Et konkret bud på bæredygtig investering


Læs om en bæredygtig investering der reelt er en impact investering

(Sponsoreret artikel af Økonologiks Jordbrugsfond om konkret bæredygtig investering)

Den grønne investeringsbølge

I denne artikel kan du læse om bæredygtig investering. At vi som investorer ihærdigt forsøger at skabe et godt afkast med vores investeringer, er logik for perlehøns. Det er jo netop derfor, vi investerer. Vi er villige til at undvære nogle midler i en vis periode for forhåbentligt på lang sigt. At kunne høste et afkast og nyde godt af vores tålmodighed. Det er næppe den store nyhed for dig lige meget, om du kender til finansbranchen eller ej. Hvad der til gengæld er forholdsvist nyt i investeringsverdenen er. At flere og flere investorer ikke blot stiller krav til et fornuftigt afkast, men også stiller krav til hvor afkastet kommer fra.

Vi vil ikke blot have en økonomisk sikker fremtid for os selv. Men os se en bæredygtig fremtid for vores samfund i et bredere perspektiv Den grønne bølge skyller hastigt ind over det danske investeringslandskab. Med begreber som ESG, impact investering og CSR, er der for alvor kommet fokus på bæredygtighed, når de danske investorer investerer deres sparepenge.

Du kan støtte Ophelia Invest så vi kan lave endnu mere gratis content via dette link.

Bæredygtighed betyder ikke kompromis med afkastet

Du er måske stødt ind i fordomme om, at hvis man vil investere bæredygtigt, skal man også gå på kompromis med afkastet. Dette er langt fra sandheden. Investering i økologi, klima og natur kan godt gå hånd i hånd med et pænt afkast. Samtidig kan vi med vores investeringer være med til at skabe en bedre verden og et bedre miljø. Analyser fra Morningstar viser for eksempel, at deres indeks over bæredygtige europæiske virksomheder fra 2009-2017. Har klaret sig bedre end det traditionelle brede indeks. 

Ser vi nærmere på Danmark, vokser der også flere og flere bæredygtige investeringstilbud frem på markedet både hvad angår pension og andre former for investering. Vi har som danske investorer mulighed for at investere i selskaber som Chr. Hansen, Ørsted og Vestas, der er med til at skabe en grønnere verden. Men hvad hvis vi godt kunne tænke os noget mindre, noget mere håndgribeligt. Noget der gør en forskel uden for vores vindue? Det er det, denne artikel giver dig svar på.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Hvem er Danmarks økologiske Jordbrugsfond?

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond opkøber konventionelle landbrug og forpagter jorden til landmænd med krav om, at produktionen bliver omlagt til økologisk produktion. Vi kan dermed som aktionærer være med til at bidrage til rent drikkevand og mere natur gennem vores investeringer.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond blev stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening i 2017. Fonden har datterselskabet Dansk Økojord A/S, der står for investeringerne. 668 aktieejere har tilsammen investeret 27,3 millioner kroner og mere end 400 hektar er nu på vej mod omlægning til økologi.

Efterspørgslen efter økologiske produkter er kraftigt stigende både til indenlands forbrug og til eksport. Dette til trods for, at mulighederne for, at unge landmænd kan erhverve og drive økologiske landbrug, ikke er gode. Kendskabet og viden om økologisk landbrugsdrift er ikke stor blandt de traditionelle kreditgivere. Hvilket medfører samme vanskeligheder for unge økologiske landmænd med at komme ind i erhvervet. 

Landmænd med holdninger om bæredygtig investering

Når Thomas Forsingdal sætter sig bag rattet i sin røde traktor, er det med en klar holdning til den opgave, der hviler på ham. Sidste år overtog han gården Bjørnkær, der hidtil har været drevet konventionelt med svin og køer. Men Thomas Forsingdal skal hen over de næste tre år omlægge til økologisk jordbrug.

Thomas er en af de foreløbig fem forpagtere af landbrugsjord opkøbt af Dansk Økojord, som er datterselskab af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 

”Jeg kan ikke lide sprøjtegift og kunstgødning. Jeg vil gerne have rent drikkevand – også om 30 år til min søn. Det er et privilegium, vi har her i landet, og som vi skal passe godt på,” siger den 39-årige Thomas Forsingdal. Der siden han var 12 år har drømt om at have egen landbrugsjord under foden.

Når den drøm nu er gået i opfyldelse skyldes det de foreløbig 668 aktionærer, der har investeret i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 

”Thomas er et rigtig godt eksempel på de mange unge landmænd, der brænder for at komme i gang med at gøre en forskel for dansk landbrug og omlægningen til en produktion. Der har fokus på økologi, klima og natur,” siger Kim Qvist, der er direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Udbyder aktier igen

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er altså noget et godt stykke af sin rejse mod et grønnere Danmark. Men både potentialet og ambitionerne rækker videre. Dansk Økojord A/S udbyder nu igen aktier i en tegningsperiode på 5 år frem til 1. juni 2024. Mindsteprisen for aktiekøb er 10.400 kr.

”Vores forretningsmodel har vi vist sit potentiale i forhold til interesse og relevans. Økologi er den rigtige vej frem for dansk landbrug. Vi er verdensførende og står over for et stort marked både i Danmark og ude i verden. Samtidig er det den eneste vej frem, hvis vi skal beskytte drikkevand og natur og samtidig producere sunde og bæredygtige fødevarer,” siger formanden for bestyrelsen Lars-Christian Brask.

Efter aktiesalget vil Dansk Økojord A/S have potentiale til at investere for mere end 200 mio. kr. Det betyder, at mere end 1400 hektar står overfor omlægning til økologi med særlig fokus på drikkevandsbeskyttelse

(Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan kommer vi med på rejsen og gør Danmark mere bæredygtig

Som beskrevet ovenfor er nu muligt at købe aktier i Dansk Økologisk Jordbrugsfond. En Prisen er 104 kroner pr. aktie, og vi skal minimum købe 10 aktier. Helt konkret kan vi investere ved at gå ind på hjemmesiden jordbrugsfond.dk. Hvor vi finder den såkaldte tegningsblanket, som vi skal udfylde og returnere. På hjemmesiden kan vi også finde prospektet, der indeholder alle oplysningerne om investeringen samt yderligere generelle oplysninger om Dansk Økologisk Jordbrugsfond. 

Selskabet lægger selvfølgelig vægt på, at landbrugsejendommenes drift vil bidrage til et positivt afkast. Det fremgår af prospektet, at det er målsætningen, at der sker en løbende udlodning at udbytte (overskudsdeling) på 0-2%. Det forventes desuden, at udbyttebetalingen først vil påbegynde i 2022. Det er altså en relativ konservativ og langsigtet investering, der dog tilbyder et rimelig fornuftigt afkast. Kursen på vores aktier bliver bestemt i forbindelse med den årlige generalforsamling. Da der ikke har været megen handel i aktien endnu, kan en given handelskurs ikke for nuværende bestemmes, bedste bud er dog kurs 100. 

Da aktien er såkaldt ilikvid (handles ikke så ofte) og ikke børsnoteret, kan den ikke blot sættes til salg på børsen. Måtte vi som aktionærer ønske at sælge vores aktier, skal vi selv finde en køber. Konkret kan man henvende sig til Dansk Økojord a/s og bede om at selskabet formidler et ønske om et salg til potentiel køber. Køber og sælger klarer selv handlen og aftaler selv prisen, det er således Dansk Økojord a/s uvedkommende.

Ønsker vi at investere for pensionsmidler, skal vi være opmærksomme på. At det kun er midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Og at der skal være opsparet mindst 500.000, for at reglerne kan anvendes.   

Er du blevet nysgerrig på denne type bæredygtig investering?

Hvis du synes denne type investering lyder spændende, kan du besøge jordbrugsfond.dk og læse meget mere. Du kan være med til at sikre en fødevareproduktion i pagt med naturen. Du kan være med til at kæmpe for at beskytte drikkevand, naturen, miljøet og klimaet til gavn for den næste generation. Sidst men ikke mindst kan du være med til at sikre næste generation af landmænd med økologisk jord under neglene ikke bindes op på massiv gæld. Og du kan ovenikøbet skabe et afkast på det. 

 

Vil du vide mere om aktier og investering? Følg dette link