Fundamental analyse af Quantafuel 

Introduktion

Et af de selskaber som i den seneste tid har været et hyppigt center for diverse aktie-fora og aktieanalyser er norske Quantafuel. Med en innovation som billedligt talt forvandler affald til guld, er det ikke overraskende, at selskabet har trukket et utal af investorer ud på det yderste af stolekanten. 

Men hvordan forholder vi os til en aktie som Quantafuel, hvor vurderingerne bedst af alt kan skitseres som en pose blandede bolcher? Balancen mellem kursstigninger på 200 procent og regnskaber, der fortsat ikke sikrer sorte tal på bundlinjen er for mange måske surrealistisk og uproportionel. I denne analyse stiller vi skarpt på selskabets kerneforretning og patenterede innovation. Samtidig vil potentialet vurderes ud fra, hvad der har drevet de monumentale kursstigninger samt et mere fundamentalt perspektiv, hvor selskabets nøgletal sættes under lup. 

Quantafuel – fra affald til guld? 

Quantafuels kerneforretning er baseret på en innovation, hvor det er muligt at omdanne plastaffald til syntetisk brændstof. Det betyder, at selskabets teknologi muliggør genanvendelse af plastik på banebrydende vis. For at vise teknologiens potentiale, er det fint at zoome ud og se det store perspektiv.

Der er flere tendenser på politisk og socialt plan, som giver selskabet medvind. FN’s 17 verdensmål opfordrer til bedre genanvendelse af plastik og renere verdenshave. EU har lanceret en politisk miljø- og klimaplan, som blandt andet skal sikre 50 procent genanvendelse af plastemballage indenfor den kommende årrække. Hvert år lander 8 millioner ton affald i verdenshavene, som kunne indgå som et produkt i Quantafuels forretning. Argumenterne der taler for selskabets teknologi er mange. 

Quantafuel blev børsnoteret i februar 2020, og aktien er sidenhen steget i omegnen af 150 procent til den nuværende lukkekurs på 45,90 norske kroner. Selskabet har i skrivende øjeblik to divisioner, en i Norge og en i Danmark. I støbeskeen er der dog ambitioner og global ekspansion til både Belgien, Holland, Tyskland med flere. 

Drivkræfter i markedet – Cirkulær økonomi

Der er flere drivkræfter, som er værd at nævne i forståelsen af Quantafuel. En af de primære er dog det sociale og teknologiske fokus på cirkulær økonomi. 

Cirkulær økonomi er nærmest blevet et mantra for globale virksomheder. I alt sin enkelthed går konceptet ud på, at vores forbrug skal foregå cirkulært fremfor lineært. Dette betyder, at vores affaldsprodukter skal genanvendes og indgå i nye produkter. For Quantafuel betyder dette, at den plastik, som de modtager som affald kan anvendes til nye formål efter deres behandling af materialet. Dette fokus skaber en utrolig lukrativ forretningsmodel, hvor de modtager penge for at håndtere affaldsprodukterne. Herefter kan de indlede deres behandling af plastikken, hvorefter de igen kan sælge plastikken til formål som brændstof og emballage.

quantafuel

Dog er Quantafuel også underlagt politisk modvind, hvilket naturligvis også et væsentligt element at tage til efterretning. Dette stiller vi skarpt på i næste afsnit. 

CSR-profilen 

I 2019 lancerede EU klimaplanen Green Deal, som understøtter en fælles europæisk indsats for et grønt EU. Denne plan bevirker blandt andet, at Quantafuel kan modtage økonomisk støtte fra politisk side, såfremt at deres koncept kan indgå som en del af indsatsen. Dette er bestemt ikke utænkeligt. 

Endvidere er selskabets mission at bidrage aktivt til FN´s 17 verdensmål, hvoraf nedenstående især spiller en substantiel rolle. 

quantafuel

Med de rette business termer kaldes dette en CSR-strategi, hvilket betyder, at selskabet ønsker at bidrage til en større samfundsmæssig udvikling. Denne strategi er blevet en indgroet del af utrolig mange virksomheders DNA, og blandt almene investorer er dette også blevet en væsentlig prioritet. 

Om dette har en direkte eller indirekte effekt på selskabets kursudvikling er et emne, som i høj grad deler vandene på aktiemarkedet. Dog er det helt indiskutabelt, at efterspørgslen på bæredygtige investeringer er steget, hvilket alt andet lige må siges at være en fordel for Quantafuel. 

SWOT

I denne del af analysen vil selskabets belyses ud fra SWOT-modellen. Intentionen er at udpensle selskabets væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Strengths

Patenteret teknologi som sikrer selskabet en konkurrencefordel, hvilket kan give selskabet positionen som first-mover

Know-how og teknologisk viden 

Forretningsmodel som kan bringe store indtægter, såfremt selskabet udnytter dets potentiale 

Fokus på CSR og politiske samarbejder 

Store alliancer med “blue chip selskaber”: Kirkbi, Vitol med flere

Cirkulær økonomisk tankegang 

Weaknesses 

Stor risiko forbundet med den kommercielle fase, hvor selskabet skal forsøge at udbrede deres produkt 

Store omkostninger spiser fortsat af den stigende omsætning

Selskabet er på nuværende tidspunkt  afhængig af meget få kunder for at genere omsætningen 

Store risici forbundet med udvidelse til nye nationer

Opportunities 

Mulighed for statslige/politiske samarbejder

Mulighed for videre global expansion

First mover advantages i et oligopolistisk marked, hvilket betyder, at de kan blive markedsleder 

Threats

Substituerende produkter, som ville kunne erstatte selskabets teknologi 

Manglende accept af produktet på markedet 

Teknologiske trusler hvis selskabet ikke formår at skalere produktionen op 

Konkurrerende virksomheder

De aktiespecifikke overvejelser 

Ser man på de store linjer er der mange tendenser, som understøtter selskabets kerneforretning. Man kan heller ikke komme uden om at forventningerne til selskabet er utrolig høje, hvis man for en kort stund lader blikket falde over kursgrafen for aktien. 

På trods af kursstigninger på over 200 procent har selskabet dog endnu ikke kunne præsentere et overskud for dets investorer. En eksplosivt stigende omsætning for selskabet har også været fulgt af endnu større omkostninger. Disse fundamentale tendenser er dog ganske karakteristiske for et selskab i starten af dets kommercielle fase. Denne fase er præget af utrolige mange omkostninger og udgifter til nye investeringer. 

quantafuel

Som investor bør man derfor notere sig, at markedets vurdering af selskabets værdi på nuværende tidspunkt ikke er et udtryk for udviklingen på nøgletallene, men derimod et udtryk for de høje forventninger. Før man vælger at investere i Quantafuel bør man reflektere over, om man har tiltro til selskabets vision og strategi på lang sigt. Dette bør være pejlemærkerne, som man på nuværende tidspunkt navigerer efter. 

Opsummering

Vi er nu nået til vejs ende, og forhåbentlig sidder du nu med en masse ny viden om Quantafuel. Du kender selskabets strategi og deres styrker og svagheder. Hvis interessen er der, kan du altid selv undersøge selskabet nærmere, før du investerer i det. 

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.

 

Disclaimer
Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Læg en kommentar