Aldersopsparingen er den mest attraktive pensionsopsparing

Aldersopsparingen er både en attraktiv og populær måde at spare op til pension på. Den er støt vokset i popularitet siden den så dagens lys i 2013. Og det er der måske en grund til? 

Den kan særlig blive relevant, hvis man forventer at bruge et større beløb i starten af pensionisttilværelsen: Måske købe et sommerhus eller en båd? Eller rejse og opleve verden med dem, man holder af? Mulighederne er mange.

Den årlige grænse for, hvor meget vi må indbetale, er relativt lille, og derfor kan det godt betale sig at komme i gang så tidligt som muligt. Flere mulige indbetalingsår og renters rente-effekten vil nemlig kunne skabe en god start på pensionstilværelsen, når den tid kommer.

Hvad er en aldersopsparing? 

En aldersopsparing er en pension, som typisk bliver udbetalt skattefrit på én gang, det kan fx være lige når vi går på pension. Vi kan også vælge at få udbetalt aldersopsparingen i mindre portioner over flere gange, mens vi stadigvæk indbetaler til ordningen. 

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Vi kan få vores aldersopsparing udbetalt fra den dag, vi har opnået vores pensionsudbetalingsalder. Vi kan også vælge at vente helt op til 20 år fra denne dato. De 20 år er dog skæringspunktet for, hvornår vi senest kan få den udbetalt. 

Indbetaling til aldersopsparing

I 2021 må vi indbetale 5.400 kr. til vores aldersopsparing. Dette tal er altså kun gældende for 2021, og derfor er det godt at holde sig opdateret på, hvor meget man må indbetale, når vi rammer 2022 og årene efter. Dog må vi fem år før vores pension indbetale op til 52.400 kr (også gældende for 2021). Dette såfremt, at vi ikke 1. april 2018 eller senere er påbegyndt udbetaling, herunder hverken hel- eller deludbetaling fra en ratepension, livrente eller indeksordning (undtaget er udbetaling af indeks ved 67 år).

I modsætning til indbetalingerne til livrente eller ratepension får vi ikke fradrag på indbetalinger til en aldersopsparing. Til gengæld betales der heller ingen skat ved udbetalingen.

Skat på aldersopsparing

Aldersopsparingen er beskattet efter lagerprincippet med 15,3 procent på afkastet årligt uanset afkastets størrelse. Denne skat kaldes PAL-skat og gælder for pensionsdepoter. Den er lavere end skatten på normal aktiegevinst som ligger på 27 procent skat på de første 56.500 (2021) og derefter 42 procent.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Fordi vi heller ikke betaler skat, når pensionen udbetales, kan det være fordelagtigt at investere gennem en aldersopsparingen frem for i frie midler. Det kan fx være, hvis vi alligevel har en portion penge, som vi tænker er øremærket til første del af pensionstilværelsen. Her er 15,3 procent skat af afkast altså at foretrække frem for de 27/42 procent, som ellers ville gælde (dog ikke nødvendigvis efter lagerprincip).

Vi skal blot være opmærksomme på, at det ikke er ligetil at fortryde en indbetaling til aldersopsparing. Vil vi have vores penge udbetalt før tid, skal vi betale 20 procent i afgift til staten af hele det udbetalte beløb.

Ingen modregning i sociale ydelser

Det kan også være smart at lave en aldersopsparing, hvis man forventer at få fuldt pensionstillæg, da dette ikke påvirkes af udbetalingen af en alderspension. Det samme gør sig gældende for fx boligstøtte. 

Aldersopsparingen modregnes dog i efterlønnen.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Hvad skal vi så gøre for at oprette en aldersopsparing?

Hvis vi har pension gennem vores arbejdsgiver, har vi muligvis allerede en aldersopsparing. Første skridt vil altså være at ringe til vores pensionsselskab og spørge, om det gør sig gældende.

Hvis vi ikke har det, kan vi muligvis oprette en aldersopsparing i pensionsselskabet mod diverse gebyrer. Her lader vi dem administrere det.

Men smartere er at oprette en aldersopsparing på Nordnet. Her er der ingen gebyrer. Vi betaler kurtage som normalt ved handler. Vi har også mulighed for at tilknytte en månedsopsparing, og på den måde kan vi slippe for kurtagen ved køb. Her administrerer vi den helt selv.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Hvis vi har en aldersopsparing gennem vores pensionsselskab, men gerne selv vil administrere den, kan vi forhøre os om mulighederne for at stoppe aldersopsparingen hos pensionsselskabet. Hvis det er gjort, kan vi oprette en privat aldersopsparing på Nordnet og herefter selv indbetale årligt.

Det er blot vigtigt, at vi ikke indbetaler (for meget) til to aldersopsparinger sideløbende. Dette grundet indbetalingsloftet. Vi må altså ikke indbetale over det fastsatte beløb for opsparingerne tilsammen. 

Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi administrerer den selv?

Vi skal sørge for, at der står kontanter på depotet, når vi skal betale skat. Skat trækkes direkte fra depotet. Midlerne kan frigives af årets indbetaling, realisering af investeringer eller udbytter.

Den skat, vi skal betale af afkast for 2021, bliver trukket i januar 2022. I starten af januar har vi derfor mulighed for at tjekke, hvad 2021-afkastet endte med. Hvis vi har haft positivt afkast og skal af med penge i skat, kan vores indbetaling for 2022 måske række. Hvis ikke er vi måske også nødt til at realisere nogle af vores investeringer.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Nordnet sender en reminder ud, når tiden nærmer sig. Hvis vi vil være sikre på at huske det, kan vi også plotte det ind i vores kalender, så vi får en påmindelse om det her.

Har du allerede oprettet en aldersopsparing? Eller overvejer du det? Du kan dele ud af dine overvejelser og erfaringer i vores aktiegrupper på Facebook. Den største hedder Aktieklubben Danmark.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.