Udbyttebetalende aktier del 2

udbyttendebetalende aktier
udbyttendebetalende aktier

Udbyttebetalende aktier

Vi har nu bevæget os videre til anden del af denne temaartikel til strategien bag “udbyttebetalende aktier”. Meningen med disse to temaartikler er at klæde dig ordentlig på til at træffe de rette beslutninger, når du næste gang sidder bag tasterne for at handle. Strategien er således en hjælpende hånd på vejen mod at opbygge din portefølje. 

Forhåbentlig sidder du stadig, og undrer dig over, hvordan du bliver klogere på de udbyttebetalende aktier. Vi har i den første artikel set nærmere på flere spændende elementer, som for eksempel, hvad denne aktietype dækker over, og hvilke regler vi med fordel kan være opmærksomme på. I denne del arbejder vi videre mod en mere konkret forståelse, hvilket vi gør med udgangspunkt i forskellige nøgletal. 

Nøgletallene kan hjælpe os til at skelne mellem de “gode” og de “dårlige” aktier, hvilket er en ganske vigtig egenskab, når vi stræber efter den “udbyttebetalende” portefølje. Det er nu blev tid til, at vi igen skal blive klogere på strategien til udbyttebetalende aktier. 

Hvilke nøgletal kan vi bruge?

Der er fire nøgletal, som man med fordel kan anvende til at blive klogere på de udbyttebetalende aktier. Disse nøgletal er:

  • Udbyttebetalingen
  • Dividend Yield = Udbetalt udbytte / Aktiens kurs *100
  • Payout ratio = Udbetalt udbytte / Resultat efter skat *100
  • ROE = Resultat efter skat / Egenkapitalen *100

Hvordan fortolker vi disse nøgletal?

Udbyttebetalende aktier

Det at se på den samlede udbyttebetaling over en længere årrække kan være det første fokuspunkt for vores analyse. Her kunne man for eksempel se på udbyttebetalingen over en 3-5-årig periode og observere, om den samlede sum er vokset i den givne periode. Det er væsentligt at notere sig, om der er en nogenlunde stabil fremgang i den samlede sum. Optimalt set, så formår selskabet hvert år at løfte udbyttebetalingen. Dette vil være den første væsentlige indikation på, at den givne aktie kan betegnes som en sund udbyttebetalende aktie. 

Et andet argument for at en gradvis stigende udbyttebetaling er vigtig, er forståelsen af inflation. Inflation betyder i praksis, at vores penge på sigt bliver mindre værd som et resultat af generelle prisstigninger i samfundet. Dermed vil 100 kroner i udbyttebetaling i dag ikke tilsvare værdien af 100 kroner om ti år. Derfor er den stigende sum af udbyttebetaling afgørende. 

Dividend Yield

Dividend yield (udbytteprocent)tager udbyttet per aktie overfor aktiekursen, hvorefter dette tal gøres til procent. Dermed finder man ud af, hvor mange procent dividende (udbytte), man får ud af den samlede aktiekurs. Dette nøgletal kan således være en god måde at sammenligne aktierne på, da vi ønsker en relativt høj og stigende dividend yield over en længere periode.

Det er afgørende, at dividend yield og udbyttebetalingen går hånd i hånd, da en faldende aktiekurs faktisk vil få dette nøgletal til at stige. Vi ønsker som sagt sunde og stabile aktier, og derfor bør man holde disse to nøgletal op mod hinanden for at vurdere, om vi kan observere en sund udvikling. For eksempel er Carlsbergs dividend yield vokset fra 1,4 til 2,1 over en femårig periode samtidig med at kursen er steget og udbyttebetalingen har været højere. Dette er den sunde udvikling, som vi leder efter. 

Payout Ratio

Payout ratio er også et utrolig vigtigt nøgletal, som desværre ofte bliver misforstået af mange, der leder efter udbyttebetalende aktier. Payout ratio viser, hvor stor en del af resultatet efter skat, der gavner os gennem en udbyttebetaling. Dermed kan vi se, om vi procentvis får en stor del af resultatet efter skat.

Fejlen der dog ofte bliver begået er at vælge aktier med et uholdbart højt payout ratio. man kan støde på artikler, der hylder en payout ratio over 100 procent, men dette er på ingen måde bæredygtigt. Et selskab kan over tid ikke fortsætte med at betale mere end deres reelle overskud i udbytte, og den udbyttebetalende portefølje priser netop den lange tidshorisont. 

Vi bør i stedet lede efter selskaber, der har et stabil niveau i payoutratio. Dette betyder, at når vores selskab løbende vækster, så vil vores udbyttebetaling automatisk stige, da de fortsat betaler den samme procentdel af deres resultat efter skat. Se for eksempel på nedenstående graf for Carlsberg, hvor den grønne linje viser den stabile payout ratio på 50.

Return On Equity

Det kan rent faktisk også være behjælpeligt at rette blikket mod selskabets forrentningsevne, når man undersøger markedet for udbyttebetalende aktier. Dette skyldes, at et væsentligt sundhedstegn er, når selskabet løbende bliver bedre til at forrente deres kapital. Når dette sker, så vil det i lyset af de andre nøgletal betyde, at vi kan forvente en højere udbyttebetaling.

Udover at dette er et sundhedstegn, så bekræfter det også vores forståelse af, om selskabet formår at genere den løbende dividende på en holdbar måde. Dette spiller således sammen med vores forståelse af retningslinjerne fra del et af denne temaartikel. 

Vores vurdering bliver derfor meget nuanceret, når vi med disse fire nøgletal stiller skarpt på de forskellige dele af selskabet. 

Opsummering om udbyttebetalende aktier

Dette konkluderer strategien til udbyttebetalende aktier. Vi har set på flere spændende facetter af dette emne, og forhåbentlig kan du anskue, hvordan første artikel og anden artikel hænger sammen med fokus på både retningslinjer og nøgletal.

Tusinde tak fordi du læste med. 

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.

 

Disclaimer
Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Læg en kommentar