Udbyttebetalende aktier del 1

udbyttebetalende aktier

Et bud på en strategi

Investeringsverdenen kan til tider føles som et virvar af forskellige strategier og koncepter. Kampen for den konstruktive og profitable tilgang kan føles som et forsøg på at finde nålen i høstakken. De gyldne sten kan dog ofte findes i simple koncepter, som har bevist sin eksistens og berettigelse på den store investeringsscene gennem flere år. Ser man på de inkarnerede langsigtede fundamental analytikere, så er der utrolig mange, der sigter efter de udbyttebetalende aktier, men hvorfor nu denne niche?

Warren Buffett

Warren Buffett har gennem flere år været producent af gode citater diamanter, som på konkret vis kan bidrage til vores forståelse af, hvordan man effektivt investerer i praksis. Et af de berømte citater er: “Our favorite holding period is forever”. Essensen af dette citat er, at vores foretrukne tilgang til investering er langsigtet, og dette formidler Buffett ved at gå til yderlighederne og sige “for evigt”. På trods af at den tidshorisont måske for mange vil fremstå en smule rigid, så der faktisk væsentlige pointer at udlede fra denne ytring.

Først og fremmest minimerer vi væsentlig risiko ved at tænke langsigtet. Herudover kan vi ved at fokusere på kvalitetsaktier og re-investering opbygge en portefølje, som potentielt set kan videregives til kommende generationer. 

En af de nicher som er ideel til den langsigtede mentalitet er de udbytte-betalende aktier. Disse aktier, vil der i denne artikel stilles skarpt på. 

Hvad er udbyttebetalende aktier?

Lad os starte med at få et teoretisk kendskab til størrelsen på dette emne. Udbyttebetalende aktier er aktier der udbetaler dividende også kendt som udbytte.

Når vi sonderer markedet for udbyttebetalende aktier er det ofte med fokus på at finde stabile og velfunderede large-cap selskaber, som gradvist øger deres udbytte. Lad os forsøge at udpensle den sætning en smule. Grunden til at de udbyttende betalende aktier karakteriseres som stabile er, at udbyttebetalingen ofte er en indikation på god økonomisk ballast og strategisk overblik. Dette gør også, at man ofte forbinder de udbyttebetalende aktier med prædikatet “kvalitets-aktier”.

Endvidere bør aktien kun anskues som en udbyttebetalende aktie, hvis selskabet har historisk tradition for at betale udbytte og overordnet set skal denne udbyttebetaling gradvis øges over perioden, før de virkelig fortjener en plads i vores portefølje. 

At fokusere på udbyttebetalende aktier er blot en forgrening af et stort træ på aktiemarkedet – nemlig det med at investere efter bestemte faktorer. Dette koncept går i alt sin enkelhed ud på, at man vælger bestemt præmisser for sin portefølje, hvilket dermed er vores kompas til ikke at fare vild på aktiemarkedet. Disse præmisser vil der nu blive stillet skarpt på. 

Hvilke præmisser bør vi overveje?

Når man sammensætter en strategi er det altid vitalt at have faste retningslinjer og kriterier for, hvordan man finder de gode aktier. Dette er med til at holde vores fokus koncentreret og vores portefølje indrettet efter de rette overvejelser. Når man snakker strategi til udbyttebetalende aktier er derfor også en række faktorer, som man med fordel kan være opmærksomme på. 

Selskabets størrelse

Large cap er det første kriterium, som vi bør være opmærksomme på. Det betyder, at vi udelukkende leder efter large-cap selskaber, der foretager udbyttebetaling. Dette skyldes, at disse aktier er relativt mindre risikobetonede sat i relief til for eksempel small cap. Endvidere er det typisk dette segment, som har den økonomiske ballast til at foretage udbyttebetalinger. Dette skyldes helt enkelt, at udbyttet tages fra overskuddet, og for at udbyttet gradvist kan stige skal overskuddet ligeså stige. 

Tidshorisonten

Den lange tidshorisont er ligeså afgørende, hvis man ønsker at satse på de udbyttebetalende aktier. Hele intentionen er, at man reinvesterer den løbende udbytte for at opnå den inciterende rentes-rente effekt. Det vil sige, at når vi får udbytte så bør man geninvestere denne kapital, hvilket vil øge dividenden vil næste udbyttebetaling og så videre. Dette kaldes med en populær allegori, sneboldeffekten. 

Diversificering

Spredning er det tredje fokuspunkt. Det at sprede sin risiko bør altid være et væsentlig fokus uanset hvilke fundamentale overvejelser man gør sig. Dette er i særdeleshed vigtigt, når det kommer til at sikre en stabil portefølje af udbyttebetalende aktier. Dette skyldes, at vores ypperligste opgave er at sikre os en stabil udbyttebetaling og den mest effektive måde at gøre dette på er ved at sprede sig over flere brancher. De respektive brancher reagerer forskelligt på makroøkonomi og konjunktur, og dermed undgår man at hele ens portefølje ramler, hvis der er uvejr over en bestemt branche. 

Sektor-rotation

Et andet argument er, at der ofte forekommer sektor-rotationer. Dette fænomen er mere teoretisk tungt. De store kapitalforvaltere har det med at kanalisere deres midler mellem forskellige brancher. Alt efter hvor de vurderer, at pengene arbejder bedst. For eksempel er utrolig mange fonde overeksponeret mod tech-aktier. Det betyder at der potentielt set kan komme en tid, hvor utrolig store kapitalmængder kan blive flyttet fra denne sektor over i en anden. Hvis ellers det vurderes, at denne sektor ikke længere vil præstere lige så godt. Dette er meget aktie-teknisk, men pointen er, at diversificering altid er vores ven på markederne. 

Forøgelse af udbyttet

Den gradvist højere udbyttebetaling er ligeledes et essentielt fokuspunkt. Isoleret set måske det væsentligste. Når vi udvælger vores aktier, ønsker vi at observere, at udbyttebetalingen gradvist bliver større og større. Dette skyldes, at “gode” udbyttebetalende aktier har en stabil Payout Ratio, og ligeså et løbende større overskuddet. Det vil sige, at når vores kvalitets-virksomheder leverer gradvist højere overskud, så skal udbyttet ligeså være proportionelt højere. Vi ønsker som sagt stabile virksomheder, som vækster, da dette er sundhedstegn. Vores udbytte skal derfor også vækste. 

OBS-punkter

Et andet mere lavpraktisk aspekt er, at den udbytte vi på nuværende tidspunkt får vil være mindre værd om 10 år grundet inflation. Dette skal naturligvis indregnes, når man har en strategi, som er funderet på den langsigtede tidshorisont. 

I kølvandet på dette præmis er det også værd at pointere. Et højere udbytte må, for alt i verden, gå hånd i hånd med et højere resultat efter skat. Hvis dette ikke er tilfældet er udbyttet ikke bæredygtigt, og dette er en rødglødende advarselslampe for selskabet. Hvordan dette kan konkretiseres med nøgletal vil blive udpenslet minutiøst i anden del af denne temaartikel.

Opsummering af udbyttebetalende aktier

Forhåbentlig er du nu blevet klogere på det spændende emne bag udbyttebetalende aktier. Emnet har utrolig mange facetter, men forhåbentlig bidrager de konkrete retningslinjer til den praktiske forståelse. 

I næste del af denne temaartikel vil der stilles skarpt på de tilhørende nøgletal samt konkrete selskaber. 

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.

 

Disclaimer
Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Læg en kommentar