Fordele og ulemper ved Nordnets egne indeksfonde

Nordnets indeksfonde

På Nordnet kan vi som investorer købe ind i seks forskellige fonde som er Nordnets indeksfonde. Ved første øjekast er de tillokkende for mange grundet de mange fordele, men der er også flere opmærksomhedspunkter, der er gode at sætte sig ind i og tage aktivt stilling til, inden de handles. Det forsøger vi her at skabe et overblik over.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

De seks indeksfonde

Her først et overblik over fondene samt deres ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent):

 • Nordnet Indeksfond Danmark (0,20% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Europa ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond USA ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Global ESG (0,30% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG (0,40% ÅOP)
 • Nordnet Indeksfond Teknologi (0,50% ÅOP)

Fordele ved Nordnets Indeksfonde

Som allerede nævnt syner indeksfondene ved første øjekast som en god investering for alle mand. Det gør de af følgende grunde:

 • De er passive og følger hver sit indeks – og mange foretrækker passive fonde frem for aktive fonde, da de blandt andet har lavere årlige omkostninger
 • Vi får en god risikospredning, da vi ved køb af blot én enkelt fond får mange aktier i porteføljen
 • Der er ingen ind- og udtrædelsesgebyrer (også kaldet emissionstillæg og indløsningsfradrag)
 • De kan handles kurtagefrit (dvs ingen handelsomkostninger hverken ved køb eller salg)
 • De kan handles for helt ned til 100 kr. Det kræver med andre ord ikke mange penge at komme i gang
 • De kan handles i månedsopsparingen
 • Alle fonde på nær Nordnet Indeksfond Danmark er grundet deres beskatning oplagte til opsparing til børn og VSO (virksomhedsordning)

 

Ulemper og opmærksomhedspunkter ved Nordnets Indeksfonde

Det er særligt beskatningen, vi skal være opmærksom på, når vi overvejer at investere i Nordnets egne indeksfonde. Det skal vi fordi:

 

 • Fem ud af de seks fonde beskattes efter lagerprincippet (hvor vi i modsætning til fonde der beskattes efter realisationsprincippet beskattes af årligt afkast uanset om vi har solgt fondene eller ej). De fonde beskattes som kapitalindkomst. Skattesatsen er 37-42 procent holdt op imod de 27 procent, aktieindkomst beskattes med (i 2021 betales 27 procent af afkast op til progressionsgrænsen på 56.500 kroner, herover beskattes vi med 42 procent selvom det er aktieindkomst).
 • Den eneste fond, der beskattes anderledes er ‘Nordnet Indeksfond Danmark’ der beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst.

 

Lav ÅOP og kapitalindkomst versus høj ÅOP og aktieindkomst

ÅOP på Nordnets Indeksfonde er lav sammenlignet med andre danske investeringsforeninger. Det kan dog ikke nødvendigvis sammenlignes 1:1, da:

 • Mange af de danske investeringsforeninger, der fx følger samme indeks, har en højere ÅOP, men de beskattes  som aktieindkomst (27 procent) efter realisationsprincippet (hvor vi først betaler skatten, når afkastet faktisk realiseres)
 • Hvis der investeres fra fx pensionsdepot er Nordnets Indeksfonde et bedre valg målt på ÅOP sammenlignet med flere danske investeringsforeninger, da alt her beskattes efter samme sats og efter lagerprincippet. Her kan vi evt. også kaste blikket mod udenlandske ETF’er, der sammenlignet med Nordnets egne fonde har en noget lavere ÅOP.

 

Syntetiske fonde

En traditionel syntetisk fond, er en fond der ikke ejer de værdipapirer der ligger i fonden. Den “ejer” kun udviklingen i disse aktiver. En syntetisk fond der følger fx det danske indeks OMXC25, vil gå op i værdi når indekset går op, og gå ned i værdi, når indekset går ned. Men går fonden konkurs, er der ingenting.

Nu går fonde ikke nødvendigvis bare konkurs i flæng, og de såkaldte syntetiske fonde, eller “tracker” certifikater der fungerer på samme måde, er ikke nødvendigvis farlige.

Det er dog godt at tjekke, at det er en respektabel spiller, der står bag fonden/tracker certifikatet. I tilfældet med Nordnets indeksfonde er det J.P. Morgan der står bag alle fondene med undtagelse af Nordnet Indeksfond Danmark.

Ved alle Nordnets egne indeksfonde ligger der dog aktiver for samme værdi som fonden rummer i et depot som sikkerhed. Vi kan max miste en enkelt dags udvikling.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Nordnets Indeksfonde og bæredygtighed

Fire af fondene følger hver sit ESG-indeks (Environmental, Social, Governmental), som betyder særligt fokus på miljø, socialt ansvar og forretningsetik. Det betyder, de lever op til at være “lysegrønne fonde” jævnfør EUs nye Disclosure Forordning.

Handel og ordreafgivning

Nordnets egne indeksfonde er ikke børsnoterede. Det betyder at al handel med fondene sker mere manuelt. Hvis vi afgiver vores ordre inden kl 12:45, så bliver den handlet samme dag til den kurs vi kan se der hvor vi handler. Hvis vi afgiver vores ordre efter kl 12:45 bliver den handlet dagen efter inden kl 12:45 den dag. Til næste dags kurs. Det kan tage 1-5 hverdage fra du handler en fond til den er synlig på depotet. Så panik ikke, hvis du trykker på køb og den ikke straks er synlig og købt, som du måske er vant til fra andre handler.

Opsamling

Det er meget let at komme i gang med at investere via Nordnets egne indeksfonde. Fondene er skatteteknisk oplagte til både opsparing til børn og VSO (virksomhedsordning). Hvis vi investerer frie midler kan andre fonde være skatteteknisk mere hensigtsmæssige. Deres navne, fx Nordnet Indeksfond Danmark, viser tydeligt hvad vi investerer i. Vi kan købe for ned til 100 kroner og betaler ingen handelsomkostninger ved hverken køb eller salg, hvilket er helt uhørt andre steder i investerings-verdenen.

Investerer du i Nordnets Indeksfonde, og hvis ikke så hvorfor?

Du kan diskutere skat, udbytter og investering i aktier og fonde i vores aktiegrupper på Facebook. Den største hedder Aktieklubben Danmark.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

 

Læg en kommentar