Fordele og ulemper ved Nordnets egne indeksfonde

Nordnets indeksfonde

På Nordnet kan vi som investorer købe ind i seks forskellige fonde som er Nordnets indeksfonde. Ved første øjekast er de tillokkende for mange grundet de mange fordele, men der er også flere opmærksomhedspunkter, der er gode at sætte sig ind i og tage aktivt stilling til, inden de handles. Det forsøger vi her at skabe et overblik over.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

De seks indeksfonde

Her først et overblik over fondene samt deres ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent):

 • Nordnet Indeksfond Danmark (0,20% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Europa ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond USA ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Global ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG (0,40% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Teknologi (0,50% ÅOP)

Fordele ved Nordnets Indeksfonde

Som allerede nævnt syner indeksfondene ved første øjekast som en god investering for alle mand. Det gør de af følgende grunde:

 • De er passive og følger hver sit indeks – og mange foretrækker passive fonde frem for aktive fonde, da de blandt andet har lavere årlige omkostninger
 • Vi får en god risikospredning, da vi ved køb af blot én enkelt fond får mange aktier i porteføljen
 • Der er ingen ind- og udtrædelsesgebyrer (også kaldet emissionstillæg og indløsningsfradrag)
 • De kan handles kurtagefrit (dvs ingen handelsomkostninger hverken ved køb eller salg)
 • De kan handles for helt ned til 100 kr. Det kræver med andre ord ikke mange penge at komme i gang
 • De kan handles i månedsopsparingen

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)


Ulemper og opmærksomhedspunkter ved Nordnets Indeksfonde

Det er særligt beskatningen, vi skal være opmærksom på, når vi overvejer at investere i Nordnets egne indeksfonde. Det skal vi fordi:

 

 • De beskattes efter lagerprincippet (hvor vi i modsætning til fonde der beskattes efter realisationsprincippet beskattes af årligt afkast uanset om vi har solgt fondene)
 • Fem ud af seks fonde beskattes som kapitalindkomst. Skattesatsen er 37-42 procent holdt op imod de 27 procent, aktieindkomst beskattes med (i 2021 betales 27 procent af afkast op til progressionsgrænsen på 56.500 kroner, herover beskattes vi med 42 procent selvom det er aktieindkomst). Den eneste fond, der beskattes som aktieindkomst er ‘Nordnet Indeksfond Danmark’ – dog stadig efter lagerprincippet.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Smarte til pensions- og selskabsdepoter

Nordnet skriver selv, at fondene af ovenstående årsager er mest optimale til pension og virksomheder. Hvis vi fx handler dem på vores aldersopsparing eller ratepension, skal vi kun forholde os til PAL-skatten, som er 15,3 procent uanset hvordan fondene beskattes på andre typer depoter. Det er en god pointe, her er dog mange andre lignende muligheder der følger samme indeks, men til lavere ÅOP fx ETFer fra investeringsforeningen Blackrock hvis fonde hedder iShares.

Lav ÅOP og kapitalindkomst versus høj ÅOP og aktieindkomst

ÅOP på Nordnets Indeksfonde er rigtig nok lav sammenlignet med andre danske investeringsforeninger, men det kan ikke sammenlignes 1:1, da:

 • Mange af de danske investeringsforeninger, der fx følger samme indeks, har en højere ÅOP, men de beskattes også som aktieindkomst (27 procent) efter realisationsprincippet (hvor vi først betaler skatten, når afkastet faktisk realiseres)
 • Hvis der investeres fra fx pensionsdepot er Nordnets Indeksfonde et bedre valg målt på ÅOP sammenlignet med flere danske investeringsforeninger, da alt her beskattes til samme sats og efter lagerprincippet. Men her kan det være mere fordelagtigt at kaste blikket mod udenlandske ETF’er, der sammenlignet med Nordnets egne fonde har en noget lavere ÅOP. Fx kan ‘Nordnet Indeksfond Teknologi’ med ÅOP på 0,50 procent sættes over for ‘iShares S&P 500 Information Technology Sector’ med ÅOP på 0,15 procent.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Syntetiske fonde

Et sidste opmærksomhedspunkt er, at Nordnets Indeksfonde er såkaldte “syntetiske fonde”.

En syntetisk fond, er en fond der ikke ejer de værdipapirer der ligger i fonden. Den “ejer” kun udviklingen i disse aktiver. En syntetisk fond der følger fx det danske indeks OMXC25, vil gå op i værdi når indekset går op, og gå ned i værdi, når indekset går ned. Men går fonden konkurs, er der ingenting. Nu går fonde ikke nødvendigvis bare konkurs i flæng, og de såkaldte syntetiske fonde, eller “tracker” certifikater der fungerer på samme måde, er ikke nødvendigvis farlige.

Det er dog godt at tjekke, at det er en respektabel spiller, der står bag fonden/tracker certifikatet. I tilfældet med Nordnets indeksfonde er det J.P. Morgan der står bag. J.P. Morgen der er USAs største bank, skal altså gå konkurs, før der sker noget med vores eventuelle investerede midler i en Nordnet indeksfond.

Film anbefalinger

Hvis du vil lære lidt om de amerikanske bankers muligheder for konkurs, kan jeg anbefale disse film: Margin Call, Inside Job og Too Big to fail. Du kan se trailers og IMDB score på vores liste over film om aktier og investering her.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Hvad vil vi ellers gerne vide om Nordnets Indeksfonde?

Fire af fondene følger hver sit ESG-indeks (Environmental, Social, Governmental), som betyder særligt fokus på miljø, socialt ansvar og forretningsetik. Det betyder, de lever op til at være “lysegrønne fonde” jævnfør EUs nye Disclosure Forordning.

Det kan tage 1-5 hverdage fra du handler en fond til den er synlig på depotet. Så panik ikke, hvis du trykker på køb og den ikke straks er synlig og købt, som du måske er vant til fra andre handler

Investerer du i Nordnets Indeksfonde, og hvis ikke så hvorfor?

Du kan diskutere skat, udbytter og investering i aktier og fonde i vores aktiegrupper på Facebook. Den største hedder Aktieklubben Danmark.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

 

Læg en kommentar