Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Analyse af Relesys


Denne analyse dækker Relesys som udvikler teknologi til HR sektoren. Analysen er udarbejdet af AE Investment Research i forbindelse med selskabets børsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Analysen er udarbejdet den 10. november 2021 af Anders Egsvang fra Investment Research. Anders er også medvært på de af vores podcast-udgivelser der hedder Ophelia Invest Talks ANALYZE.

Opdateret fremskrivning med værdisætning

(Du kan se den interaktive og opdateret fremskrivning med værdisætning i analysen på Anders Egsvangs hjemmeside)

Introduktion til analysen af Relesys

Relesys er en dansk SaaS virksomhed, som vil børsnoteres på Nasdaq First North Premier for at rejse kapital til yderligere vækst og indtagelse af nye markeder. Relesys tilføjes dermed listen af nye SaaS aktier i Danmark sammen med MapsPeople, Digizuite, OrderYOYO og flere cases som er blevet børsnoteret indenfor de senere år. Selskabet vil rejse ca. 82.8 DKKm ifb. noteringen, og aktier vil blive solgt til investorerne i kurs 6.25. 69 DKKm af dette beløb vil være nye aktier og 13.8 DKKm er 3 eksisterende investorer som sælger ud af en del af deres beholdning. Jesper Roesgaard (CEO), Jens Ole Lebeck (COO) og Martin Langholm Sørensen (CTO) sælger alle tre lidt ud af deres aktier ifb. noteringen. Efter omkostninger direkte relateret til IPO’en og fratrækkelse af beløbet de tre investorer modtager vil selskabet rejse ca. 61 DKKm, som kan benyttes til at indfri fremtidige vækstinitiativer. Selskabets markedsværdi vil være 319 DKKm ved noteringen.

Der er forhåndstegnet 73.5 DKKm hvilket betyder beløbet private investorer får adgang til er begrænset. Samtidig betyder det også at større investorer kommer til at sidde på en stor del af ejerskabet og “free float” i aktien bliver derfor ret lavt.

Virksomhedsbeskrivelse

“Growing People – Growing Business” er tanken bag Relesys. Hvilket betyder at medarbejderne i virksomheden kommer først, når virksomheden skal vokse og vækste. Medarbejderne er også i centrum når vi taler ind i Relesys.

Relesys er en Software-as-a-Service virksomhed. Er du ikke helt med på hvad det er, eller hvad der er vigtigt at holde øje med i en SaaS aktie, så kan du læse mere om det her. 

Relesys er som sagt en SaaS virksomhed der befinder sig i området man vil kalde for HR Tech. Altså teknologi/software løsninger udviklet til HR forhold. Selskabet vurderer derefter at deres løsning kan klassificeres i kategorien man kalder “Engagement and Connectivity”.

Hvad tilbyder Relsys?

Softwaren Relesys tilbyder er en applikation der kan benyttes af medarbejderne direkte på en smartphone. Software gør det muligt for virksomheden at nå ud til alle sine medarbejdere på én samlet platform. Samtidig kan de engagere deres medarbejdere ved at give dem mulighed for at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Virksomheden kan segmentere og målrette specifik information til forskellige grupper af medarbejder. Virksomheder kan onboarde nye medarbejdere effektivt og udvikle og træne dem vha. af app’en, dette kan også kobles sammen med gamification løsninger, som selskabet har udviklet og implementeret på platformen, sådan at medarbejderne bliver engageret i at udvikle sig.

Softwaren giver også virksomheden adgang til et data dashboard, hvor de kan følge med i medarbejderens engagement, kommunikation og udvikling.

Relesys adskiller sig fra mange konkurrenter i branchen ved at have fokus på kunden og på at løsningen ikke altid er en “one size fits all” løsning. Derfor ser Relesys også deres kunder mere som partnere, og hver kunde er forskellig og har behov for forskellige løsninger.

Relesys kan integrere til flere forskellige andre software-løsninger såsom Podio, SameSystem, Timeplan, Planday og Microsoft Azure. I alt mere end 40 forskellige integrationsmuligheder.

Samlet dækker Relesys platformen forskellige områder der er Gamification, Integration til andre softwareløsninger, kampagner, træning/læring/udvikling, nyheder, KPI’er og nøgletal, Task management løsninger, chat, kalender og sociale aktiviteter, interaktion og kommunikation.

Kunderne for Relesys

Kunderne hos Relesys er typisk store brands med mange medarbejdere, hvor deres primære arbejdsredskab ikke er en computer. Kundelisten tæller virksomheder som Matas, Normal, Salling Group, Royal Unibrew og Vestas. Den største kunde er Salling Group med ca. 57.000 medarbejdere. Da selskabet har mere end 225.000 aktive brugere, kan et skøn være at Salling (brugermæssigt) står for op til 25% af alle brugere på platformen, hvis alle Salling medarbejdere benytter Relesys.

Relesys har samlet ved prospekt-tidspunktet ca. 160 forskellige kunder, som i alt har mere end 225.000 aktive brugere i 17.000 aktive butikker/lokationer i 22 forskellige lande. Retail står for 55% af kunderne efterfulgt af Wholesale på 18% af kunderne. Det danske selskab står for 85% af omsætningen, hvor omsætningen kan komme fra danske kunder og internationale kunder, som ikke befinder sig i Holland eller Sverige. I Holland og Sverige har Relesys etablerede datterselskaber, som er 100% ejet af det danske selskab.

Relesys kunder

Markedet for HR Tech og “Engagement and Connectivity”

Markedet som Relesys befinder sig i er som sagt indenfor HR Tech og nærmere bekendt delen der vil kaldes Engagement and Connectivity. Dette marked forventes at outperforme andre dele af markedet og vækste med ca. 28% per år frem mod 2025. Det vil resultere i et marked med en værdi på i alt 137 milliarder DKK.

En af hovedpointerne i dette marked er at ca. 80% af ansatte, ikke sidder ved et skrivebord. Derfor skal HR software være mulig at tilgå være Smartphones eller andre ikke-skrivebord specifikke løsninger. Samtidig har COVID-19 bl.a. accelereret antallet af personer der arbejder hjemme, eller hybrid-arbejdspladser hvor man ikke hver dag arbejder på kontoret. Det betyder virksomheden skal finde andre måder, bl.a. via software at få deres medarbejdere til at føle sig engageret og som en del af arbejdspladsen.

Specielt indenfor detail og dagligvarebutikker og produktionsvirksomheder er der mange medarbejdere, der ikke dagligt sidder ved et skrivebord. Også indenfor restaurationsbranchen, hoteller og transportindustrien er der mange medarbejdere som ikke sidder ved et skrivebord.

En anden ting der driver markedet er væksten i “Bring your own Device”, hvor medarbejdere medbringer deres egne devices, såsom smartphones og over dette device bliver opdateret på virksomheden via en cloud-software såsom Relesys. Den udvikling kræver at software udvikles som applikationer, så de kan benyttes på Smartphones.

Konkurrenceniveauet er et område man bliver nødt til at nævne i denne sammenhæng, for når vi snakker Engagement and Connectivity, så må man ikke glemme konkurrenter som Facebook Workplace, Slack ejet af Salesforce, Microsoft Teams, Workday, Actimo ejet af Kahoot og en masse mindre virksomheder såsom Kazoo, Workvivo og Assembly. Ser vi på onboarding er der konkurrenter såsom Introdus, Leapeo og flere af de store tidligere nævnte såsom Salesforce og Actimo. Udvider vi til andre HR Tech løsninger som med tiden kan udvide og dermed blive en konkurrent, så bliver listen endnu længere. Markedet er stort og ikke alle løsninger er direkte konkurrenter og kan også komplimenterer hinanden, men konkurrencen er der og den vil formentligt være stigende de næste år frem.

At befinde sig i det marked med højest vækst er interessant, men det medfører også konkurrencemæssige udfordringer da de største virksomheder indenfor HR Tech løsninger, formentligt vil udvide og forbedre deres løsninger indenfor Engagement and Connectivity. Det skal man som investor være opmærksom på. Der er flere store spillere i markedet. Specielt en virksomhed som Salesforce der altid har haft medarbejder-løsninger i fokus ser jeg som en stor konkurrent.

Forretningsmodel og SaaS-nøgletal

Relesys kører en typisk Enterprise SaaS løsning, der primært bygger på abonnementer. Da løsningen er skræddersyet til kunden tager det ca. 8 uger fra Kick-off til Launch for kunden. Det betyder også at der er et “lack” ligesom hos mange andre SaaS-virksomheder. Selskabet bruger en del omkostninger i perioden mellem Kick-off og Launch og markedsføring i perioden op til underskrift af kontrakt. Indtægterne kan først indregnes ved levering hvor licenser indregnes som omsætning. Denne effekt vil også vise sig i regnskabet hvor ARR typisk vil vokse hurtigere end omsætningen fra licenser, fordi der er forskel på hvordan de to tal indregnes. Selskabet sælger også konsulenttimer, som kan tillægges omsætningen hvilket gør at den totale omsætning er højere end ARR i både 2019 og 2020.

Selskabet har en Payback time på 10 måneder, hvilket betyder det tager 10 måneder at tjene en ny kunde ind. Med en brutto-margin på 91% er livstidsværdien ca. 25 gange højere end hvad en ny kunde koster. Dette kan dog variere fra kunde til kunde og er også en generel beregning da det ikke er sikkert Relesys kan beholde kunderne lang tid nok i fremtiden. Customer Lifetime Value er teoretisk beregnet af selskabet udfra en gennemsnitlig churn omkring 5%. 5% churn vil betyde at kunden forbliver i 20 år. Da virksomheden ikke har fungeret i 20 år, kan dette tal ikke verificeres andet end ved at se på churn. Tallet viser dog at ser vi på Saas-nøgletallene er forretningsmodellen bæredygtig og at bruge flere penge på internationalisering, salg og markedsføring kan betale sig med disse tal.

På nuværende tidspunkt er selskabets ARR på 29.6 DKKm. Churn er ca. på 5% og Uplift per kunde ses typisk over en 2-årig periode at være 26% første år og 45% i alt efter 2 år. Det betyder kundens værdi typisk forøges ganske markant over de første år af kundens levetid pga. flere brugere på platformen og flere løsninger.

Udvikling i antal kunder

udvikling i kunder for Relesys

Udvikling i ARR

Udvikling i ARR for Relesys

Historisk udvikling og forventninger til fremtiden

Selskabet leverede i 2019 en ARR på 16.9 DKKm, hvilket voksede til 22.4 DKKm i 2020, en vækst på ca. 32.5%. I 2021 forventes tallet at lande på ca. 30.6 DKKm, en vækst på ca. 36.6%. Da selskabet allerede har en ARR på 29.6 DKKm, virker dette ikke urealistisk og betyder at selskabet reelt allerede har indfriet en vækst på 32%.

Relesys forventer at fortsætte den vækst og nå 75-85 DKKm i ARR i 2024, hvilket vil resultere i en omsætning på 70-85 DKKm i 2024. Historisk har Relesys formået at vækste og samtidig levere et overskud. Faktisk har selskabet leveret overskud siden 2015, på trods af den høje vækst de har gennemgået. De har historisk ikke brugt voldsomt mange penge på markedsføring og har formået at vækste forholdsvist organisk.

Som så mange andre børsnoteringer har vi ikke voldsomt mange regnskab at dykke ned i, men det er positivt selskabet har formået at vækste ARR så markant og samtidig opretholde et overskud, specielt når vi indregner den ovenstående “lack” effekt. Fremover vil selskabet løfte forbruget i både udvikling, salg og markedsføring og det vil få effekt på overskuddet, som vi dermed må forvente vil være negativt de næste år frem. Det er der i min optik intet galt med, så lang tid det viser sig i væksten og så lang tid pengene bruges fornuftigt.

Relesys regnskab

Regnskab er fra selskabets årsrapport.

Hvad skal pengene fra børsnoteringen bruges til?

Pengene som selskabet får ind ved børsnoteringen skal bruges til at finansiere den yderligere vækst for Relesys. Beløbet vil ca. blive fordelt på denne måde:

  • 60% til markedsekspansion -> Her vil pengene bruges til salg, client succes og design medarbejdere i nye og eksisterende internationale markeder. Selskabet vil også bruge flere penge på markedsføring for at genere flere leads.
  • 20% til udvidelse og udvikling af organisationen -> Her skal der ansættes flere personer inden for specielt markedsføring, jura, HR og finansafdelingen.
  • 20% til produktudvikling -> Relesys forventer at udvikling antallet af medarbejdere indenfor udvikling, for at udvikle nye moduler, produkter osv. der kan være med til at løfte væksten og tilbyde kunderne forskellige add-on løsninger.

Værdisætning af Relesys

Virksomheden værdisættes til 319 DKKm i markedsværdi ifb. børsnoteringen, som investorer skal vi derfor ikke sætte værdi på virksomheden, men finde ud af hvad prisen skal være for at risiko og afkastmuligheder hænger sammen og om der er et afkastpotentiale i casen.

Ud fra en fremtidig forventet P/E-værdi mellem 22-26 (24 bruges i beregningen) og en forventning om fremtidige profit-marginer over 22%, skal virksomheden som minimum vækste 22% per år de næste 10 år. Hvis selskabet kan opnå profit-marginer på 24% skal væksten være på minimum 22%, kan selskabet opnå profit-marginer omkring 24% skal væksten være på ca. 23% per år. Dette virker ikke urealistisk set på markedets vækst omkring 28% per år de næste 5 år og virksomhedens egne forventninger frem til 2025, samt virksomhedens historiske vækstevne og samtidig opretholdelse at et løbende overskud.

Ud fra virksomhedens forventninger, markedets forventelige vækst og selskabets historiske vækstevne har vi udarbejdet en fremskrivning som den reelle vurdering baseres på. Vi henviser derfor til øverste interaktive og opdaterede fremskrivning med værdisætning af Relesys.

Anders Egsvang, Investment Research står bag analysen. Anders er også vores medvært i et af de tre podcastspor, nemlig Ophelia Invest Talks ANALYZE.