Copyright Agent bekæmper misbrug af originalt arbejde

Copyright Agent

I takt med den stigende digitalisering får kunstnere sværere og sværere ved, at beskytte deres værker, da alt fra film, musik, design og kunst kan findes ulovligt på nettet. Børsaktuelle Copyright Agent beskytter originalt arbejde, mod uretmæssig brug. Copyright Agent offentliggjorde den 15. juni, at de er på vej på børsen. Selskabet hjælper kunstnere af forskellig karakter med at sikre, at deres arbejde ikke bliver kopieret. Læs med i artiklen for at finde ud af hvem de er, hvad de laver og om det er en investering, som passer til dig.

Hvad laver Copyright Agent?

Copyright Agent er kort fortalt en virksomhed, som hjælper fotografer, forfattere og andre kunstnere med at sikre sig mod, at blive kopieret og med at beskytte ophavsretten. Som kunstner kan man uploade sine billeder eller tekster hos Copyright, som derefter sørger for at beskytte værket mod brug, der er i strid med ophavsretsloven. Ved brug af forskellige algoritmer, leder de hele tiden efter de beskyttede tekster og billeder på nettet, så misbruget af værket stoppes. Når algoritmerne finder et match, får kunstneren lov selv at vælge om Copyright Agent skal gå videre med sagen eller ej. Hvis svaret er ja, tages kontakt til modparten, både for at lære dem om korrekt brug af ophavsretligt beskyttet materiale, men også for at opkræve en erstatning for den forbudte anvendelse.

Som kunstner hos Copyright Agent, får man altså både beskyttet sit materiale, jævnligt undersøgt om det misbruges og modtager erstatning for uretmæssig brug.

Ambitionerne

Formålet med Copyright Agent har fra dag 1 været at beskytte og værne om originalt materiale. Dette er opstået ud fra en dyb respekt for mennesker, både forfattere, fotografer og skabere af anden art, som har modet og kreativiteten til, at fremvise deres originale arbejde. Selskabet mener, at mangel på anerkendelse og belønning for det arbejde, som originale skabere laver, gør verden “kedelig” og uinspirerende. Deraf kommer deres holdning om, at uautoriseret brug af originalt arbejde, intentionelt eller ej, er med til at ødelægge originalitetens økosystem. Copyright Agents ambition er, at sørge for at originalt arbejde altid er tiden og kræfterne værd. Selskabet gør meget ud af at undervise i hvordan man undgår uautoriseret anvendelse af originalt arbejde.

Hvorfor vil Copyright Agent børsnoteres?

Copyright Agent har planer om at skulle vækste og erobre nye markeder de kommende år. Derfor har de brug for mere kapital. Provenuet fra børnsnoteringen skal fordeles mellem produktudvikling, udvikling af organisationen og salg- og markedsføring. Ledelsen planlægger at bruge 30 procent af den rejste kapital på produktudvikling, hvilket indbærer udvikling og færdiggørelse af selskabets vandmærke-teknologi, SaaS (Software as a Service) løsning samt en række nye features og services på kernefunktionaliteten, som blandt andet giver øget automatisering og effektivitet.

Derudover vil man bruge 40 procent af provenuet på udvikling af organisationen. Man ønsker blandt andet af lave en HR-afdeling, ansætte en CFO samt at få et større kundeserviceteam. De resterende 30 procent af provenuet skal bruges på salg- og markedsføring. Her vil man både have fokus på nuværende markeder, men også lægge vægt på at slå igennem på nye markeder.

Med børsnoteringen håber Copyright Agent at kunne etablere sig som markedsleder i flere nye markeder, og man har en ambition om, at både brutto- og nettoomsætningen vil stige kraftigt som følge heraf. Ovenfor er virksomhedens forventninger til disse nøgletal illustreret. Grafen kommer fra selskabets investor brochure.

Du kan finde mere information om hvad selskabet ønsker at opnå med børsnoteringen her.

Hvem er Copyright Agent?

Copyright Agent er allerede en international virksomhed, som er repræsenteret i seks lande. Selskabet blev stiftet i 2016 af Henrik Eggert, som også er CEO. Henrik har mange års erfaring med ledelse fra sine mange vigtige roller i forskellige virksomheder, og brænder for virksomhedens arbejde.
Kasper Jørgensen er vicedirektør. Med over 20 års erfaring inden for både dansk og international salg og udvikling, forandringsledelse, digital transformation og strategi, styrker han virksomheden som topleder. Selskabet CTO er Niels Hanberg og Thomas Bjerring CPO.

Bestyrelsen består af Paul Oddershede, Malene Lei Raben, Henrik H. Busch Casper Blom og Jakob Hansen.

Tallene

 • Pris pr. aktie: 8,00 DKK
 • Mindste tegning: 3.800 DKK (475 aktier)
 • Forhåndstegning: 12.674.896 DKK
 • Markedsværdi (pre-money): 98.430.040 DKK
 • Tegningsperiode: 16. juni 2021 – 29. juni 2021.
 • Forventet første handelsdag: 07. juli 2021
 • Børs: Nasdaq First North Growth Market Denmark
 • Midlertidig ISIN: DK0061552510
 • Permanent ISIN: DK0061552437
 • Certified Advisor: NORDEN CEF

Se og hør mere om Copyright Agent

Hvis du vil vide mere om Copyright Agent, kan du læse det her:

 • Investor brochure: Du kan se Copyright Agents investor brochure her.
 • Prospekt: Du kan læse prospektet her.
 • Investor relations: Du kan læse mere om selskabet på deres investor relations side her.

Du kan også se følgende vide hvor vi snakker med CEO Henrik Eggert og bestyrelsesformand Henrik Busch.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med Copyright Agent og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.