Få overblik over de mega trends der former vores fremtid

Som investor kan det være svært at vide hvilken aktie man skal vælge, for hvordan vurderer man lige hvad aktien er værd og om den vil stige? Det kan derfor være lettere blot at overveje hvilke mega trends man tror vil stå godt i fremtiden, og så investere i disse. 

Vi sætter fokus på mega trends i hele maj måned i samarbejde med den schweiziske investeringsbank Vontobel. Vi har valgt Vontobel som sponsor på dette tema, fordi de tilbyder trackers der følger tre af de største mega trends: Cyber security, kunstig intelligens og hydrogen. Artiklen indeholder affiliate links men er skrevet objektivt og med henblik på at køre dig klogere på cybersecurity. 

Hvad er en mega trend?

En mega trend kendetegnes ved, at der på globalt plan er en strømning i en bestemt retning. Eksempelvis en politisk, økonomisk, geografisk eller miljømæssig strømning. En mega trend er fx digitalisering eller mere fokus på bæredygtighed.

Nogle af de mega trends, der i øjeblikket ser ud til at ændre verden, er urbanisering, den aldrende befolkning, bæredygtighed, IT-sikkerhed (cyber security), brint(hydrogen) og kunstig intelligens (artificial intelligence). Disse mega trends kan du få et indblik i her. 

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Urbanisering som mega trend

Urbanisering forandrer verden, som vi kender den. I fremtiden vil en langt større del af befolkningen leve i byer. Dette gælder både i vesten og i resten af verden. I dag lever lige over halvdelen af verdens befolkning i byer, men allerede i 2050 forventes dette tal at være steget til omkring 75 procent. Det forventes også, at der i 2030 vil være 41 superbyer med flere end 10 millioner indbyggere. Når man bor i et lille land som Danmark, kan dette være helt surrealistisk at tænke på. Ikke desto mindre er det sådan, fremtiden ser ud, hvilket virksomhederne også tager højde for.

 

 

Urbanisering kan føre til problemer som overtrafikerede veje, mangel på boliger eller stigninger i kriminalitet. Der er dog rigtigt mange virksomheder, der arbejder på at løse disse udfordringer. Der er nemlig mange penge at tjene på at gøre det lettere og billigere at bo i storbyer. Eksempler på selskaber med denne agenda er den amerikanske transportvirksomhed Uber, der har en teknologiløsning til koordinering af samkørsel, eller det franske entreprenørfirma Vinci, der er en af de største spillere inden for byggebranchen. 

Genetisk manipulation

Nogle mener at man inden for sundhedsvidenskab står overfor en strørre revolution i form af genetisk manipulation. Teknologien går ud på at man kan ændre i DNA strukturer, for på den måde at udgå sygdomme. Dette findes der flere måder at gøre på, og allerede i dag er genetisk manipulation udbredt i nogle sektorer (tænk eksempelvis landbrug), men hvis man får alvor knækker koden til at bruge genetisk manipulation til at helbrede og “forbedre” mennesker vil det have enorme konsekvenser.

Teknologien spåes eksempelvis at kunne sænke aldringsprocessen, således at mennesker kan blive meget ældre, eller potientielt set helt stoppe aldringsprocessen. Der forskes også i at bruge genmanipulation til kurere kræft, kredsløbssygdomme, sukkersyge, nærsynethed og mange flere sygdomme.

Det er dog værd at bemærke at genmanipulation er i et relativt tidligt stadie, så man vil som investor skulle have en meget lang tidshorisont. Hvis man vil investere i genetisk manipulation kan man eksempelvis gøre det gennem ETF’er som ARK Genomic Revolution ETF, Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF eller Global X Genomics & Biotechnology ETF. Alternativt er der selfølgelig også mulighed for at investere i enkeltaktier. Det er dog en god ide at sætte sig godt ind i emnet, da det er relativt nyt og kompliceret.

Den økonomiske magtbalance ændrer sig

Østen har i de seneste år oplevet en kraftig økonomisk udvikling, og flere af landene kan snart betegnes som i-lande. Lande som Indien og Kina har oplevet enorm vækst, og fylder fortsat mere i verdensøkonomien. Samtidig vækster vesten mere moderat, og mange forventer derfor at østen snart vil overtage pladsen som verdens økonomiske centrum. Dette kan have stor betydning for, hvor det er optimalt at placere sine investeringer.

Omkring 60 procent af verdens samlede befolkning lever i Asien, men på trods af dette har verdens økonomiske centrum de sidste mange år ligget i vesten. Dette kan der meget snart blive vendt om på. Det anslås af den asiatiske udviklingsbank (ADB), at Asiens andel af verdens BNP kan stige fra 30 procent i dag til over 50 procent i 2050. Især 7 lande står bag den store vækst i asien. Disse lande bliver kaldt Asia-7, og er Kina, Indien, Japan, Indonesien, Sydkorea, Malaysia og Thailand. Disse lande er præget af øget urbanisering, en voksende industri og stigende eksport. I takt med at landene bliver rigere, øges levestandarden i landene.

Især Kina har oplevet stor vækst de seneste år, og man er derfor begyndt at spekulere i, om Kina vil overtage pladsen som verdens førende supermagt. Med et BNP på 19.000 mia. dollar i 2017, er USA det land i verden der har det største BNP. Kinas BNP lå samme år på 12.000 mia. dollar, og der er altså stadig et godt stykke til USA. Med med stor økonomisk vækst og et befolkningstal på omkring 1,4 mia., er det dog langt fra utænkeligt at Kina snart vil blive verdens førende supermagt. Kina står dog overfor en række udfordringer, blandt andet risikoen for politisk ustabilitet som kan svække landet.

Hvis du er interesseret i at investere i denne supertrend har du flere investeringmuligheder. Du kan eksempelvis investere i indeks som MSCI AC Asia Pacific eller Shanghai SE Composite Index. Du kan selfølgelig også investere i enkeltaktier, eksempelvis  Tencent, Alibaba eller ZTO Express. Vær dog opmærksom på at der kan være høje gebyrer og kurtage, når man investerer i asiatiske aktier.

 

Den aldrende befolkning

Andelen af mennesker over 65 år stiger på globalt plan. Det har den gjort længe, og det forventes den også at gøre i fremtiden. Det betyder, at samfundet i fremtiden vil blive indrettet anderledes for at tage højde for denne udvikling. Folketinget i Danmark drøfter ofte, hvorvidt pensionsalderen skal hæves, hvilket er ét eksempel på, hvordan samfundet tilpasser sig til den højere levealder.

De aldrende befolkninger medfører dels problematikker, men også en række nye forretningsmuligheder. I Danmark forventes det, at andelen af befolkningen over 65 år vil stige til at udgøre 25 procent af den samlede befolkning inden for de kommende 20-25 år. Det er en stigning på 5 procent. Set i et internationalt perspektiv forventes der i år 2050 at være 2,1 milliarder individer over 60 år. Det svarer til en stigning på 1,72 milliarder. I procent en stigning på 450, hvilket er ganske markant (tal fra Danmarks Statistik og Department of Economic and Social Affairs, United Nations).

Det betyder, at man som investor godt kan forvente, at efterspørgslen på produkter målrettet mod ældre vil stige kraftigt de kommende år. Det gælder fx produkter som rejseforsikringer, medicinsk behandling og udstyr, udviklingskurser, fitness, yoga, pilates m.m. Det er nogle af de produktkategorier, de ældre i særlig høj grad køber. 

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en af de mega trends, der har fyldt rigtig meget gennem de senere år. Det kommer til udtryk på flere måder. Der er kommet øget fokus på grøn energi, økologisk landbrug, udledning af gift og forurening, forureningen af verdenshavene og meget mere.

 

 

Mange forbrugere, faktisk hele 22 procent, vil gerne betale ekstra for produkter, der er bæredygtige. Salget af elbiler er steget, og desuden fravælger 20 procent af danskere kød op til flere gange om ugen. Det lyder måske ikke af meget, men for 40 år siden, ville det have været utænkeligt for de fleste.

Mange af os er måske stødt ind i fordommen om, at hvis vi investerer bæredygtigt, går vi på kompromis med afkastet. Dette er langt fra sandheden. Investering i klima og bæredygtige løsninger (fx sol, vind og vandenergi) kan godt gå hånd i hånd med et pænt afkast. Samtidig kan vi med vores investeringer være med til at skabe bedre vilkår for miljøet.

Analyser fra investeringsværktøjet Morningstar viser, at bæredygtige selskaber klarer sig bedre end traditionelle selskaber. Ser vi nærmere på Danmark, vokser der også flere og flere bæredygtige investeringstilbud frem på markedet.

Vi har som investorer mulighed for at investere i selskaber som Chr. Hansen, Ørsted og Vestas, der er med til at skabe en grønnere verden. De to førstnævnte har vundet priser som de mest bæredygtige selskaber i verden i henholdsvis 2019 og 2020.

Cyber security

Vi lever i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret. Mange af os bruger store dele af vores tid på nettet, både når vi arbejder og i fritiden. Det medfører desværre, at cyberkriminalitet bliver mere udbredt, og cyber security bliver derfor mere og mere relevant. Cyber security går ud på at beskytte IT-systemer, digitale netværk og softwareprogrammer mod digitale angreb. Når hackere udfører cyberangreb er det normalt for at få adgang til følsomme oplysninger. Formålet med et sådant angreb kunne være at afpresse penge fra ejeren af de følsomme oplysninger. Implementering af effektive IT-sikkerhedsforanstaltninger er derfor utrolig vigtigt.

Vi har flere muligheder for at investere i virksomheder, der beskæftiger sig med IT-sikkerhed. Først og fremmest kan vi investere i store IT-virksomheder, der laver forskellige IT-produkter og herunder beskæftiger sig med cyber security. En anden mulighed er at investere i virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med cyber security. Eksempler på virksomheder, der udvikler cyber security, kan være det børsnoterede selskab McAfee, som blandt andet udvikler antivirusprogrammer, eller selskabet CyberArk, der arbejder med informationssikkerhed inden for blandt andet finansielle markeder. 

Vontobel tilbyder et tracker certifikat som fokuserer på cyber security. Du kan læse mere om certifikatet og mega trenden her. Du kan se tracker certifikatet her

Kunstig intelligens 

Nogle fremtidsforskere peger på at AI (artificial intelligence/ kunstig intelligens) i fremtiden vil få enorm betydning. Kunstig intelligens beskæftiger sig med at få maskiner til at tænke ligesom mennesker. Man skelner mellem ‘blød’ og ‘hård’ kunstig intelligens. ‘Hård AI’ forsøger at få computere til at opbygge en bevidsthed tilsvarende menneskers. Omvendt indebærer ‘blød AI’ at få robotter til at opføre sig som mennesker, uden at have en ‘bevidsthed’.

Allerede i dag er kunstig intelligens en naturlig del af hverdagen. Vi finder eksempelvis kunstig intelligens i robotstøvsugere, selvkørende biler og chat-robotter på telefoner og computere. Mange store virksomheder investerer store summer penge i at udvikle former for kunstig intelligens. Hvis vi gerne vil med på AI-bølgen, kan vi investere i Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, IBM eller Facebook. Alle mega trends kan man (med fordel) investere i via de internationalt handlede fonde ETF’er. 

Vontobel tilbyder et tracker certifikat som fokuserer på AI. Du kan læse mere om certifikatet og mega trenden her. Du kan se tracker certifikatet her


Hydrogen

I de seneste år er elektriske biler stormet frem på de danske veje. Men det kan være vi også skal vænne os til i fremtiden at se flere biler som kører på hydrogen (brint). Med hvad er fordelen med brint som energikilde sammenlignet med elektricitet og fossile brændstoffer? 

Brint kan ses som det bedste fra begge verdener. Biler som kører på brint udleder ingen forurenende partikler og stoffer, udelukkende vand. Samtidigt er man ikke begrænset af lange ladetider som ved elbiler, da brintbiler kan tankes helt som normale biler. 

Investeringsbanken Barclays forventer er op mod 10% af personbiler og 35% af lastbiler i 2050 vil køre på brint. Det forventes altså at brint vil blive relativt udbredt. 

Vontobel tilbyder et tracker certifikat som fokuserer på hydrogen. Du kan læse mere om certifikatet og mega trenden her. Du kan se tracker certifikatet her.


Vil du vide mere?

Vontobel: Hvis du vil vide mere om Vontobels tracker certifikater kan du gøre det her.

Medlemsklub: Vi har også flere artikel der går mere i dybden med de enkelte mega trends på vores medlemklub.

 

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.