Opgave 8 – Nøgletal til at vurdere udbyttebetalende aktier 

nøgletal

Introduktion til opgaven

Her er en opgave, hvor du kan prøve kræfter med nøgletal i praksis. Den kommer i kølvandet på de to undervisnings-artikler, som retter fokus mod strategien bag de udbyttebetalende aktier. Den første af de to undervisnings-artikler beskriver de generelle retningslinjer, som bør danne rammen om vores udbyttebetalende portefølje. Den anden undervisnings-artikel stiller skarpt på de konkrete nøgletal, som bør give os forståelsen af, hvordan vi i praksis finder de “gode” udbyttebetalende aktier. Denne opgave har i særdeleshed fokus på at hjælpe dig med at finde nøgletal til at vurdere udbyttebetalende aktier.

I den efterfølgende svarvideo vil der dog også blive reflekteret over, hvordan nøgletallene helt konkret kan gøre os klogere, og hvordan vi bør fortolke disse fortolkes. Dermed opsummerer svarvideoen begge undervisnings-artikler. Meningen med dette er, at vi herved giver dig en konkret skabelon for, hvordan du i fremtiden kan finde frem til dine egne udbyttebetalende aktier. 

Dagens case tager udgangspunkt i Carlsberg. Selskabet bliver også brugt som en referenceramme i begge undervisnings-artikler.

Opgaven

Din opgave er nu at finde frem til de nedenstående nøgletal over en enten treårig eller femårig periode. Informationerne kan du finde i ‘Carlsberg annual report for 2019.’ som der er linket til længere nede. 

  • Udbyttebetalingen – Dividends to shareholders
  • Dividend Yield = Udbetalt udbytte / Aktiens kurs *100
  • Payout ratio = Udbetalt udbytte / Resultat efter skat *100
  • ROE = Resultat efter skat / Egenkapitalen *100

Herefter kan du med udgangspunkt i undervisnings-artiklerne ligeledes forsøge at fortolke, hvad betydningen af disse nøgletal er og hvad dette fortæller os om Carlsberg som virksomhed. Dette er igen med at til at give dig en skabelon for dine fremtidige analyser. Opgaven hjælper dig med at finde nøgletal til at vurdere udbyttebetalende aktier.

Annual report 2019. 

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.

 

Disclaimer
Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Læg en kommentar