Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

Komplet guide til beskatning af investeringer købt for frie midler


beskatning af investeringer

Er du i tvivl om beskatning af investeringer?

Beskatning af investeringer og generel dansk skat kan føles som en jungle at navigere – især når man er ny på aktiemarkedet: Investeringer kan beskattes som aktieindkomst og kapitalindkomst efter enten lagerprincippet og realisationsprincippet. Og så er der alt det med udbytteskatten. Kompleksitets-niveauet giver mange af os lyst til enten at lade opsparingen stå kontant, alternativt investere og lukke øjnene for “det med skat” og håbe på det bedste.

Vi bliver alle sammen i tvivl engang imellem, og derfor har vi lavet denne oversigt, hvor beskatningen forklares efter bedste formåen. Når du har læst den, skulle det gerne give mening det hele. Først en oversigt over hvad de forskellige “begreber” indebærer (som investering kan beskattes ud fra) og herefter et overblik over hvad pejlemærket kan være for beskatning af forskellige typer fonde og ETF’er.Mybanker – Find den rigtige bank og spar penge

Der kan være undtagelser til det skrevne, så hvis det er vigtigt for dig at være helt sikker på at en bestemt fond eller ETF beskattes på en bestemt måde, så tjek endelig efter selv også. I nedenstående skriv nævnes en liste fra SKAT af flere omgange. Listen findes her under punktet ‘Liste over aktiebaserede investeringsselskaber’ 

Beskatning som aktieindkomst

Positivt afkast (gevinst) og udbytte (udbetalt ifbm. generalforsamlingen) fra enkeltaktier, danske udbyttebetalende aktiebaserede fonde (fonde med en aktieandel på 50% eller mere) og ETF’er/fonde der figurerer på SKATs såkaldte positivliste over aktiebaserede fonde beskattes som aktieindkomst. Det vil sige, at vi beskattes med 27 procent af de første 56.500 kroner (progressions-grænsen) vi har i positivt afkast (gældende for 2021). Overstiger vores gevinst 56.500 kroner beskattes vi med 42 procent. Er vi gift og bor sammen med vores ægtefælle er grænsen det dobbelte for jer begge tilsammen, altså 113.000 kroner før afkastet beskattes med 42 procent.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Fonde og ETF’er, der beskattes som aktieindkomst, kan både beskattes efter lagerprincippet og realisationsprincippet. Det kan du læse mere om længere nede i skrivet.

Beskatning som kapitalindkomst

Obligationsbaserede fonde (obligationsandel på 50 procent eller mere) og ETF’er, der ikke fremgår på SKATs liste over aktiebaserede fonde, beskattes som kapitalindkomst. Desuden gælder som tommelfingerregel at akkumulerende danske investeringsforeninger også beskattes som kapitalindkomst, medmindre de fremgår af listen på SKATs hjemmeside: Så beskattes de som aktieindkomst.

For obligationsbaserede fonde gælder også at eventuelt udbytte beskattes som kapitalindkomst. Skattesatsen for beskatning af kapitalindkomst er individuel (36-42 procent), da det afhænger af forskellige forhold, blandt andet indkomst. Vær dog opmærksom på at kapitalindkomst kan beskattes med op til 42 procent plus kirkeskat.

Beskatning efter realisationsprincippet

Når vi beskattes efter realisationsprincippet, betyder det, at vi først skal svare skat ved salg af vores værdipapirer. Uanset hvor længe vi ejer dem.

Enkeltaktier, danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger samt obligationer beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet.

Beskatning efter lagerprincippet

Beskatning efter lagerprincippet betyder, at beskatningen sker årligt af både realiserede og ikke-realiserede gevinster. Det vil sige, at vi fx skal betale skat af et afkast, vi endnu ikke har realiseret (hvor vi ikke har solgt ud af vores investering og “indkasseret” gevinsten), men samtidig også at tab kan tages med videre til næste år, ligesom det i øvrigt gælder investeringer solgt med tab.

ETF’er samt akkumulerende fonde beskattes efter lagerprincippet (med få undtagelser).

Udbytte og kildeskat

Ved udbytte er det kilden, altså selskabet/fonden, der udbetaler udbyttet, der tilbageholder skatten. Her skal du være opmærksom på, at det også gælder udenlandske investeringer. Det vil sige, at et selskab tilbageholder skatten gældende for respektive land, mens du stadigvæk beskattes med 27/42 procent på årsopgørelsen herhjemme. Danmark har en såkaldt dobbeltbeskatnings-overenskomst med en række lande, som betyder, at udbyttet højest beskattes med 15 procent i kildeskat i pågældende land, og at disse 15 procent så fratrækkes de 27/42 procent, der betales i skat i Danmark.

Aktiesparekonto

Der gælder andre skatteregler for Aktiesparekontoen end de ovenfor nævnte. På det særlige depot der hedder en Aktiesparekonto, beskattes alle investeringer, uanset om det er enkeltaktier eller aktiebaserede ETF’er/fonde, med 17 procent – efter lagerprincippet.

Vær eventuelt stadig opmærksom på kildeskatten ved udenlandsk udbytte.

Pejlemærke for beskatning af forskellige ETF’er og fonde

  • Danske udbyttebetalende, aktiebaserede fonde: Aktieindkomst efter realisationsprincippet
  • Danske akkumulerende, aktiebaserede fonde: Kapitalindkomst efter lagerprincippet – medmindre de fremgår af SKATs “positiv”liste: I så fald beskattes de som aktieindkomst men stadig efter lagerprincippet
  • Obligationsbaserede fonde: Kapitalindkomst efter lagerprincippet
  • ETF’er, som ikke fremgår på SKATs liste: Kapitalindkomst efter lagerprincippet
  • ETF’er på SKATs liste: Aktieindkomst efter lagerprincippet
  • Der gælder andre regler for Aktiesparekontoen, hvor investeringer beskattes med 17 procent, efter lagerprincippet. Det gælder både enkeltaktier, ETF’er og fonde.
     

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.