Aquaporin

Hvad laver Aquaporin?

Det danske selskab Aquaporin, går på børsen i juni 2021. Det er et selskab, som producerer forskellige vandrensningssystemer, både til industrielt brug, og til det private. Idéen bag produkterne, stammer fra Peter Agres revolutionerende opdagelse fra 1992. Her opdagede han, at man kan udnytte de aquaporiner, eller vandkanaler, som ligger i celler og helt naturligt transporterer vand ind og ud af cellen og samtidigt forhindrer andre ioner og stoffer i at følge med. Opdagelsen vandt en Nobelpris i 2003, og ny har Aquaporin brugt den til at skabe helt naturlige vandrensningssystemer. 

Selskabets produkter kan bruges i det private, til at rense vandet før det kommer ud af hanen for skadelige ting som bakterier, pesticider og virus, Derudover kan den også bruges på fabrikker til at rense vandet, så det kan genbruges. Ved brug af Aquaporins produkter, får man altså et mere bæredygtigt vandrensningssystem, som både bruger mindre energi og renser vandet på en måde, der kommer så tæt på naturens egen som muligt.

Hvem er holdet bag

Peter Holme Jensen var tilbage i 2005 med til at opstarte Aquaporin. Han er i dag administrerende direktør (CEO) og medejer. Han er uddannet biokemiker og har en Ph.d. i strukturel proteinkemi. 

Matt Boczkowski selskabets stedfortrædende direktør og handelschef. Han har været med på holdet siden marts 2021, og har inden da opbygget mere end 20 års erfaring med strategisk markedsføring og salg inden for vandrensnings branchen. Bo Karmark er CFO, har været i virksomheden i knap seks år, og har mange års erfaring som økonomidirektør. Aquaporins vicedirektør er Joerg Hess.

Bestyrelsen består af formand Niels Thomas Heering og derudover Søren Bjørn Hansen, Michael Frank, Anne Broeng, Jianwen Cai, Lars Christian Hansen, Jens Hahn Denkov og Weiming Jiang.

Bæredygtighed

Hos Aquaporin spiller bæredygtighed en vigtig rolle i hverdagen. Dette ses blandt andet på de produkter de producerer, som har som hovedmål at bevare rent vand, hvilket er en knap ressource. Som del af deres bæredygtige profil, har virksomheden skiftet til udelukkende at bruge 100% CO2 neutral grøn energi fra vindmøller. Dette var et vigtigt skridt på deres rejse mod at minimere deres negative miljømæssige præg på verden og styrke den grønne omstilling. Selskabet har derudover underskrevet FN’s Global Compact, hvilket forpligter dem til at følge de universelle principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljøet og antikorruption.

I 2019 valgte Aquaporin at stlutte sig til SDG Accelerator Program, som er et UNDP- program, med det formål, at accelerere små og mellemstore virksomheders arbejde med blandt andet at udvikle produkter og derigennem bidrage til Verdensmålene. I den forbindelse valgte Aquaporin at fokusere på tekstilindustrien, da den, ifølge FNs estimation, globalt set er ansvarlig for intet mindre end 20% af den samlede spildevandsudledning. Dette ser Aquaporin som et stort problem, som de gerne vil være med til at finde en løsning på. 

Regnskaber

Hvis du vil vide mere om hvordan selskabet indtil videre har klaret sig, kan du med fordel orientere dig i de seneste regnskaber. Dem kan du finde gennem følgende links:

  • Årsrapport 2019: Læs deres årsrapport for 2019 her.
  • Årsrapport 2018: Læs deres årsrapport for 2018 her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære endnu mere om virksomheden, kan du lytte til vores podcastepisode om Aquaporin af Ophelia Invest Talks, hvor Sarah Ophelia Møss snakker med CEO Peter Holme Jensen. Du kan høre episoden her, eller der hvor du normalt høre podcasts. 

Du kan også se selskabets film på youtube her. Den giver et godt indblik i, hvad de laver.

Desuden kan du orientere dig i følgende dokumenter vedrørende selskabets børsnotering i juni 2021:

  • Intention to float: Se deres intention to float her.
  • Investor relations: Du kan besøge deres investor relations side på dette link.
  • Investor brochure: Du kan se selskabets investor brochure her.
  • Prospekt: Du kan læse selskabets prospekt her.

 

Disclaimer 

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med Aquaporin og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.