Der er analyser af danske selskaber, internationale selskaber, indeks & sektorer og alternativer. Analyserne skal anses som guidelines til opbygning af forskellige typer analyse inden for grenen ‘fundamental analyse’ (STEEPLE, SWOT, Peer-group). Herunder finder du eksempler på udarbejde analyser til at vurdere både markeder og enkelte virksomheder.

Fundamentale analyser

Den fundamentale analyse forsøger at bestemme et værdipapirs værdi. Det gøres ved at tage udgangspunkt i underliggende faktorer, der måtte påvirke virksomhedens nuværende forretning og fremtidsudsigter.

 

STEEPLE analyse

Analysen fokuserer på de eksterne forhold, som kan påvirke virksomheden, og som virksomheden dermed ikke har kontrol over.

 

Peer-group analyser

En peer-group analyse tager udgangspunkt i virksomheder der deler lignende egenskaber med hinanden. Disse egenskaber kan eksempelvis være: industri, størrelse eller sektor.

 

SWOT analyser

SWOT-analysen har fokus på både interne, eksterne, negative samt positive faktorer der måtte have indflydelse på virksomheden.

Analysen skaber derfor grundlag for at danne sig et øjebliksbillede af den glædende situation.