ÅOP’en forsvinder – hvad kommer i stedet?

Nøgletallet ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) har været et godt pejlemærke for os private investorer, når vi har skulle sammenligne omkostninger blandt forskellige fonde. Det har netop haft til formål at skabe gennemsigtighed på tværs af fonde. Det udfases i løbet af 2022 i forbindelse med PRIIP-forordningen.  Hvad er ÅOP? ÅOP dækker over de forskellige omkostninger, der...