Ændrede regler for beskatning af udbytte i danske investeringsforeninger

Der er et nyt lovforslag der træder i kraft den 1. januar 2022. Det medfører en ændring af beskatning af udbytte af danske aktier i danske investeringsforeninger. 

Men hvad betyder det i praksis? Og hvad så nu, skal vi sælge ud af vores fonde?

De nye regler for beskatning

Som nævnt ovenfor gælder de nye regler udelukkende for beskatning af udbytte for danske aktier i danske investeringsforeninger. Tidligere skulle de danske investeringsforeninger ikke betale kildeskat på 15 procent, men den går ikke længere, og det er dette, der menes med dobbeltbeskatning: 

Før betalte vi 27 procent (42 procent over progressionsgrænsen, som i 2021 er på 56.500 af afkast og udbytte af aktieindkomst) af udbyttet fra danske aktier i danske investeringsforeninger. Nu betaler den danske investeringsforening 15 procent af udbyttet og  vi betaler 27 procent (42 procent over progressionsgrænse).

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Hvad bliver ikke berørt?

Udenlandske aktier i danske investeringsforeninger bliver ikke yderligere berørt. Det får heller ikke betydning for akkumulerende danske investeringsforeninger; dvs. de investeringsforeninger, der ikke udbetaler udbyttet, men lader værdien akkumulere inden i fonden. Det samme gælder for ETF’er (Exchange Traded Funds som er internationalt handlede fonde), som i forvejen har denne beskatning. Her sker der ingen ændringer i forhold til beskatning, og køber vi fondsbeviser fra de internationale investeringsforeninger (dem der har ETFer) som fx iShares, Xtrackers og Lyxor, sker der ingen ændringer i henhold til de nye regler. De er allerede underlagt denne lov.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Hvad skal vi være opmærksomme på og hvad betyder det i praksis?

I praksis betyder det, at effekten er størst i de udbyttebetalende danske investeringsforeninger, der er eksponeret mod Danmark. Mens det har mindre, faktisk næsten ingen, betydning i en global fond, der ofte har en meget lille andel danske aktier. 

I henhold til Morningstar udgør danske aktier 0,82 procent i Sparindex Globale Aktier KL, og det er kun det udbytte, der knytter sig til disse 0,82 procent, som rammes af kildeskatten på 0,15 procent. Altså, mere eller mindre ubetydeligt. Men hvis vi investerer størstedelen af vores penge i en dansk investeringsforening eksponeret mod danske aktier, vil det få en større betydning – se følgende eksempel:

Eksempel

Vi får 1000 kr. i udbytte fra en dansk investeringsforening eksponeret mod Danmark, fx Sparindex OMX C25 KL

  • Før lød regnestykket for udbyttet efter skat som følger: 1000 x 0,73 = 730 kr. udbetalt i udbytte
  • Efter de nye regler lyder det som følger: (1000 x 0,85) x 0,73 = 620,5 kr. udbetalt i udbytte
  • Vi vil altså mærke en væsentlig forskel på 109,5 kr. pr. 1000 kr. udbytte. Altså lige knap en forskel i udbetalt udbytte på 11 procent
  • Vær opmærksom på at de 11 procent ikke gælder afkastet for fonden, men kun udbyttet

Mange danskere er i høj grad eksponeret meget eller udelukkende i danske aktier. Hvis vi er en af dem, der sætter størstedelen af vores portefølje i danske investeringsforeninger, der udelukkende investerer i danske aktier, er dette måske det oplagte springbræt til at genoverveje vores strategi. Husk, diversificering er godt:) 

Måske er det nu, vi i højere grad skal eksponeres mod det globale aktiemarked? Eller måske vi bare er helt okay med fortsat at være eksponeret mod det danske marked uagtet de 15 procent kildeskat? Hvis vi kun har en vis procentdel af vores investeringer i danske investeringsforeninger eksponeret mod danske aktier er det ikke sikkert, vi behøver ændre strategi. Det afhænger af den enkelte.

Du kan diskutere skat, udbytter og investering i aktier og fonde i vores aktiegrupper på Facebook. Den største hedder Aktieklubben Danmark.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.