Dansk selskab holder vingerne i gang på vindmøller over hele verden

Hvilken udfordring løser Hove?

Grøn energi er der ingen, der siger nej tak til. Vindmøller er derfor en yndet løsning i den rigtige retning mod mere grøn energi. Men der ligger en udfordring i, at de traditionelle værktøjer til smøring af vindmøllernes lejer ikke er opdaterede. Det er derfor dyrt for ejerne at få vindmøllerne til at operere gnidningsfrit. Hove løser denne udfordring og har gjort smøringen af vindmøllerne nemmere, mere sikker og billigere, hvilket både kommer ejerne og operatørerne til gode. 

Hvad laver Hove?

Hove er blandt de førende udviklere, producenter og leverandører af fedtpatroner og smøreværktøj (fx smørepumper) til store maskiner som vindmøller. Selskabet laver løsninger med smøresystemer og fedtteknologier, som passer til kundernes behov og ikke omvendt. Derfor har Hove et netværk af eksperter, ingeniører og salgsteams, som sikrer at løsningerne tilpasses kunderne.

Deres udviklings- og produktionsafdeling har fundet på innovative løsninger til vindindustrien (vindmøller), og deres påfyldningsanlæg og serviceafdelinger hjælper adskillige maskine ejere rundt om i verden med at holde gang i maskinerne.

De traditionelle produkters smøring af vindmøllers leje er, som tidligere nævnt, forældede og dyre. For eksempel er en smørepistol tidskrævende og dyr, fordi der er øgede omkostninger til emballage af smørepistolen og den kræver et højt antal patroner. Et andet traditionelt produkt er spandpumpen, som er tung, svær at benyttet og desuden forårsager en høj risiko for kontaminering.

Hoves løsninger og teknologi gør smøringen nemmere, mere sikker og billigere. Deres produkter består af: 

 • Hove beholdere til smøremidler: Anvendes med alle Hove pumper og fyldes efter kundens behov. 
 • Easy Grease v. 4: Er til direkte smøring af lejer. Produktet er mest anvendt på Vestas-møller.
 • Refiller v. 2: Genopfyldning af centralsmøreanlæg. Det er mest brugt på vindmøller fra Siemens.
 • Hove ONE (nyt produkt): De er en hybrid mellem de andre produkter. Den er især målrettet til GE-møller (General Electric)
 • Easy Grease Carry V1: Er batteridrevet og målrettet andre industrier som hav- og mineindustrien.
 • Hove Smart Lube (field test med stor OEM): Sikrer og tracker smøringen. Det anvendes med med alle Hoves pumper med display.

I konkrete tal vil man kunne spare mere end 50 minutter i drift per vindmølle med Hoves produkter. Desuden er der kun brug for 4 beholdere i stedet for 25. En typisk vindmøllepark på 200 møller kan spare mellem 250.000 og 500.000 kroner årligt ved at bruge Hoves produkter fremfor de traditionelle. 

Ambitioner

Hoves ambition er at give industrier smartere måder at smøre og sikre konsekvent vedligeholdelse på. Selskabet sikrer, at de maskiner kunderne ejer får en optimal ydeevne med den korrekte mængde fedt. Hove har en ambition om selv at skabe løsningerne til fremtiden ved kontinuerligt at forbedre smørings-teknologien. 

Hvorfor vil Hove børsnoteres?

Hove har med sine teknologier skabt en særlig position i vindmølleindustrien, og der er fortsat potentiale for Hoves løsninger inden for vindmølleindustrien især i USA, Indien, Kina og Sydamerika. Samtidig er der stadig et uudnyttet potentiale i andre industrier. Selskabets forretningsmodel og vækstplan skulle gerne styrke deres position i markedet.

Hove har fokus på tre vækststrategier:

1. De vil bruge deres erfaringer fra Europa og USA til at gå ind i nye markeder inden for vindmølleindustrien. Deres fokus er Indien, Kina og Sydamerika.

2. Selskabet bruger deres teknologiske fundament og ekspertise til at gå ind i havne- og mineindustrien.

3. De vil færdigudvikle IoT-løsning (Internet of Things – en måde at digitalisere virksomheder) i samarbejde med en field test-partner og gennemføre en bred markedslancering af ‘Hove Smart Lube’ som er produkt som tracker smøringen af lejerne. 

Hvem er Hove?

Ledelsen: I toppen af Hove sidder Maja Vonsild Jørgensen som CEO i Hove. Hun er Cand. Merc. i Strategi, Organisation & Ledelse (SOL) fra Copenhagen Business School (CBS). Maja har allerede erfaring med at etablere nye markeder for Hove og har også arbejdet med markedslanceringer, strategi og forretningsudvikling i andre virksomheder. 

Thomas Alexander Kjeldbæk er CFO i Hove. Han har en juridisk bachelorgrad fra København Universitet, og han er ved at gennemføre en HD i regnskab og økonomistyring fra Copenhagen Business School. Thomas har især erfaring inden for forretningsdrift. 

Thomas Cramer er CCO i Hove. Han er uddannet værktøjsmager og polititjenestemand ved det danske politiakademi. Han har i gennem politiet uddannet sig i strategisk og operationel ledelse. Thomas har været med til at opfinde flere af Hoves produkter som for eksempel Hoves IoT-løsning og Easy Grease Carry-pumpen.

(Til venstre  Thomas Cramer, i midten Maja Vonsild Jørgensen og til højre Thomas Alexander Kjeldbæk)

Bestyrelsen: I bestyrelsen sidder bestyrelsesformand Michael Gaarmann, som til daglig er advokat, partner og ejer i Lundgrens Advokat-partnerselskab. Mette Søs Lassesen er bestyrelsesmedlem og direktør i Rambølls globale markedsområde for Miljø & Sundhed. Jesper Bregendahl er bestyrelsesmedlem, og arbejder som Strategy Director hos Wrist Ship Supply A/S. Dennis Forchhammer er bestyrelsesmedlem og stiftede i 2015 Happy Helper A/S. Hans Christian Hansen er bestyrelsesmedlem og har siddet som ejerleder i diverse virksomheder de sidste 25 år.

Tallene

 • Pris pr. aktie: 5,00 DKK
 • Mindste tegning: 3.800 DKK (760 aktier)
 • Forhåndstegning: 17,24 mio. DKK
 • Markedsværdi (pre-money): 80 mio. DKK
 • Tegningsperiode: 4. november – 17. november 2021
 • Forventet første handelsdag: 26. november 2021
 • Børs: Nasdaq First North Growth Market Denmark
 • Midlertidig ISIN: DK0061675352
 • Permanent ISIN: DK0061675279
 • Certified Advisor: Norden CEF A/S

 

Du kan tegne aktier i Hove hos Nordnet her.

Se og hør mere om selskabet

Hvis du vil vide mere om HOVE, kan du læse det her:

Følg med i de danske børsnoteringer i vores IPO-kalender og diskuter noteringerne med ligesindede i vores aktiegruppe, Børsnoteringer & små aktier.

Disclaimer

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.