionsdepot og ingen årlige gebyrer. Hvis vi også handler gennem månedsopsparingen, har vi heller ingen gebyrer ved kurtage.  Der vil være varierende løbende omkostninger forbundet med de fonde, vi vælger at handle på pensionsdepotet – men det styrer vi selv ved netop valget af fonde.

Det er muligt at oprette et pensionsdepot til ratepension og aldersopsparing hos Nordnet. Der gælder forskellige regler i forbindelse med indbetaling på de to slags pensionsopsparinger. For ratepensionen er indbetalinger op til 58.500 kr. om året (gældende for 2021) fradragsberettiget. Vi betaler til gengæld skat, når vi får pengene udbetalt, når vi går på pension. For aldersopsparingen er indbetalingsloftet på 5400 kroner (gældende for 2021). Vi får ikke fradrag ved indbetaling, men skal til gengæld heller ikke betale skat, når opsparingen udbetales. Det særlige ved aldersopsparingen er, at vi kan få den udbetalt som et større engangsbeløb, når vi går på pension, hvorimod ratepensionen skal udbetales over 10-30 år. For begge gælder en løbende beskatning på 15,3 procent efter lagerprincippet (også kaldet PAL-skat).

Superlånet

Nordnet Superlånet er et produkt, der giver os mulighed for at låne penge hos Nordnet ved at stille vores portefølje som sikkerhed. Vores rente afhænger af, hvordan vores portefølje er sammensat. Jo lavere risiko, vi tager, desto højere renterabat får vi. Superlånet giver os altså mulighed for at låne penge til en variabel rente, som vi kan investere. For nogen kan det godt give mening at låne penge til at investere for, men husk at din rente kan ændre sig undervejs og at det generelt er risikabelt at investere for lånte penge.

Nordnets Indeksfonde

Nordnet har seks indeksfonde, vi kan investere i.

Her først et overblik over fondene samt deres ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent):

 • Nordnet Indeksfond Danmark (0,20% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Europa ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond USA ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Global ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG (0,40% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Teknologi (0,50% ÅOP)

Fordelene ved fondene er, at vi kan handle dem for 0 kroner i kurtage (både ved køb og salg). Dette gælder også udenfor månedsopsparingen. Det er desuden en let måde at opnå en stor spredning til lave omkostninger. De kan handles for helt ned til 100 kroner, og de kan være ideelle til et opsparingsdepot til mindreårige, hvor der sættes et mindre beløb til side hver måned.

Det er en god idé at være opmærksom på beskatningen af fondene, da fem ud af seks beskattes som kapitalindkomst. Det kan ikke altid svare sig for frie midler, men egner sig bedre til pensionsmidler og depoter til mindreårige, der endnu ikke bruger sit personfradrag (frikort). Den sidste, Nordnet Indeksfond Danmark, beskattes som den eneste som aktieindkomst.

Gebyrer hos Nordnet

Minimumskurtagen på Nordnet er 29 kroner. Den procentuelle kurtage afhænger desuden af, hvor ofte vi handler. For langt de flestes vedkommende vil standarden på 0,10 procent gøre sig gældende. Husk at disse priser kun gælder for danske produkter. Hvis du for eksempel køber en amerikansk aktie, vil kurtagen være højere, ligesom et vekslingsgebyr kommer på banen.

Platformen er meget attraktivt, når det gælder investering i særligt fonde, men er vi til amerikanske aktier, kan vi overveje en anden platform til lige dette. Generelt betyder et gebyr som kurtage primært noget, hvis vi køber og sælger meget.

Nordnets forskellige kurtagepriser afhænger af antal handler om måneden, men er som altid min. 29 kroner

Design, platform & app

Generelt er platformen meget brugervenlig og giver et godt overblik over vores økonomi, hvor vi blandt andet kan oprette overvågningsliter og sætte kursalarmer. Nordnet laver desuden løbende en masse materiale, som vi investorer kan lære af. Alt det finder vi på Nordnetbloggen. En af de nyere features ved Nordnet er, at der er gratis realtidsstreaming på kurserne fra de nordiske børser. Det vil sige, at kurserne på aktierne ikke er forsinkede, som de ellers ofte er som standard hos diverse børsmæglere. Udover hjemmesiden har Nordnet også en app, der er let at navigere i, og som vi også sagtens kan bruge til at købe og sælge fra.

Nordnets app kan hentes i både Google Play og i App Store

Videoguides

Føler du dig stadig usikker på platformen? Så anbefaler vi, at du ser nogle af de nedenstående videoer, der guider dig til, hvordan du anvender platformen:

Fordele & ulemper ved Nordnet

Fordele:

 • Ingen depotgebyrer
 • Brugervenlig platform
 • Automatisk indberetning til skat
 • Attraktive produkter: Månedsopsparingen, aktiesparekonto, pensionsdepoter og Nordnets Indeksfonde
 • Dansk kundeservice
 • Nordnetbloggen: Inspiration
 • Brugervenlig app
 • Gratis realtidsstreaming af kurser

Ulemper:

 • Knap så stort udvalg af fonde som hos andre platforme
 • Ikke billigst på udenlandske aktier
 • Der er minimumskurtage udenfor Månedsopsparingen

Opsummering

Den danske investeringsplatform Nordnet er en rigtig god mulighed for os, der ønsker at komme i gang med at investere. Nordnet henvender sig nemlig til den almene investor og tilbyder en række attraktive produkter, der gør det nemt at investere uden at betale høje omkostninger. Særligt månedsopsparingen, aldersopsparingen, Nordnets Indeksfonde og aktiesparekontoen er attraktive. Derudover er platformen dansk og indberetter automatisk skat. At platformen er dansk betyder også, at vi kan få hjælp, hvis vi har brug for det.

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. 

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.