Om os

Velkommen til Ophelia Invest. Hvis du gerne vil lære at investere, er du landet det rette sted. Her får du adgang til artikler, bøger, podcast og onlinekursus. Hos os bliver du klædt på til at tage gode beslutninger for dig og din økonomi.

En aktiesparekonto kan ikke alt, men den kan noget


Hvad er en aktiesparekonto

En aktiesparekonto er en konto med et konto og et registreringsnummer. På den kan vi opbevare både kontanter og værdipapirer. Denne specifikke (depot)konto er et politisk projekt og har til hensigt at få flere danskere til at investere vores opsparede frie midler. Tanken med projektet er at gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i aktier.

 Hvor kan du oprette en aktiesparekonto?

Du kan oprette en aktiesparekonto på diverse investeringsplatforme. Det gælder fx Saxo Bank og Nordnet har ligeledes meddelt, at vi kan forvente aktiesparekonto hos dem i løbet af 2021. Du kan også forhøre dig hos din bank, her skal du blot være opmærksom på, om der er depotgebyr tilknyttet.

Beløbsgrænse

I år 2021 kan du maksimalt indbetale 102.300 danske kroner på Aktiesparekontoen. Tanken var, at beløbsgrænsen skulle opjusteres årligt. Kontoen blev lanceret i januar 2019 med en beløbsgrænse på 50.000 kroner. De næste tre år skulle beløbsgrænsen hæves med 50.000 kroner årligt. I 2020 blev den hævet om sommeren frem for i begyndelsen af året. Og i efteråret 2020 besluttede man fra politisk side at droppe de øvrige planlagte opjusteringer pr. 1. januar 2021 og i stedet fastholde grænsen på ca. 100.000 kroner.

I takt med at afkastet på vores investeringer (forhåbentlig) stiger, vil den samlede værdi af kontoen måske overstige indbetalingsloftet på102.300 kroner. Værdien af vores investeringer må gerne udgøre mere end dette loft. Det betyder at vi ikke løbende skal hæve fra kontoen så den rammer en maksværdi på beløbsgrænsen. Det ville ellers være oplagt at tro.

Beskatning

Afkast og gevinst på dine investeringer på Aktiesparekontoen bliver årligt beskattet med 17 procent. Således en del mindre end de 27-42 procent, som er gældende almindelige aktiegevinster af investerede frie midler.

Samtidig er Aktiesparekontoen beskattet efter “lagerprincippet”, hvilket betyder, at vi skal betale 17 procent i skat af årets værdistigninger, uagtet om afkast er realiseret eller ej. Hvis vi et år har negativt afkast på kontoen, fremføres tabet til modregning efterfølgende år på Aktiesparekontoen. Det kan således ikke modregnes i gevinst på dine andre depoter med frie midler.

Hvordan betales skatten?

Skatten på Aktiesparekontoen bliver hævet i januar måned i følgende år. Det vil sige at skatten for 2021 betales i januar 2022. Skatten hæves normalvis direkte fra Aktiesparekontoen, og du kan indskyde beløbet i det år, skatten trækkes, også selvom du allerede har indskudt frie midler op til loftet for pågældende år.

Hvad kan du investere i?

Du kan investere i børsnoterede aktier samt fonde og ETF’er, der beskattes som aktieindkomst. Det vil de fleste steder kun være muligt at købe værdipapirer, der lever op til kravene.

Der er nogle bestemte værdipapirer, der vil være mere fordelagtige at investere i gennem Aktiesparekontoen end andre. Det gælder blandt andet de internationalt forvaltede og -handlede ETF’er (Exchange Traded Funds), der i forvejen er lagerbeskattet dog med de normale 27 procent via et almindeligt depot. Her sparer du differencen på 10 procent i skat mellem Aktiesparekontoens 17 procent og aktieindkomstbeskatningen på 27-42 procent (satsen afhænger af vores samlede gevinster). Dét i kombination med, at de ofte har en lavere ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) end danske investeringsforeninger, er relativt attraktivt.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Hvis vi vil investere i danske investeringsforeninger, der er realisationsbeskattet (skat betales ved realisering af gevinster/tab, dvs salg), skal vi gøre op med os selv, om vi hellere vil betale den løbende lagerskat på 17 procent på Aktiesparekontoen eller handle via en normal depotkonto og først betale skatten på 27-42 procent, når vi sælger vores værdipapirer.

Hvis vi er på udkig efter aktier med høj udbyttebetaling, kan det også være fordelagtigt at investere i disse via en Aktiesparekonto. Udbytte beskattes årligt som aktieindkomst med 27-42 procent, men igen kun med 17 procent på Aktiesparekontoen.

Ingen modregning i sociale ydelser

For borgere på sociale ydelser kan det være mere fordelagtigt at investere på en Aktiesparekonto end et almindeligt depot. Fx modregnes afkast på Aktiesparekontoen ikke i pensionstillægget. Det vil ellers være gældende for afkast på et almindeligt depot med 27-42 procent i beskatning.

Hvad skal vi være opmærksomme på?

Det kun er tilladt at have én aktiesparekonto pr. person.

Det er vigtigt, at der er midler på kontoen til at betale skat af årets værdistigninger det efterfølgende år i januar. Det er altså vigtigt, at vi holder øje og enten sælger ud af dine investeringer, så der er et beløb til rådighed. Alternativt at vi indsætter beløbet på kontoen. Nogle banker er dog behjælpelige med dette. De gør os fx opmærksom, når det er tid til at betale skatten og hvilket beløb, du skal have til rådighed på hvilken dato. Tag kontakt til din bank, hvis du vil være sikker på, de hjælper dig.

Du skal også være opmærksom på, at tab ikke kan modregnes gevinster på dine andre depoter i frie midler på årsopgørelsen. 

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.