De 11 Sektorer fra MSCI

Det amerikanske finansieringsselskab MSCI har valgt at inddele alle industrier i 11 overordnede sektorer:

 • Cyklisk forbrug
 • Industri
 • Sundhed
 • Teknologi
 • Ejendom
 • Energi
 • Forsyning
 • Finans
 • Kommunikation
 • Råvarer
 • Stabilt forbrug

Alle virksomheder passer ind i en af ovenstående sektorer.

 


Cyklisk forbrug

Lær om industrierne med ophelia invest cyklisk forbrug

Cyklisk forbrug er sektoren vi kan undvære. groft stillet op. Der er altså ikke tale om livsnødvendige produkter og ydelser som medicin, mad, husholdningsprodukter og personlig pleje, men tværtimod alt det, der forsøder tilværelsen. Der kan være luksusbrands inden for smykker og tøj, men også hele rejsebranchen.

Sektoren, der følger vores konjukturændringer

Sektoren fylder en betydelig del i verdensindeks, hele 10,2 procent. Den engelske betegnelse er “consumer discrationary”. De sektorer og specifikke aktier der reagerer meget hurtigt på konjunkturændringer, kaldes cykliske aktier. Når krisen rammer, er det denne type forbrug, vi hurtigst skærer ned på, og derfor bliver denne type virksomheder hårdt ramt, når det går dårligt i samfundsøkonomien. Det er her vi finder alle de mange selskaber, der producerer produkter, som er ikke-essentielle for os forbrugere. Til gengæld klarer de sig også rigtigt godt, når samfundsøkonomien buldrer derudaf, og der er lyst så lang øjet rækker. Gode eksempler på cykliske aktier er DSV, FLSmidth og BMW.

Dyk ned i sektoren

Cyklisk forbrug står i modsætning til sektoren “stabilt forbrug” eller blot “forbrug”. Når vi taler om sektoren forbrug, taler vi om virksomheder, der producerer og sælger produkter til hverdagsbrug. Det kan eksempelvis være fødevarer, drikkevarer, hygiejneprodukter, tøj og andre produkter, som vi ikke kan undvære i en normal hverdag. Det er produkter, der står langt nede på listen over, hvad vi fravælger, hvis vi kommer i finansielle vanskeligheder.

Cyklisk forbrug er derimod det forbrug, der kan anses som værende ikke-essentielt for os, hvorfor det svinger alt efter hvordan det går med økonomien. Det er de produkter, vi køber for vores resterende rådighedsbeløb, når vores faste udgifter til eksempelvis vand, varme og så videre er betalt. Det er eksempelvis varige forbrugsgoder, mærkevaretøj, underholdning, fritidsaktiviteter og bil. Biler er et ganske godt eksempel på et meget cyklisk forbrugsgode.

Økonomerne holder ofte øje med bilsalget, fordi det følger konjunkturerne. Når der er krise, er det de færreste, der beslutter sig for at købe ny bil. Går det derimod fremragende i økonomien, så vil bilsalget også stige markant. Lad os afslutningsvis konkluderer, at cyklisk forbrug er en måde, hvorpå vi kategoriserer de typer af varer, der er ikke-essentielle for forbrugerne og derfor svinger i takt med økonomiske cykler.


Industri

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Industrisektoren er meget vigtig for verdensøkonomien, og fylder også en relativt stor del af de globale indeks med sine 10,3 procent. Hvis man som investor vil have en spredt portefølje, kan det derfor være klogt at overveje at have aktier fra industrisektoren.

Et bredt udvalg

Hvis man som investor ønsker at investere i sektoren industri, er der god mulighed for dette.

Virksomhederne i sektoren sælger vidt forskellige produkter og tjenester, og man deler derfor sektoren op i tre subsektorer.

 • capital goods (kapitalgoder)
 • commercial & professional services (kommercielle professionelle tjenesteydelser)
 • transportation(transport).

Desuden er der flere danske virksomheder i sektoren, så hvis man gerne vil investere i danske aktier, er der også mulighed for dette.

Dyk ned i sektoren

Industrisektoren leverer produkter og tjenesteydelser til mange af de andre sektorer. Som nævnt før, så kan industrisektoren brydes ned til tre subsektorer, nemlig kapitalgoder, kommercielle og professionelle tjenesteydelser samt transport.

Kapitalgoder er produkter, der fremstilles med henblik på, at de skal bistå i videre produktion af andre produkter eller tjenesteydelser. Eksempler på kapitalgoder kan være fabriksanlæg, landbrugsmaskiner, elektronisk byggeudstyr, værktøj og produktionsbygninger.

Subsektoren kommercielle og professionelle tjensesteydelser består af virksomheder, der tilbyder andre virksomheder, eller det offentlige, tjenesteydelser. Dette kan eksempelvis være ledelsesrådgivning eller konsulentarbejde udført af ingeniører, læger eller advokater.

Subsektoren transport består af virksomheder, der tilbyder at transportere andre virksomheder produkter til vands, til land og i luften. Dette kan eksempelvis være shippingfirmaer.

Som du måske lagde mærke til, så er der stor forskel på de tre subsektorer, og deres produkter kan opleves meget forskellige. Ens for dem alle er dog, at deres produkter bruges af andre virksomheder i deres produktion eller distribution. Da industrisektoren spænder over en lang række forskellige virksomheder, har man som investor god mulighed for at finde en aktie der beskæftiger sig med noget man har kendskab til, eller interesserer sig for.


Sundhed

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Der er få sektorer, der er lige så vigtige som sundheds- og medicinalsektoren. Ikke blot er industrien afgørende for forskning, medicin og sundhedssystemer verden over. Sektoren er også en vigtig brik i det puslespil, der hedder verdensøkonomien.

Sundhed fylder meget på det danske aktiemarked

Særligt i Danmark har vi en veludviklet og dygtig medicinalindustri med mange børsnoterede virksomheder. De bidrager alle til den danske økonomi. Virksomheder inden for sundhed og medicin udgør også en stor del af det globale aktiemarked. Der findes både veletablerede giganter som Novo Nordisk, men også små spændende selskaber, der måske en dag vil vokse sig til store og dominerende selskaber. Sektoren rummer masser af muligheder for os private investorer uanset, om vi er til de defensive, langsigtede og sikre selskaber eller de nye og små udfordrere.

Dyk ned i sektoren

Sundhedssektoren kan opdeles i to kategorier. Det gør det nemmere at skabe overblik over denne enorme sektor. Den ene kategori hedder “Health Care Equipment and Services”, og kaldes ofte “medicoindustrien”. Medicoindustrien består af selskaber der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr. Medicoindustrien omsætter for mere end 78 milliarder om året, og bidrager med op imod 1,5 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Over 95 procent af den danske produktion i medico eksporteres til udlandet. Et godt eksempel på sådan en virksomhed er Coloplast, der blandt andet producerer og sælger stomiposer, katetre, bandager, og plastre.

Den anden kategori i sundhedssektoren hedder “Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences” også kaldet MSCI. I denne kategori findes alle de store medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder, der producerer forskellige former for lægemidler og medicinalvarer. Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, er et glimrende eksempel på en virksomhed, der hører til her. Et andet godt eksempel er Lundbeck, der er et dansk medicinalfirma, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme.

Der findes også en række danske biotekvirksomheder, hvoraf Genmab er en af de mest kendte. Samlet set spiller hele sundhed- og medicinalsektoren en helt afgørende rolle for den danske økonomi.


Teknologi

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Teknologisektoren er den største sektor i verden. Vi finder nogle af verdens allerstørste selskaber som Amazon, Google og Microsoft i netop denne sektor. Teknologiselskaber fylder hele 20 procent af verdensøkonomien og på børsnoteringer.dk finder du flere af slagsen.

Teknologi skaber en stor del af udviklingen i verden

Sektoren driver udviklingen side om side med en anden vigtig sektor, nemlig sundhedssektoren. Internettet må siges at være noget der har revolutioneret stort set alt i den moderne verden. Overvej hvor meget vi i dag læner os op ad dette – som slet ikke fandtes for blot kort tid siden.

Hvis du tænker på nogle af de største gennembrud, men også et af de største kollaps på aktiemarkedet, IT-boblen, så udspringer det alt sammen af denne meget væsentlige sektor.

Dyk ned i sektoren

Teknologisektoren er en cyklisk sektor. Det betyder, at både den positive og negative udvikling af sektorens selskaber i høj grad, men ikke ubetinget, følges med samfundets økonomiske cyklus. Det betyder, at når økonomien generelt klarer sig godt, vil også denne sektor klare sig godt, og omvendt. Det betyder dog ikke, at der ikke vil være teknologiske selskaber som kan klare sig godt i krisetider såvel som selskaber, der kan klare sig dårligt i fremgangstider. Men man kan bruge det som rettesnor.

Mange tech-selskaber vil ligeledes ofte være vækstselskaber fremfor værdiselskaber. Det betyder, at vi investorer har store forventninger til selskaber i denne sektor. Det betyder også, at vi er villige til at betale mere for dem, end de potentielt er værd lige nu. Vi regner med, at de vil være mere værd i fremtiden, når de får realiseret deres (store) potentiale. Det er vigtigt at huske, at potentialet er netop det: et potentiale. Der er ingen garantier, og selskaber kan også gå konkurs.

Som dansk investor er der en risiko for, at vi enten undervurderer eller helt overser hvor vigtig teknologisektoren er. Det skyldes, at vi desværre ikke har særligt mange store teknologiselskaber herhjemme. Det er simpelthen en decideret mangelvare. Teknologi fylder cirka 20 procent i de store globale indeks, hvorimod sektoren kun fylder cirka 1,5 procent af det danske OMXC25-indeks. Eksponering mod teknologiaktier er derfor et af de bedste argumenter for at investere i andre lande end Danmark. Investerer vi fx i det danske C25-indeks, bør vi altså være opmærksomme på, at vi investerer væsentlig mindre i teknologi end hvad verdensindekset peger på, vi burde. Geografisk diversificering er i sig selv en god ide, men netop teknologi gør det endnu vigtigere, når vi ser på det danske marked.


Ejendom

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Når vi taler om investering, taler vi ofte om aktier, obligationer og andre værdipapirer, men der findes mange andre investeringsmuligheder derude. Den vigtigste og største investering i livet for langt de fleste er investering i en ejendom.

Typisk køber vi i en ejendom for at bo i den. Da vil mange af os ikke opfatte den som en egentlig investering. Vi kan dog også investere i ejendom med henblik på at opnå et afkast over tid. Ejendom er en af de mere sikre investeringer og kan med fordel udgøre en del af vores samlede investeringsportefølje. På den måde bliver vores portefølje bedre diversificeret (spredt).

Ser vi på afkastet på ejendomsmarkedet siden 1870, viser forskning på 16 velstående økonomier inklusiv Danmark, at det årlige afkast har ligget på 7,05 procent, mens afkastet på aktiemarkedet har ligget på 6,89 procent. Ser vi helt konkret på det danske marked, har ejendomsmarkedet i gennemsnit skabt et årligt afkast på 8,1 procent og aktiemarkedet på 7,2 procent. Det med at sætte pengene i “mursten”, er altså stadig rigtig fornuftigt.


Energi

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Energisektoren er en stor og omfattende sektor. Den rummer selskaber der er direkte eller indirekte involveret i produktion og distribution af energi, som bruges til at drive fx produktion og transport.

Virksomhederne inden for energisektoren er involveret i forskellige typer af energi. For det meste kategoriseres energiselskaber ofte ud fra hvordan energien de producerer er hentet og typisk falder de i en af ​​to kategorier: Vedvarende og ikke-vedvarende energi. Energisektoren inkluderer virksomheder, der er involveret i udvinding og udvikling af olie- eller gasreserver, olie- og gasboring og raffinering. Det inkluderer også elforsynings firmaer som vedvarende energi og kul.


Forsyning

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Forsyningssektoren er en samlebetegnelse for selskaber, der leverer grundlæggende faciliteter, såsom vand, kloakering, elektricitet, dæmninger og naturgas. Selvom forsyningsselskaber tjener et overskud, er de ofte en del af det offentlige service-landskab og er derfor stærkt reguleret.

Forsyningsvirksomheder tilbyder typisk investorer et stabilt udbytte kombineret med mindre kursvolatilitet (udsving) i forhold til det samlede aktiemarked. På grund af disse kundskaber har forsyningsselskaber en tendens til at fungere godt under lavkonjunkturer. I modsætning hertil har aktier inden for denne sektor en tendens til at falde i perioder med økonomisk vækst, da der da vil være større vækstmuligheder for investorerne i andre sektorer.

Der findes mange forskellige forsyningsselskaber og de inkluderer store selskaber, der tilbyder flere tjenester som eksempelvis elektricitet og naturgas. Andre forsyningsvirksomheder kan være specialiseret i kun en type service fx vand. Investorer behandler typisk forsyningsselskaber som langsigtede beholdninger og bruger dem til at stabil indkomst i form af udbytter eller en stabil stigning i deres porteføljer.


Finans

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Sektoren finans fylder cirka 13,5 procent i de globale indeks og spiller en afgørende rolle i samfundsøkonomien og på aktiemarkedet. Finans består overordnet set af de tre underkategorier bank, forsikring og “diversified finance”.

Vi er alle på en eller anden måde afhængige af banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og andre vigtige dele af den finansielle sektor. Derfor fylder aktier inden for finans også en stor del på aktiemarkedet. Både i Danmark og i udlandet er der rig mulighed for at investere i finansielle virksomheder. Finanssektoren kan både være defensiv og cyklist, årsagen hertil er at banker anses for at være cykliske, da de følger konjunktur-udviklingerne. Omvendt er forsikringsselskaber defensive da vi vil prioritere forsikring selvom det går dårligt for vores egen og/eller samfundsøkonomien.


Kommunikation

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Kommunikation er en relativt bred sektor, der indeholder alt fra sociale medier til telekomselskaber og internetudbydere. Fælles for virksomhederne i sektoren er, at de alle er med til at gøre det muligt, at vi i dag kan kommunikere globalt via vores telefoner og internettet.

Sektoren er i høj grad domineret af nogle meget store spillere, da størrelse spiller en afgørende rolle. Det kræver store investeringer at opbygge den infrastruktur, der ligger til grund for at udbyde internetnetværk og telefonnetværk. En stor kundebase er derfor nødvendig for at lave et overskud på at udbyde netværks- og mobilløsninger. Der er en konstant udvikling i teknologien, og der skal investeres ofte og meget i udvikling, for at forblive konkurrencedygtige og kunne holde priserne nede. Derfor er der mange store og regionale, men også globale, virksomheder i sektoren. Det er en defensiv sektor, der er domineret af store selskaber. Mange virksomheder i sektoren udbetaler udbytte, og der er både mulighed for at investere i virksomheder i sektoren i USA og Skandinavien.


Råvarer

Råvaresektoren er en kategori af aktier for virksomheder, der er involveret i udvinding og/eller processering af råvarer. Der er eksempelvis tale om virksomheder engageret i minedrift, raffinering af metaller, kemikalier samt skovbrug.

Virksomhederne i råvaresektoren er leverandører af langt de fleste råvarer, der anvendes inden for byggeri. Som resultat heraf er virksomhederne relativt sensible over for udsving i verdensøkonomien. Aktierne overordnet set cykliske, da de trives væsentligt bedre, når økonomien er stærk og i fremgang. Råvarer er, for det meste, naturligt forekommende ressourcer. Nogle af ressourcerne er begrænsede, andre kan genbruges. Der er naturlige udsving i tilgængeligheden af ressourcerne, hvilket påvirker priserne. Ligesom vi kan investere i aktier og obligationer, kan vi investere i råvarer, og mulighederne er mange. Kategorien er nemlig relativt bred og indeholder alt fra metaller som kobber og guld til kaffe, olie, hvede og endda svinekød og meget mere.


Stabilt forbrug

Lær om industrierne med Ophelia Invest

Aktier inden for (stabilt) forbrug er ja, stabile. I hvert fald som udgangspunkt. De kan derfor udgøre et godt og solidt fundament i vores samlede portefølje. De klarer sig rigtig godt, selv når der er stormvejr på aktiemarkedet. Lige med denne sektor, vil vi meget ofte faktisk være direkte kunder/modtagere af de produkter som selskaberne producerer.

Når det kommer til stabilt forbrug er nogle af de mest kendte aktier virksomheder, som de fleste af os har berøring med i hverdagen. Det kan være, at de producerer den ketchup, du putter på din spaghetti eller den tandpasta, du børster dine tænder i hver aften. Det er lidt hyggeligt at investere i virksomheder, hvis produkter man faktisk har et forhold til. Oven i købet kan disse aktier være rigtig fornuftige at have i porteføljen på lang sigt og særligt, når der er udfordringer i samfundsøkonomien. Defensive aktier er aktier, som enten ikke reagerer eller kun reagerer svagt på ændringer i konjunkturerne. Der vil ofte være tale om virksomheder, der producerer nødvendighedsvarer inden for sundhed, sikkerhed, energi og stabilt forbrug.