ÅOP’en forsvinder – hvad kommer i stedet?

Nøgletallet ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) har været et godt pejlemærke for os private investorer, når vi har skulle sammenligne omkostninger blandt forskellige fonde. Det har netop haft til formål at skabe gennemsigtighed på tværs af fonde.

Det udfases i løbet af 2022 i forbindelse med PRIIP-forordningen. 

Hvad er ÅOP?

ÅOP dækker over de forskellige omkostninger, der er ved at investere via en fond: Løbende administrative omkostninger, årlige administrationsomkostninger samt emissionstillæg og indløsningsfradrag (også kendt som ind- og udtrædelsesgebyr).

Det angiver de omkostninger, vi kan forvente årligt ved at have et fondsbevis i en periode på syv år.

Fra ÅOP til PRIIP

Kort fortalt blev ÅOP introduceret tilbage i 2007 i et samarbejde mellem Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansrådet, Dansk Aktionærforening og Investering Danmark.

Formålet var blandt andet at skabe gennemsigtighed for os private investorer.

Aftalen skulle efter planen udløbe i 2019, hvor en regulering af PRIIP-forordningen (fra EU) skulle træde i stedet for. Men reguleringen blev udskudt, og aftalen om ÅOP blev forlænget indtil 1. januar 2022, hvor reguleringen af EU-forordningen altså afløser ÅOP’en, som vi kender den.

PRIIP-forordningen: Hvad betyder det overhovedet?

Så hvad er PRIIP egentlig? Og hvad har det af betydning?

PRIIPS står for “Packaged Retail Investment and Insurance Products”. EU-forordningen blev blev indført i januar 2018 og omhandler altså sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter (deraf PRIIP) for ikke-professionelle amatører: det indebærer alle os private investorer.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Uden at gøre det mere kompliceret end nødvendigt, betyder det blandt andet, at alle, der udvikler disse produkter, skal oprette et faktaark, som skal være tilgængeligt for alle os, der gerne vil investere i produkterne. Faktaarket finder vi også under betegnelsen KID (key information document). Det er et standardiseret dokument, der gør det nemmere for os at sammenligne produkter, og det giver os et overblik over den risiko, der er ved at investere i et givent produkt, potentielt afkast samt omkostninger.

Der er flere forskellige investeringer, der er et såkaldt PRIIP-produkt, blandt andet derivater, gearede produkter og investeringsfonde.

PRIIP: Overblik over omkostninger

Den regulering, der træder i kraft i 2022, betyder blandt andet mere strikse regler og detaljerede oplysninger, som investeringsfonde skal offentliggøre i faktaarket eller KID for fonden. Ændringerne vil blandt andet have indflydelse på beregningsmetoderne, hvilket kan påvirke både risiko, fremtidigt scenarie for afkast og omkostningerne.

Og netop fordi der nu kommer en mere detaljeret og sammenlignelig angivelse af omkostninger, bliver ÅOP-nøgletallet overflødigt og udfases.

Det bliver overordnet mødt positivt fra flere kanter, da de fælles EU-regler blandt andet gør, at vi private investorer kan få standardiseret information på tværs af grænserne.

Hvilken betydning har det i praksis? 

Allerede fra 1. januar 2022 vil vi som udgangspunkt ikke få oplyst ÅOP, når vi handler danske fonde gennem fx banken, men indtil forordningen træder endeligt i kraft, kan vi stadig finde nøgletallet på investeringsforeningernes hjemmeside. Det forsvinder altså ikke fra den ene dag til den anden. 

I en artikel fra Finans Danmark fra 22.11.21 fremgår det, at Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening alle er enige om, at der nu bliver behov for at udarbejde vejledende information om de nye oplysninger, der skal træde i stedet for ÅOP. Dette inden, reguleringen træder i kraft, og altså inden vi ikke længere kan finde oplysninger om ÅOP.

Del gerne dine tanker, om at nøgletallet ÅOP snart udfases og erstattes med PRIIP, i vores aktiegrupper på Facebook. Den største gruppe hedder Aktieklubben Danmark.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.