SWOT analyse – Coloplast

Coloplast bliver ofte skitseret som en virksomhed, der favner tidens ånd, den moderne innovation og den politiske bevidsthed. Virksomheden har gennem sin eksistens realiseret mange innovative ambitioner, og kursen for aktien har kontinuerligt og stabilt været i en positiv opadgående bevægelse, hvilket gør den oplagt at overveje som langsigtet investor. Coloplasts proklamerede ambition er...

Peer-group analyse – Ørsted & Vestas

Introduktion PEER-group analysen tager udgangspunkt i at sammenligne to selskaber indenfor samme branch med lignende kendetegn og konditioner, og dette må i vid udstrækning siges at gøre sig gældende for Ørsted og Vestas. Begge selskaber har rent geografisk hovedsæde i Danmark, begge selskaber opererer indenfor branchen med vindenergi, og begge selskaber kan karakteriseres som...

Peer-group analyse – Novo Nordisk & Eli Lilly

Introduktion En af de helt store og velrenommerede forgreninger af fundamental analysen er at arbejde med selskaber i PEERS. Dette betyder, at man sammenligner selskaber fra identiske brancher med intentionen om at finde den bedste investering inden for den givne branche. Visionen kunne for eksempel være, at man forventer, at vindenergi vil blive en...

SWOT analyse – Indien

Introduktion Indien karakteriseres som en “økonomisk tiger”, og denne meget visuelle metafor udtrykker i stor grad den fart, som den indiske økonomi vækster med. Indiens vækst i BNP er på omtrent 7 procent om året, hvilket må siges at være en kadence, som selv de helt store økonomier har svært ved at realisere. Endvidere...