Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Børneopsparingsplatformen Tobi


Giv dit barn en god start på voksenlivet med Tobi

Vil du også give dit barn de bedste økonomiske forudsætninger for en god start på voksenlivet? Så er det måske værd at vide, at hvor en opsparing på en konto i banken kun mister værdi, kan opsparingen investeret vokse og blive mere værd med fx Tobi.

(Reklame) Vi har et samarbejde med Tobi, fordi vi synes, at det bør være alle forældre forundt at kunne investere deres børns opsparing – uanset beløbets størrelse eller viden og interesse for investeringsområdet. På den måde bliver det muligt for os alle at give børnene de bedste økonomiske forudsætninger for en god og tryg start på voksenlivet.

Hvem er Tobi?

Tobi er en ‘fintech’-virksomhed (finansiel teknologi-virksomhed), der har som mission at give børnene den bedste start på livet. De har skabt en digital platform, hvor det er muligt at oprette opsparinger til børn, hvor pengene bliver investeret i aktier og obligationer. Opsparinger til børn er langsigtede, ligesom vi kender det fra pensionsopsparingen, men modsat pensionsopsparingen er det sjældent, at børnenes opsparing helt lavpraktisk investeres. Når opsparingen blot står på en bankkonto, taber den stille og roligt værdi, i særlig grad hvis der er høj inflation og lave renter. Men når opsparingen investeres hos fx Tobi, kan den vokse sig større, indtil børnene en dag skal bruge den.

Tobi er startet af to fædre. De startede den digitale platform, da de selv oplevede, hvordan investering af deres egne børns opsparinger var både dyrt og besværligt at oprettet via banken og endda begrænset i forhold til, hvor meget man må indskyde. I nogle tilfælde også helt umuligt. Det ville de lave om på. Det er nu muligt for alle os andre at investere vores børns penge – både nemt og til lave omkostninger.

Hvad laver Tobi?

De fleste af os har nok hørt om den klassiske børneopsparing, hvor vi må sætte et begrænset beløb ind på en særlig konto i banken, som kan investeres typisk i særlige puljeordninger. Udfordringen er, at mange af os glemmer at investere pengene, og hvis vi husker at investere dem, kan det hurtigt blive en meget dyr affære på grund af diverse gebyrer. Men mange af os ved ikke, at andre opsparingsformer uden for den klassiske børneopsparing har mange attraktive fordele, som den traditionelle børneopsparing ikke kan hamle op med. Særligt hvis de investeres.

Hvis vi træffer de rette investeringsvalg, kan vores børn få helt op til 37.300 kroner som skattefrit afkast om året (2022-tal såfremt børnene ikke har anden indkomst), og det er blandt andet dét, Tobi hjælper os med. Mange forældre har nemlig hverken tid, overskud eller knowhow til at forholde sig til en optimering af børneopsparingen i en travl hverdag, hvor børnene skal hentes og bringes fra institution, fritidsaktiviteterne skal passes og madpakkerne smøres. Og her kommer Tobi mange travle børnefamilier til undsætning. De sørger nemlig for at investere pengene på rette vis for os, så vi kan sikre vores børn en god økonomi, når de allermest har brug for den til at tage hul på voksenlivet – samtidig med vi kan være, hvor der er mest brug for os: i nuet.

Vores muligheder som investor hos Tobi

Vi kan oprette en ganske almindelig opsparing til vores børn gennem Tobi. Da det ikke er den klassiske børneopsparing (som vi kender fra bankerne), er der ingen grænse for, hvor meget eller lidt vi kan overføre.Tobi investerer helt automatisk pengene for os ud fra den investeringsprofil, vi sammen med Tobi sætter for vores barn (blandt andet risiko og tidshorisont), når vi opretter en konto. Hvis vores barn ikke benytter sit skattefrikort (fx gennem et fritidsjob), sørger Tobi for, at opsparingen investeres, så vores børn kan opnå bedst mulige skattemæssige fordele. Med de rette investeringsvalg kan vores børn nemlig helt undgå at betale skat af afkast op til personfradragets grænse, som i 2022 er 37.300 kroner årligt.

Tobi optimerer løbende investeringen. I takt med at vores børn blive ældre og udbetalingsdatoen for opsparingen nærmer sig, bliver vi også anbefalet af skrue ned for risikoen, hvilket vil sige flere obligationer og færre aktier. Der er altså ikke noget, vi selv skal holde øje med løbende – dét sørger Tobi for.

Med Tobi investeres barnets opsparing ud fra et ønske om at følge det globale marked. Derfor investerer de ikke vores børns opsparing i enkeltaktier. Derimod investeres opsparingen i en kombination af et globalt aktieindeks samt danske og globale obligationer afhængig af barnets investeringsprofil (risiko og tidshorisont).

Når vi investerer gennem Tobi, investerer vi i nedenstående fire fonde fra den danske investeringsforening Optimal Invest (fordeling afhænger af investeringsprofilen):

Optimal – Danske Obligationer KL

Optimal – Globale Obligationer KL

Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst KL

Optimal – Globale Aktier KL 

Den uafhængige investeringforening Optimal Invest er blandt Danmarks allerbilligste. De bliver ratet helt i top af analysehuset Morningstar for såvel afkast som ansvarlighed. Samtidig er fondene screenet, således vi hverken investerer vores børns opsparing i industrier som fx kontroversielle våben eller tobak.

Tobi er reguleret af Finanstilsynet. Skulle Tobi lukke eller gå konkurs, vil børnenes investeringer være helt sikre, da de står som værdipapirer i barnets navn.

Gebyrer hos Tobi

Sammenlignet med en traditionel bank er der meget få gebyrer hos Tobi. Vi betaler hverken oprettelsesgebyr, depotgebyr eller diverse handels- og valutaomkostninger. Vi betaler kun to slags gebyrer:

Produktomkostninger: 0,47-0,54 procent

Rådgivningshonorar: 0,60 procent 

Samlet kommer vi til at betale mellem 1,07 procent – 1,14 procent i ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). Disse omkostninger bliver automatisk trukket fra barnets opsparing hver måned.

Produktomkostningerne på 0,47-0,54 procent relaterer sig til de produkter, opsparingen investeres i, mens rådgivningshonoraret går til eksperterne, der udvælger, overvåger samt løbende kommer med anbefalinger til optimering af investeringen. 

Eksempler

Hvis vi har en opsparing på 20.000 kroner til vores barn, som er investeret med Tobi med 5 procent afkast og 1,1 procent i gebyrer, bliver opsparingen til 29.500 efter 10 år.

Hvis vi har en opsparing på 50.000 kroner til vores barn, som er investeret med Tobi med 5 procent afkast og 1,1 procent i gebyrer, vokser opsparingen sig til 101.000 efter 18 år.

Kan det gøres billigere selv?

Nogen vil måske tænke, at det må kunne gøres billigere, hvis vi vælger selv at investere pengene. Men det er faktisk sjældent tilfældet. Investeringsprodukterne, som Tobi har valgt på vores vegne, har i forvejen meget lave gebyrer, og dem vil vi skulle betale uanset hvilken platform, vi investerer gennem. Det rådgivningshonorar, vi betaler til Tobi, vil vi skulle betale i form af depotgebyr eller handelsomkostninger hos langt de fleste andre platforme. Det er de gebyrer, som vi helt undgår ved at vælge Tobi, og som hurtigt kan blive langt højere end det gebyr, vi betaler hos Tobi. Som eksempel koster det ved de fleste banker en minimumskurtage på 29 kroner at handle et (dansk) værdipapir. Det kan hurtigt løbe op, hvis vi har små beløb, vi vil investere flere gange årligt. Dertil skal vi ligge den tid og energi, vi skal bruge på at finde de helt rette investeringer til vores børn både i forhold til risiko, tidshorisont og særligt skatteforhold.

Hvordan handler vi?

Det er kun barnets forældre, der kan oprette en opsparing hos Tobi. I praksis er det den ene forælder, der opretter opsparingen kontoen. Er forældrene skilt, er det derfor vigtigt at være enige om at oprette opsparingen til barnet på Tobi. Selvom det kun er en forælder, der kan oprette opsparingen, kan hele familien  overføre dertil: det kan være en bedsteforælder, en onkel eller moster eller venner af familien, der ønsker at være med til at give barnet de bedst mulige økonomiske forudsætninger. 

Sådan oprettes en opsparing hos Tobi

Det tager cirka 10 minutter at oprette opsparingen. Når vi kommer ind på hjemmesiden www.tobi.dk, trykker vi på ‘Bliv kunde’ øverst i højre hjørne. Her tages vi igennem en række trin, hvor vi blandt andet skal udfylde oplysninger samt svare på spørgsmål om risiko og detaljer om barnet: fx hvor meget der skal investeres samt hvor længe pengene skal være investeret.

Når vi opretter opsparingen, skal vi bruge følgende:

Vores eget NemID

Billede af vores pas eller kørekort

Billede at vores barns pas, sundhedskort eller dåbs-/navneattest 

Når opsparingen er godkendt, hvilket oftest tager en dag, kan vi enten overføre et engangsbeløb eller sætte en automatisk overførsel i gang – det vil sige at vi gennem vores bank overfører et fast beløb hver måned, som investeres. Herefter kører det hele af sig selv, og vi kan følge med i opsparingens udvikling eventuelt sammen med vores barn via Tobis hjemmeside eller app.

Vi kan til enhver tid sælge vores børns investeringer og trække opsparingen ud til den gældende kurs på de respektive dag, men da opsparingen er investeret ud fra den tidshorisont, man som forældre angiver ved oprettelse, anbefales det at holde sig til den langsigtede opsparing for at få mest muligt ud af den på vegne af sine børn.

Fordele og ulemper

Fordele

Det er nemt og ligetil at investere vores børns opsparing gennem Tobi: de sørger for alt det praktiske fra valg af investeringer, rebalancering, indberetning til SKAT og løbende risikojustering.

Tobi har lave omkostninger sammenlignet med andre finansielle tjenester.

Alle kan være med uanset opsparingens størrelse. Den traditionelle børneopsparing har en årlig indbetalingsgrænse. De fleste banker og børsmæglere har derudover et minimumsbeløb for investeringer. Hos Tobi er der hverken en øvre eller nedre grænse for beløbets størrelse. 

Det, der normalt kan være en kompliceret proces, bliver med Tobi meget simpelt: Vi kan udnytte vores barns personfradrag, hvorved afkastet kan blive skattefrit, uden selv at sætte os ind i eller holde os opdateret på produkter, skatteregler mv.

Opsparingen investeres i brede (højt antal værdipapirer) og balancerede (både aktier og obligationer) fonde, som sikrer høj spredning og lavere risiko. 

Ulemper

Vi har ikke mange valgmuligheder, når vi investerer gennem Tobi. Opsparingen bliver investeret i fire forskellige fonde, og vi kan ikke selv til- eller fravælge bestemte lande, sektorer mv. 

Der er rådgivningsomkostninger forbundet med investeringen af opsparingen, som vi ikke skal betale, hvis vi selv vil investere (omvendt vil der ofte vil være andre gebyrer forbundet med at investere selv, som vi sparer hos Tobi)

Vi kan ikke oprette en traditionel børneopsparing hos Tobi (endnu) 

Skat

Når vi investerer vores børns opsparing via Tobi, bliver skatten automatisk indberettet på børnenes vegne. For størstedelen (98% af Tobis kunder) gælder, at afkast på opsparingen beskattes som kapitalindkomst, hvilket betyder at barnet kan bruge sit frikort og ender med slet ikke at blive beskattet af afkast.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor vi som forælder skal beskattes af barnets afkast i form af udbytte, og det har vi som forældre selv ansvaret for at kontakte Skat om. Det gælder, hvis:

Det er en forælder, som har overført penge til barnets konto OG

Pengene er investeret i en udloddende investeringsafdeling (det vil sige en fond, der er udbyttebetalende) 

Hvis begge disse forhold er opfyldt, er vi som forælder skattepligtige af udbytter, men ikke kursgevinst, som stadig vil være skattepligtig hos barnet. Tobi gør os dog opmærksomme på, om dette er tilfældet, og derfor er det ikke noget, vi selv behøver holde øje med. 

Teamet

Jacob Munk-Stander er co-founder og CEO i Tobi. Han er kandidat i datalogi fra Københavns Universitet, har en HD i Marketing Management fra CBS og en certificering fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Han har gennem 20 år rådgivet danske og internationale virksomheder om digital forretningsudvikling og er forfatter til bogen Den lille guide til børns opsparing fra 2019.

Nicolai Galal er co-founder og CMO i Tobi. Han er uddannet i visuel kommunikation, og har 15 års erfaring med branding, marketing, creative direction og design. Han har tidligere arbejdet i både Danmark og USA med kreativ ledelse af bureauer, startups og større internationale virksomheder. Senest som designchef for Disney på deres globale hovedkontor i Los Angeles. 

Jacob Hage er Head of Product i Tobi. Han er ansvarlig for Tobis digitale produktudvikling. Han har over 20 års erfaring som selvstændig, konsulent, medstifter i og ansat af startups. Han har også været ansat i nogle af landets største virksomheder, hvor han har rådgivet, undervist, faciliteret og udviklet digitale produkter.

Viktor Rømer Thestrup er Growth Marketing Lead i Tobi og ansvarlig for kontinuerligt at optimere og teste forskellige initiativer for at Tobis vækstrejse fortsat er progressiv.

Melinka Moltke står for Customer Success & Onboarding hos Tobi. Hun har en bachelor fra CBS i erhvervsøkonomi og har tidligere arbejdet som AML (Anti-Money Laundering) Specialist i Danske Bank.

Vores fokus på selskabet

I Ophelia Invest Talks episode 150 havde vi besøg af Jacob Munk-Stander til en snak om blandt andet Tobi. Jacob har også deltaget i en live, som kan ses her, hvor han fortalte om Tobi og svarede på mere generelle spørgsmål inden for feltet børn, opsparing og investering. I maj 2022 havde vi desuden Jacob med i Ophelia Invest Talks episode 219,  fortælle om vores muligheder for at oprette en opsparing til de mindste hos Tobi, hvorfor det er en god idé at investere vores børns opsparing og hvorfor det kan betale sig at starte så tidligt som muligt.

Opsummering

Tobi er en digital platform, der sætter fokus på at give vores yngste den bedst mulige start på voksenlivet økonomisk. Gennem Tobi kan vi oprette en opsparing til vores børn, der – modsat en opsparing i banken – vokser sig større hen mod den dag, vores børn bliver voksne og får brug for pengene. Der er ingen øvre eller nedre beløbsgrænse for opsparingen, og det giver alle mulighed for at være med – uanset opsparingens størrelse. Og selv små beløb kan investeret vokse sig store over 18 år.

Tobi klarer alt i forbindelse med opsparingen: fra valg af investeringer, indberetning til Skat og løbende ændringer i investeringsprodukterne. Og så sørger de for, at vores børns opsparing investeres i produkter, der for vores børn er skattefrie. Det er med til at optimere og maksimere børnenes udbytte af opsparingen. Vi skal blot sørge for at lave en overførsel til opsparingen, og så kan vi læne os tilbage og bruge tiden sammen med børnene, mens Tobi får opsparingen til gro.

Disclaimer  

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.