Investeringsappen Gaia

Gaias mission er at skabe den nemmeste måde at investere på for en mere bæredygtig fremtid. Dette gælder for alle uanset alder, køn, baggrund og hvor meget vi har stående på bankkontoen.  

(Reklame) Det harmonerer perfekt med vores mission her i Ophelia Invest, som er: “Investering er for alle, der vil det”. Vi har derfor indgået et samarbejde med Gaia, så du kan blive klogere på og måske inspireret til at komme i gang med at investere i en bæredygtig fremtid på en simpel og overskuelig måde.

Hvem er Gaia?

Investeringsappen Gaia er måske fremtidens måde at investere på, hvor pengene bliver sendt mod de virksomheder, som skaber en mere bæredygtig fremtid. ”Gaia” betyder “Jordens Gudinde” eller bare selve Jorden i græsk mytologi. Det blev også navnet på denne investeringsapp, som har til formål at forene mennesker, profit og planeten. Investeringsappen er både for den garvede investor og for den, som prøver at investere for første gang. Gaia vil ikke bare være en investeringsapp, de vil skabe et helt nyt finansielt system, som har fokus på bæredygtighed, gennemsigtighed og repræsentation. Det er både godt for os som investorer og for planeten. Alle der vil kan være med, og med Gaia investerer man i en mere bæredygtig fremtid for os selv, vores børn og vores børnebørn.

Hvad laver Gaia?

Gaia er en investeringsapp, som gør det let og tilgængeligt for alle at investere mere bæredygtigt. Som investor kan man være med for 500 kroner. I appen bliver vi guidet hele vejen i gennem helt fra start til slut. Gaia hjælper og rådgiver os ved at vurdere hvilken risikoprofil, der passer til os. Derudover investerer den også for os og overvåger vores portefølje, så vores portefølje hele tiden afspejler vores præferencer og risikoprofil. Sidst men ikke mindst giver Gaia os mulighed for at se, hvordan vores investering helt konkret gør en forskel i verden. Altså gør Gaia alt arbejdet for os, og vi kan let se hvilke gavnlige effekter vores investeringer skaber.

 

 

Gaias absolutte førsteprioritet er, at vi som investorer både får den bedste og mest bæredygtige investeringsløsning samtidig med det bedst mulige afkast. Gaia fordeler vores investeringer ud på mange forskellige lande og markeder. Med appen kan vi investere i fire forskellige investeringstemaer. I hver af de fire temaer investerer vi i de internationalt fovaltede fonde, som hedder ETF’er (”Exchange Traded Funds”), som er “samlinger” af forskellige selskaber. Gaias investeringsrådgivere undersøger de enkelte selskaber, så de kan vurdere ETF’ens grad af bæredygtighed. Gaia vælger de bedste og mest bæredygtige ETF’er på markedet til os. I øjeblikket arbejder de også på at kunne tilbyde investering i enkeltaktier og direkte investeringer i lokalprojekter i udviklingslande (sidstnævnte kaldes “impact investing”). Den mulighed bliver lanceret i løbet af 2022. Indtil da kan vi vælge mellem deres fire investeringstemaer, som du kan læse mere om længere nede.

Investeringsstrategi

Når Gaia udvælger hvilke ETF’er vi kan investere i via appen, så sker det på baggrund af to ting; et bæredygtigt perspektiv og et økonomisk perspektiv.

Med udgangspunkt i det bæredygtige perspektiv anvender de ”Donut-modellen”. Det er kort sagt en donut-formet økonomisk model for bæredygtig udvikling, som både tager højde for menneskehedens og naturens behov. Gaia vurderer med hjælp fra modellen, om de enkelte selskaber i de fire temaer gør en positiv forskel for en bæredygtig udvikling. Derudover bygger vurderingen også på om virksomhederne overholder internationale organisationers retningslinjer for menneskerettigheder og etisk selskabsdrift.

Når det er blevet vurderet at en investering bidrager til en bæredygtig fremtid, så vurderer Gaia investeringen ud fra et økonomiske perspektiv. Investeringen skal kunne bruges til at sammensætte en finansielt ansvarlig portefølje på Gaias investeringsapp. Dermed skal enhver investering opfylde en lang række kriterier, der skal sikre at investeringen kan give et økonomisk forsvarligt og fornuftigt afkast på lang sigt udover at være en bæredygtig investering.

Vores muligheder som investor hos Gaia

Gaia har fire forskellige investeringstemaer, som vi kan investere i:

1. Tema: Grøn energi

Med dette tema bliver pengene investeret i op til 100 af verdens førende selskaber inden for sektoren grøn energi. I dette tema investeres der i de virksomheder, som udbyder grøn energi til andre. Energien kommer fra naturlige og grønne kilder såsom sollys, vind, regn, tidevand, alger og Jordens egen varme.

Populære virksomheder i temaet: Ørsted, Vestas og Enphase Energy.

 

2. Tema: Fremtidig transport

Med dette tema støtter vi udviklingen af innovativ og nytænkende kørselsteknologi med lavere CO2-aftryk. Herunder investeres der i blandt andet elektriske biler, selvkørende transportmidler, teknologi til sikker kørsel og delelementer til elektrisk offentlig transport. Med dette tema er der fokus på mere grøn og sikker transport.

Populære virksomheder i temaet: Tesla, Volvo og Faurecia.

 

3. Tema: Fremtidens fødevarer

I dette tema investeres der i selskaber, der går forrest i overgangen til mere bæredygtige produktionssystemer og forbrugsmønstre. Det er altså virksomheder, som producerer fremtidens fødevarer på bæredygtig vis, så vi kan beskytte vores natur og økosystemer med bæredygtigt. Det omhandler især landbrug og fiskeri, forbedring af forsyningskæder og mindsket emballage. Med dette tema er der fokus på at give plads tilbage til naturen og minimere fødevaresektorens udledning af drivhusgasser.

Populære virksomheder i temaet: Beyond Meat, Oatly og Novozymes.

 

 

4. Tema: Sygdomsbekæmpelse

Med dette tema investeres der i selskaber, der aktivt kæmper for blandt andet at udvikle vacciner mod globale pandemier, teknologier til at opdage kræft på de tidlige stadier og mange andre tiltag for at bekæmpe livstruende sygdomme gennem udviklingen af medicinsk behandling og teknologi.

Populære virksomheder i temaet: BioNTech, Novocure og Guardant.

Aktivt ejerskab

Gaia udøver aktivt ejerskab. Ud fra deres minimumskrav holder Gaia deres ETF-udbydere ansvarlige for valg af virksomheder. De holder øje med, at investeringerne hele tiden lever op til deres krav omkring bæredygtighed. Hvis de ikke gør, yder Gaia aktivt ejerskab og indleder en dialog med ETF-udbyderne. På den måde sørger Gaia for, at ETF’erne altid lever op til deres krav.

Hvis en virksomhed bryder Gaias krav, og ETF-udbyderne ikke fjerner den, så skifter Gaia ETF’en ud. Gaia var for eksempel nødt til at udelukke investeringstemaet; “ligestilling”. Det skyldes, at Gaia mente at udbyderens eksklusionskriterier var for vage. Udbyderen havde ingen kriterier omkring olieselskaber og mente ikke, at det var relevant, når nu temaet var ligestilling. Gaia valgte derfor at ekskludere temaet, fordi de ikke vil gå på kompromis med deres krav om bæredygtighed.

Gebyrer hos Gaia

Prisen for at investere via Gaia kan opdeles i tre poster:

 • Gaias service, app og investeringsrådgivning: Vi betaler 0,5 procent af vores investerede beløb årligt.
 • Kurtage og depotsgebyr: Handel koster 0,07 procent i kurtage og 0,25 procent i vekselgebyr. Derudover koster opbevaring 0,12 procent om året.
 • Investeringstemaer: Prisen for investeringstemaerne afhænger af vores præferencer i forhold til bæredygtighed og vores risikoprofil. Prisen ligger mellem 0,45 og 0,65 procent.

 

Den gennemsnitlige samlede pris for at investere via Gaia ligger derfor mellem 0,92 og 1,44 procent om året. Investerer vi for eksempel 10.000 kroner, vil det koste mellem 92 og 144 kroner om året. Det svarer til cirka 7,5 til 12 kroner om måneden. Den endelige pris det koster os om året afhænger af vores præferencer og risikoprofil. Gaia har ingen minimumskurtage og handelsomkostningerne justeres derfor med det investerede beløb. Vi betaler 0,07 procent af det handlede beløb i kurtage, om vi handler for 500 kroner eller for 50.000 kroner. Det gør Gaia oplagt til både månedlige investeringer eller større engangsbeløb.

Hvordan handler vi?

Det tager i gennemsnit 24 timer at komme i gang med at investere via Gaia, fra vi henter appen til vores penge er investeret.

 • Trin 1: Vi henter Gaias app i App Store og besvarer en række spørgsmål om vores præferencer for bæredygtighed, tidshorisont, økonomi og erfaring med investering.
 • Trin 2: Gaias investeringsalgoritme anbefaler en portefølje, der matcher vores svar på spørgsmålene i trin 1.
 • Trin 3: Hvis vi accepterer anbefalingen og overfører penge, invester Gaia for os.
 • Trin 4: Gaia overvåger løbende vores portefølje og sørger for at foreslå os nødvendige ændringer, så vores portefølje altid passer til os.

 

 

Vi behøver ikke at skifte til Gaias partnerbank; Saxo bank, for at bruge Gaia. Når vi opretter en konto hos Gaia, overfører vi penge fra vores egen bank til vores konto hos Gaia. Vores penge og investering ligger derefter automatisk hos Saxo Bank og alle handler sker gennem dem.

I krisetider

Med Gaia er vores penge samt investeringer sikret hos Saxo Bank.

Skulle Gaia eller Saxo Bank lukke, sker følgende:

 • Hvis Gaia går konkurs: Alle vores penge og investeringer ligger stadig hos Saxo Bank. Vi bliver derfor ikke påvirket, hvis Gaia går konkurs. Vores penge er ikke bundet hos Gaia, og vi kan altid sælge vores aktier og overføre vores pengene tilbage til vores bankkonto.
 • Hvis Saxo Bank går konkurs: Vores investeringer som vi har stående i Saxo Bank forsvinder ikke. De bliver flyttet til en ny bank. Hvis vi har penge stående i Saxo Bank via Gaia, er de dækket af Garantiformuen op til 750.000 kroner.

Fordele og ulemper:

Fordele:

 • Gaia sørger for med deres research, høje krav og mange kriterier at det kun er de mest bæredygtige, transparente og inkluderende selskaber, vi investerer i. Ligeledes selskaber der ud fra et økonomisk perspektiv kan give os et fornuftigt afkast på lang sigt.
 • Det er hurtigt og nemt at bruge Gaia efter vi har besvaret de indledende spørgsmål om vores præferencer og risikoprofil. Gaia tager over og investerer og følger op på vores investeringer for os.

 

Ulemper:

 • Vi kan i øjeblikket ikke investere i enkeltaktier. Det er dog forbundet med en højere risiko at investere i enkeltaktier. Gaia er i gang med at gøre det muligt at kunne investere i enkeltaktier.
 • Det er ikke muligt at investere vores pension eller investere på vegne af mindreårige. Gaia arbejder på at gøre det muligt at investere pensionsmidler via appen.

 

SKAT

Alle fondene Gaia rådgiver om er beskattet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at vi hvert år svarer skat af gevinster og tab uanset, om vi har solgt vores investering eller ej.

Alle de fonde vi kan investere i via Gaia er internationalt forvaltede fonde (ETF’er), og de beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst. Nogle af Gaias fonde kan dog være registreret på SKAT’s positivliste, hvilket betyder, at de beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst beskattes med 27 procent op til 57.200 kroner og med 42 procent derover. Kapitalindkomst beskattes med 36 til 42 procent.

Vores investeringer er enten beskattet som kapitalindkomst efter lagerprincippet eller som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Gaias partnerbank; Saxo Bank, sørger for automatisk at indberette oplysninger om vores gevinster og tab til SKAT. Vi behøver derfor ikke at forholde os til SKAT via Gaia, da det automatisk fremgår af vores årsopgørelse.

Teamet

Teamet består af medstifter og CEO David Bentzon-Ehlers, CTO (Chief Technology Officer) og medstifter Mads Sverre Willumsen, medstifter og CFO (Chief Financial Officer) Andreas Breilev Vinther og sidst men ikke mindst medstifter og COO (Chief Operating Officer) Andreas Zangenberg Jensen.

De har alle en kandidatgrad i ‘Applied economics and finance’ fra Copenhagen Business School. De har arbejdet i den finansielle branche og fik hurtigt øjnene op for, hvor stor en magt penge har, og hvilket potentiale der er i at sikre, at pengene kommer de ”rigtige” steder hen. I sommeren 2020 gik holdet i gang med at skabe et nyt finansielt system, der kombinerer afkast og bæredygtighed. Det blev til Gaia.

I bestyrelsen sidder Allan Sønderskov Darré, som til daglig er mentor på CPH Business og Copenhagen Business School, ”Business Angel” og ”startup propagator” for over 25 startups. Også i bestyrelsen er Eskild Bak Kristensen, der har stået i spidsen for Syd Fund Management A/S, Theresa Blegvad er til hverdag CEO i ‘Danmark for Målene’, Chad West er tidligere Global Marketing & Communications Director i fintech-virksomheden Revolut, Jonatan Hjortdal, advokat og derudover sidder Tine Lundegaard COO i Qblue Balanced og Peter Smith tidligere bankdirektør i Lunar Bank og administrerende direktør for Nordea Kredit.

Vores fokus på selskabet

I Ophelia Invest Talks episode 203 har vi snakket med Gaias direktør og medstifter David Bentzon om blandt andet deres iværksætter-rejse og hvordan investeringer via appen alle sammen skal bidrage til en positiv forandring.

Opsummering

Investeringsappen Gaia er måske fremtidens måde at investere på, som både gavner os investorer og derudover også sikrer en bæredygtig fremtid. Gaia har lige nu fire forskellige investeringstemaer, og der vil løbende komme flere investeringstemaer og muligheder. Gaia har ambitioner om at påvirke den nuværende investeringskultur og bidrage til at skabe et helt nyt finansielt system, som har fokus på bæredygtighed, gennemsigtighed. På deres platform vil de forene mennesker, profit og planeten. Med Gaia skal alle der har lyst skal kunne investere i en mere grøn fremtid, ikke bare for os selv men for de fremtidige generationer.

Disclaimer 

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.