Ordbog til fundamental analyse

Introduktion til ordbogen

I “Ordbog til fundamental analyse” får du en ordbog over alle de vigtige begreber indenfor fundamental analyse samt en formelsamling.

Ordbogen indeholder også en formelsamling.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Ordbog til fundamental analyse

EPS: Forkortelse for earnings per share, eller på dansk: Resultat efter skat per aktie. EPS beregnes som: Resultat efter skat divideret med antallet af aktier, virksomheden har udstedt.

CFPS: Forkortelse for cash flow per share, eller på dansk: Pengestrøm per aktie.

BV: Forkortelse for book value, eller på dansk: Indre værdi (IV). BV beregnes som: Egenkapital divideret med antal aktier.(Med EPS, CFPS og BV har man tre centrale nøgletal, der skal bruges, når man skal vurdere, om en aktie er dyr eller billig)

ROE: Forkortelse for return on equity, eller på dansk: Egenkapitalforrentning. Egenkapitalforrentning beregnes som: Resultat efter skat divideret med egenkapitalen.

ROIC: Forkortelse for return on invested capital, eller på dansk: Forrentning af investeret kapital. Forrentning af investeret kapital beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med investeret kapital.

EBIT-margin – overskudsgrad: EBIT-marginen beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med omsætningen.

Egenkapitalandel: Egenkapitalandel beregnes som: Egenkapital divideret med aktiver i alt.

Payout ratio: Payout ratio beregnes som: Udbetalt udbytte divideret med resultat efter skat.

DPS: Forkortelse for dividend per share, eller på dansk: Udbytte per aktie. Udbytte per aktie beregnes som: Samlet udbetalt udbytte divideret med antallet af aktier.

PE ratio: Forkortelse for price/earnings ratio, eller på dansk: P/E-kvote. PE ratio beregnes som: Aktiekursen divideret med resultat efter skat per aktie (EPS).

P/CF: Forkortelse for price cash flow per share, eller på dansk: Kurs i forhold til pengestrøm per aktie.

P/BV: Forkortelse for price/book value eller på dansk: Kurs/indre værdi: P/BV beregnes som: Aktiekurs divideret med book value.

Formelsamling

Lær mere

Ønsker du at blive bedre til at vurdere en aktie inden køb? Med den lille guide til fundamental analyse får du en grundlæggende og fyldestgørende introduktion til fundamental analyse, hvor det her handler om at lære virksomheder bedre at kende. Guiden har til hensigt at gøre dig klar til at analyse nøgletal og i sidste ende vurdere, hvilke virksomheder, der er gode at investere i.

Vil du lære, mens du er på farten? Podcasten Ophelia Invest Talks udkommer hver fredag og varer ca. 30 minutter. Her sætter vi fokus på en masse forskellige temaer under “paraplyerne” investering, opsparing og privatøkonomi.

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender. Hvis du vil have mere Ophelia Invest så tjek vores medlemsklub Ophelia Invest Club ud.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.