Årsregnskabet fra Konsolidator – 5 spændende nedslag

(Skrevet af Peter Storm, Ophelia Invest)

Vigtige begreber når man investerer i abonnementsforretning

  • ARR – Annual Recurring Revenue (årlige tilbagevendende indtægter)
  • Recurring revenue (tilbagevendende indtægter)
  • Churn (churn er antallet af kunder der stopper med at bruge din service.)
  • CLTV – Customer Lifetime Value (måling af fortjenesten på en kunde i løbet af hele forholdet mellem kunde og virksomhed)
  • YoY growth – Year on Year growth (år til år vækst)
  • CAC – Customer Acquisition Cost (anskaffelsesprisen af en kunde)
  • ROI – Return on Investment (salg/marketing)

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Et dyk ind i regnskabet

I dette blogindlæg kigger vi på årsregnskabet fra Konsolidator. Vi bliver klogere på de nuancer, der udgør det samlede billede af årsregnskabet. Der er utrolig mange interessante facetter at blive klogere på, når man lader blikket falde på selskabet Konsolidator. Dette indlæg vil både udpensle de væsentlige overvejelser for selskabets kerneforretning samt for den branche, de opererer inden for. 

SaaS – Software as a Service

Fundamentet for Konsolidators kerneforretning er Software-as-a-Service, eller blot SaaS. Grundlæggende bygger denne digitale trend på, at man via en abonnementsløsning udbyder software til forskellige foretagender. I dette tilfælde er Konsolidators vision at disrupte de traditionelle konsolideringsystemer, som er en bestemt regnskabspraksis, gennem innovativ software. SaaS kan efterhånden betegnes som en decideret megatrend. Hvis vi for en kort stund dvæler lidt ved de tocifrede vækstrater over de seneste par år, så er det ganske tydeligt at Konsolidator opererer ud fra et spændende fundament. Med de rette business-termer, så ville man betegne denne trend som værende i sin vækstfase. Helt enkelt betyder det, at hvis Konsolidator i de næste par år formår at opbygge en bred kundebase, så vil deres omsætning kunne eksplodere. 

Omsætningen, toplinjen, kært barn har mange navne

Apropos omsætningen, så lad os stille skarpt på, hvad Konsolidator har udrettet fra året 2019 til 2020. Fra 2019 til 2020 er selskabets omsætning steget med hele 63 procent, hvilket i høj grad bevidner om, at selskabet kan betegnes som en “vækstaktie”. Selskabet påpeger selv, at en stor del af deres vækst på toplinjen skyldes deres konsulentydelser, som ligeledes er en service inden for deres såkaldte “value-creation”.

 

(Indlægget fortsætter under annoncen)

 

Value-creation

Selskabets value-creation dækker over, måden hvorpå de skaber værdi for deres kunder. Dette kan gøres på mange måder, men kan overordnet set deles op i tre kategorier: Kerneproduktet, “attributes” og add-ons/services. Konsolidator har udviklet et lovende kerneprodukt, som blandt andet muliggjorde, at de kunne lande en kontrakt med det store revisionshus PWC i det forgangne regnskabsår. Herudover er selskabet i gang med at opbygge deres “brand”, hvilket blandt andet styrkes ved et af de nyeste initiativer, “Konsolidator Kommunity”, som er selskabets eget personlige medie. Afslutningsvis opererer selskabet med en lang række services, heriblandt konsulentydelser. Dette er interessant, da det giver Konsolidator en række forskellige muligheder for at skabe værdi for deres kunder. Dette er også en væsentlig nuance at udpensle i forhold til det netop afsluttede regnskabsår. 

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Covid-19 

En af de uundgåelige emner i årsregnskabet fra Konsolidator er den pandemi, som på nuværende tidspunkt præger vores verdenssamfund. Efter at Warren Buffett har modtaget markant kritik, for ikke at gøre nok ud af dette i sin dugfriske investor-rapport, så løber hverken undertegnede eller Konsolidator nogen risiko. Det interessante ved Konsolidator i den henseende er, at de i deres regnskab reflekterer over en del lyspunkter og erfaringer, som Covid-19 har bragt med sig. 

For en lille “born-global” virksomhed som Konsolidator, så er en af de vigtigste manøvre at kunne være overalt på verdensmarkedet på samme tid. Det vil i praksis sige virtuelle-møder, e-handel og mange andre ting som pandemien har været med til at gøre til normen. Dette kan betragtes som et lyspunkt for selskabet, da det til fulde cementerer, at disse digitale trends, som deres forretning bygger på, er kommet for at blive. 

 

(Indlægget fortsætter under annoncen)

ophelia invest club

Kapitaltilførsler og internationale ambitioner 

Vedrørende internationale markeder, så kan vi læse i årsregnskabet fra Konsolidator at 2019-2020 blev året hvor selskabet modtog en kapitalindsprøjtning på hele 30 millioner danske kroner. Pengene skal hjælpe Konsolidator med at penetrere nye markeder og udvide kundebasen. Det interessante er, at Konsolidators service kan betragtes som relativt “standard”, hvilket faktisk betyder at omkostningerne kan holdes på et overskueligt niveau ved nye markedsudvidelser. I modsætning til et produkt som ville kræve høj kulturel tilpasning. 

Dette er noget af det, som vi holder øje med mens vi afventer næste regnskab fra Konsolidator. I mellemtiden kan man følge med på selskabets egen hjemmeside. Hvis du gerne vil kunne læse et regnskab, så kan du læse denne bog, se vores onlinekursus eller melde dig på den næste boot camp hvor du kommer godt i gang via live undervisning.

Video interview med Claus Finderup Grove, CEO i Konsolidator

I denne video fra mandag den 1. marts 2021 snakker Sarah Ophelia Møss med direktør i Konsolidator Claus Finderup Grove. Dette er fra vores faste mandags-program på vores facebookside den 1. marts 2021. Udbudskursen var 8,80 kroner i maj 2019 da selskabet gik på Børsen, den 1. marts 2021 lukkede aktien på 34 kroner.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

 

Denne a