Lær om modelporteføljer & Warren Buffett

modelportefølje

Mulighedernes land..

I denne artikel kan du læse og lære om modelporteføljer. Forhåbentligt bliver du klogere på hvordan vi finder vores personlige investeringsstrategi og opbygger en portefølje. Der er mange måder at investere på. Det vigtigste er at vi er trygge og komfortable i hvordan vi bærer os ad. Nedenunder har vi samlet en række forskellige modelporteføljer til inspiration. De appellerer alle til forskellige typer af investorer, tidshorisonter og risikovillighed. Modelporteføljerne kan fungere som et pejlemærke. Vi kan implementere modellerne til punkt og prikke, det afhænger af hvad vi finder os mest komfortable med. Der findes mange kloge hoveder derude, som udvikler, forsker og sammensætter hvad de mener er ideelle porteføljemodeller. Med meget mere end en modelportefølje er der rigeligt med inspiration at finde.
Du kan læse mere generelt om at bygge en portefølje her.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Permanent modelportefølje 

Den “permanente portefølje” er designet til at præstere stabilt i alle tænkelige økonomiske situationer. Denne modelportefølje bygger på en ligelig opdeling af vores penge i henholdsvis aktier, guld, valuta og fonde. Modelporteføljen består af aktivklasser, der ofte er negativt korreleret. Det betyder fx at når aktiemarkedet falder så stiger guldprisen og omvendt. På denne måde sikrer vi, at hvis der er nedgang i én sektor er der opgang eller stabilitet i en anden.

Den permanente portefølje egner sig efter sigende godt til langsigtede investeringer, hvor vi ønsker at holde vores risiko i den lave ende og håbe på et måske mere konstant, om end lidt lavere, afkast. Fordelingen er 25 procent aktier, 25 procent obligationer med lang løbetid, 25 procent kontanter (gerne på en indlånsrente med højest mulige rente) og 25 procent guld.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Reklame for medlemsklub

All Weather modelportefølje

Den såkaldte “all weather” portefølje eller på dansk “en portefølje til al slags vejr” er designet til at minimere vores risiko og volatilitet. Men hvad betyder det egentligt? Ifølge denne modelportefølje er det vigtigt at vi helgarderer os mod inflation. Denne modelportefølje har en relativt lav andel af aktier, for ikke at blive påvirket af markedets høje volatilitet (kursudsving). Derimod udgør obligationer en stor andel, netop fordi de modvirker aktiemarkedets volatilitet og minimerer risikoen. Her har vi igen en god portion guld men også råvarer. Det er fordi de historisk set klarer sig godt i perioder med inflation. Fordelingen er 30 procent aktier, 40 procent obligationer med lang løbetid, 15 procent obligationer med mellemlang løbetid, 7,5 procent guld og 7,5 procent råvarer.

The coward’s portfolio

Cowards portfolio eller kujonens portefølje på dansk, er endnu en modelportefølje. Denne modelportefølje egner sig godt til investorer som ikke trives med store overraskelser og udsving i deres investeringer. For denne modelportefølje anbefales det at man forsøger at holde sig inden for de specifikke procentvise fordelinger. Fordelingen er 40 procent obligationer med kort løbetid, 15 procent store aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier, 10 procent store værdiaktier, 5 procent små aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier, 10 procent små værdiaktier, 10 procent internationale aktier (modellen tager udgangspunkt i at aktier ellers er amerikanske), 5 procent emerging markets aktier (nye markeder) og 5 procent REITs (Real Estate Investment Trust).

(Artiklen fortsætter under billedet)

modelportefølje

60/40 modelportefølje

Den klassiske 60/40 portefølje opbygning er oftest det vi får anbefalet i banken. Hensigten med denne modelportefølje er at mindske effekten af aktiemarkedets høje volatilitet. Fordelingen er super simpel og både nem at overskue og administrere. Fordelingen er 60 procent aktier og 40 procent obligationer med mellemlang løbetid.

Mange banker har flere versioner af denne model som vi bliver tilbudt alt efter vores risikoprofil og tidshorisont. Der er også banker der skruer op og ned for fordelingen i forhold til markedets tilstand og verdensøkonomien mere generelt set.

100 procent aktieportefølje

Hvis vi har is i maven og lang tidshorisont er denne modelportefølje måske for os. Historisk set ved vi, at aktier generer større afkast end andre typer investeringer (undtagen ejendomsmarkedet). Hvis den historiske udvikling fortsætter vil vi kunne maksimere vores afkast ved at investere alle vores penge i aktier. Men kun hvis vi har nerverne til det.

Her skal du dog træde varsomt. Det gennemsnitlige afkast på aktier er målt over en årrække på næsten 100 år. Det betyder at der i teorien kan være lange perioder hvor markederne ikke genererer positivt afkast, men blot daler og daler. Denne modelportefølje kræver at man potentielt er villig til at hænge i og “ride out the storm” i situationer hvor aktiemarkederne falder. Fordelingen er 100 procent aktier.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Introduktion til Warren Buffett

Der er mange inspirationskilder når det kommer til økonomi og investering, men de færreste når ham her til sokkeholderne. Du har måske set hans navn i fjernsynet, i avisen eller måske endda på en af dine streamingtjenester. Her bliver du klogere på “the big kahuna”: Warren Buffett.

Den beskedne mangemillionær

Buffett er født og opvokset i Omaha, Nebraska. Som barn var han glad for tal og lærte meget af sin far, som var kongresmedlem, forretningsmand og investor. Warren Buffett købte sin første aktie som 11-årig og indberettede selv sin skat som 13-årig.

Indenfor investeringsverdenen var det især renters rente og kapitalfremskrivning (compounding), som denne investor fandt særligt interessant, hvilket også ses i hans investeringsstrategi.

I 1962 købte Warren Buffett aktier i tekstilvirksomheden Berkshire Hathaway, der var tæt på at gå konkurs. Det var et led i hans “cigar butt” strategi. En uoverensstemmelse med ledelsen medførte at Warren Buffett købte flere og flere aktier i Berkshire Hathaway, hvilket gjorde ham i stand til at overtage virksomheden og udskifte ledelsen i maj 1965.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Hvad er “cigar butt” strategien?

Denne strategi med det lidt besynderlige navn, går ud på, at købe billige aktier i en virksomhed, som er på randen af konkurs. Det gør man fordi ens handel i sig selv vil få værdien af virksomheden (og kursen) til at stige en smule, så man ved salg får et tilsvarende afkast. Idéen er at man kan presse det sidste ud af virksomheden inden den går konkurs. Warren Buffett lærte denne strategi af hans professor på Columbia Business School, Benjamin Graham. Han benyttede den i starten af hans investorkarriere – blandt andet i tilfældet med Berkshire Hathaway.

I dag er Warren Buffett 90 år gammel og bor stadig i samme beskedne hus, som han købte i 1958. Dette på trods af, at han kan kalde sig verdens tredje rigeste mand med 83,2 milliarder dollars (eller ca. 558 milliarder danske kroner) på kistebunden.

Han er fortsat administrerende direktør og bestyrelsesformand i Berkshire Hathaway, som senere blev omdannet til et holdingselskab med en række datterselskaber. Berkshire Hathaway har blandt mange andre aktier i The Washington Post, American Express og The Coca Cola Company. 

(Annonce)

 

Investeringsstrategi

I dag følger Warren Buffett i høj grad “value investing” strategien. Idéen bag value investing er, at man leder efter værdipapirer med en kurs, som ligger under den indre værdi. Men hvordan finder vi den? Det handler i høj grad om fundamental analyse. Som value investor leder vi efter virksomheder, som vi mener er værdifulde, men som de øvrige potentielle købere på markedet endnu ikke har opdaget, hvilket gør selskabet undervurderet.

Mange mener dog at Warren Buffett har løftet denne strategi til et nyt niveau ved at se potentialet i virksomheden og se på helheden. Formålet med dette er ikke at få et hurtigt afkast hjem, men at få ejerskab i kvalitetsvirksomheder, som er dygtige til at tjene penge.

For Warren Buffett handler det nemlig om værdien i virksomhederne. Han er ikke synderligt interesseret i aktiemarkedet, hvilket også ses i hans berømte citat: “in the short term the market is a popularity contest; in the long term it is a weighing machine”. Det hele afhænger af om virksomheden kan tjene penge som forretning, ikke om aktiemarkedet kan se værdien i virksomheden.

Hvis du vil lære endnu mere om value investing kan du blive klogere i afsnit 26 og 32 af Ophelia Invest Talks, hvor vi snakker med Kurt Kara, som arbejder indenfor samme felt.

Buffetts anbefalinger

Vi har fundet tre anbefalinger fra Warren Buffett, vi som private investorer kan lade os inspirere af:

  1. Vi kan investere i indeksfonde og ETF’er, som blot følger markedets udvikling. I 2013 lød hans direkte anbefaling således: Kom 10 procent af pengene i korte statsobligationer og 90 procent i en S&P 500 indeksfond med meget lave omkostninger.
  2. Vi kan investere i Berkshire Hathaway. På denne måde bliver vi medejer i samme selskaber som Warren Buffett selv har investeret i.
  3. Vi kan, ligesom Warren Buffett, give os i kast med value investing. Den sidste er måske også den sværeste, da den kræver stor indsigt og analyse af virksomhederne.

Desuden handler det i høj grad om at forstå det selskab, som vi investerer i. Det er en klar fordel, hvis vi deler samme værdier som selskabet. Ligeledes bør vi være i stand til at analysere og forholde os til deres produkter, rapporter og regnskaber. Et berømt citat fra Buffett lyder derfor således: “Only buy something you’d be perfectly willing to hold if the market shut down for ten years”.

Det gælder altså om at finde selskaber, hvis vision vi virkelig brænder for personligt og som vi ideelt set vil beholde i vores portefølje gennem tykt og tyndt. Eller gennem lav- og højkonjunktur.

(Annonce)

 

Buffetts almennyttige fond

Som nævnt lever Warren Buffett en temmelig beskeden livsstil og bruger hverken penge på dyre ejendomme eller flotte biler. Men hvad bruger han så penge på?

I 2010 stiftede Warren Buffett samt hans gode venner Bill & Melinda Gates, fonden The Giving Pledge. Den giver velhavende personer eller familier mulighed for at afhjælpe samfundsudfordringer ved at donere mere end halvdelen af deres formue til velgørende formål. Desuden har Buffett lovet personligt at donere 99 procent af hans personlige formue til velgørenhed. Du kan læse mere om Warren Buffetts bidrag til The Giving Pledge her.

I 2019 donerede han 3,6 milliarder dollars (eller ca. 24,2 milliarder danske kroner) til Bill & Melinda Gates Foundation, som bl.a. bidrager til reducering af fattigdom og bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Opsummering

Warren Buffett er en legende i finansverdenen og det er ikke uden grund at mange finder inspiration i hans tilgang og strategi. Hvis du er blevet nysgerrig på fundamental analyse, som er den tilgang Warren Buffett i høj grad benytter, kan du blive endnu klogere i Den lille guide til Fundamental Analyse eller i vores podcast Ophelia Invest Talks. Her handler afsnit 24 og 34 om fundamental analyse.

Hvis du vil have endnu mere inspiration fra Warren Buffett kan vi anbefale filmen Becoming Warren Buffett, som i øjeblikket kan streames på HBO Nordic og i øvrigt ligger på YouTube.

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.