Investeringsplatformen The Many

Visionen bag The Many er at gøre ejendomsinvesteringer mulige for alle, Holdet bag The Many skriver selv: “Vi ønsker at gøre det muligt for alle at tilgå ejendomsinvestering på en langt mere simpel og forståelig måde. Vi er nemlig af den overbevisning, at investeringer i fast ejendom ikke behøver at være komplekse og uoverskuelige for den almene investor”.

(Reklame) Det passer som fod i hose med vores mission her i Ophelia Invest, hvilket er, at “investering er for alle; der vil det”. Vi har derfor indgået et samarbejde med The Many. Så du kan blive klogere på og måske inspireret til, at komme i gang med ejendomsinvestering på en simpel og overskuelig måde.

Hvem er The Many?

The Many er en online platform, der er baseret på crowdfunded ejendomsinvestering. Det betyder, at en gruppe mennesker (et crowd) investerer i en ejendom og bliver derved medejere. Hver investor ejer en lille del af den samlede investering. Derefter vil man som investor løbende få udbetalt udbytte fra huslejeindtægter, og hvis ejendommens værdi stiger, vil man også få udbetalt en del af profitten, når man indløser sin andel og derved får udbetalt sin investering.

Ejendommene på platformen ligger primært i hovedstadsområdet, men The Many arbejder på at finde investeringsprojekter i hele landet.

Ambitionerne hos The Many er at have en investeringsplatform, som gør det nemt og tilgængeligt for alle at investere i ejendom. Man kan investere i ejendomme, og også snart grøn energi, for et beløb, der giver mening for ens egen økonomi. Der er ikke nogen nedre grænse for ens investering.

The Many er godkendt til at forvalte alternative investeringsfonde, altså de ejendomsfonde de udbyder, hvori der ligger forskellige afdelinger.

Hvad laver The Many?

Traditionelt set er det relativt besværligt at investere i fast ejendom. Måske har du selv prøvet at købe en bolig og oplevet hvor meget administration og praktik, der skal være i orden undervejs. Forestil dig så, at det er en investeringsejendom, og du også skal holde styr på udlejning, vedligehold og generel drift af ejendommen. Når vi investerer gennem The Many, er det The Many, der står for alt dette og vi behøver blot oprette os på platformen og indsætte penge.

Dette gør ejendomsinvestering meget mere tilgængeligt for os private investorer. The Manys særlige forretningsmodel gør, at man kan investere i ejendom for lige det beløb, der passer en selv, hvor det normalt kræver flere hundrede tusinde, hvis ikke millioner, kroner at komme i gang.

The Manys CEO, David Svante Hansen, udtalte i juni 2019 til Børsen: “Vi henvender os til Hr. og Fru. Jensen, og i den nuværende fond er der pudsigt nok 45 med efternavnet Jensen”. Der er i dag mere end 200 millioner kroner investeret via platformen, og platformen har mere end 23.500 oprettede brugere.

Hvad er dine muligheder på ejendomsmarkedet?

Ser vi på afkastet på ejendomsmarkedet siden 1870, viser forskning på 16 velstående økonomier inklusiv Danmark, at det årlige afkast har ligget på 7,05 procent. Afkastet på aktiemarkedet har ligget på 6,89 procent. Ser vi helt konkret på det danske marked, har ejendomsmarkedet i gennemsnit skabt et årligt afkast på 8,1 procent og aktiemarkedet på 7,2 procent. Hvis man har købt og solgt på attraktive tidspunkter i København, kan man have opnået et endnu højere afkast. Det er altså ikke muligheden for afkast, der er noget i vejen med, og afkast på ejendomsinvestering kan sagtens måle sig med afkast på aktieinvestering.

Fordele og ulemper

Den største ulempe ved ejendomsinvestering er normalvis det juridiske, praktiske og ikke mindst administrative besvær, men dette er som nævnt fjernet, ved ejendomsinvestering hos The Many. En anden generel ulempe ved ejendomsinvestering er, at det et meget “illikvidt” marked, hvilket betyder, at der er mindre omsætning af aktivet – ejendomme handles relativt sjældent sammenlignet med eksempelvis aktier.

The Many har dog forsøgt at minimere denne ulempe ved at gøre det muligt at indløse andele én gang om måneden, såfremt vi meddeler dette inden den 20. i måneden. Hvis mange ønsker at indløse i samme periode, er det ikke garanteret, at vi kan indløse alle vore andele. Indløsningerne bliver behandlet efter princippet ”pro-rata”. Det betyder, at vi som investor tildeles det beløb, som modsvarer vores andel.

Det betyder, at de investorer, der først har anmodet om at blive indløst, vil få deres indløsningsanmodning behandlet først.

 

 

Som investorer kan vi med fordel sprede vores investeringer på forskellige aktivklasse og investeringsprodukter, da det mindsker vores risiko. Derfor kan det være en rigtig god ide at have ejendom i vores portefølje, på den ene eller anden måde. Den store fordel ved for eksempel The Many er, at vi kan investere et mindre beløb i forskellige ejendomsprojekter. Det betyder at vores samlede beholdning af værdipapirer, vores “portefølje”, bliver bedre diversificeret (spredt). Versus at have alle vores penge i blot én ejendom, som de fleste af os har.

Skat

The Many indberetter det udbetalte udbytte på vores vegne til SKAT, ligesom vi kender det fra fx Nordnet. Vi i Ophelia Invest er dog ikke skatterådgivere, og det er altid smart selv at undersøge de specifikke forhold, der gælder for netop dig og din økonomi og eventuelt søge rådgivning.

Hvis krisen kommer

Hvis The Many, som det forvaltende selskab, skulle gå konkurs, har man stadig sin investering. Hver ejendomsfond hos The Many er nemlig sin egen og i sådan et tilfælde, vil man udpege en ny forvalter og alternativt kan fonden være selvforvaltende. I tilfælde af en boligkrise, hvor boligpriserne falder, vil vi stadig få udbetalt udbytte, såfremt driften af ejendommen er profitabel, og så længe der er reserver til dette. Men et generelt fald i boligpriserne vil naturligvis kunne betyde et fald i værdien af vores investering.

Hvordan vælger jeg?

Når vi kommer ind på The Many hjemmeside kan vi vælge “kom i gang” og “se investeringsprojekter”. Du kan godt komme ind og se de forskellige investeringsprojekter uden at oprette en profil. Når vi kommer ind på siden med investeringsprojekter, kan vi se de projekter, der er tilgængelige lige nu, og om der er plads til, at vi investerer i dem. Derudover kan vi se “investeringsmålet”, som er det beløb, The Many søger til at finansiere ejendommen. Det samlede afkast ligger på 7-10 % (før skat) og er inklusive et udbytte på 2-4 %, når vi kigger på de projekter, der er på platformen. Hvis der er overskud i driften vil de som udgangspunkt blive udbetalt udbytte til investorerne hvert kvartal.

Det enkelte ejendomsprojekt

Hvis vi klikker ind på det enkelte projekt, er hele projektet beskrevet meget fyldestgørende, hvilket gør det nemmere for os som investorer at vurdere, om det er netop dette projekt, vi godt kunne tænke os at investere i. Lige så snart vi har oprettet en profil på platformen, kan vi læse mere om de kommende projekter. Der vil også være en video, hvor vi kan se ejendomsprojektet, plantegninger samt oplysninger om lokalområdet og prisudviklingen netop der.

Derudover inkluderer informationerne også en økonomisk oversigt med regnskaber og fondens vedtægter. The Many går meget op i gennemsigtighed, og de giver derfor adgang til al væsentlig investorinformation. Det er ud fra disse mange oplysninger, vi kan vurdere, om projektet er et match for os. Generelt er platformen brugervenlig og giver et godt overblik.

The Many har en YouTube-kanal, hvor vi blandt andet kan se videoer om investerings-projekter.

Her er en generel video om The Many:

 

Gebyrstruktur

The Many tjener deres penge ved at tage en procentsats af det tegnede beløb. Pengene går til følgende omkostninger:

  • ≤ 4% i transaktionshonorar
  • ≤ 1% i forvaltningshonorar
  • ≤ 1% i administrationsomkostninger
  • ≤ 1% i udtrædelsesgebyr

Du kan eventuelt læse mere om det her under “Hvad koster det?”.

Teamet

The Many blev etableret i 2019 og i dag har The Many mellem 15 og 20 ansatte. Selskabets CEO er David Svante Hansen. Han har en kandidatgrad i jura fra Københavns Universitet, og har tidligere arbejdet i Banking Circle. Jacob Steen Hansen er CFO. Han kommer fra den finansielle sektor og har mere end 15 års ledelseserfaring inden for blandt andet finance partnering og rapportering hos Saxo Bank.

 

(Billede: The Many CEO David Svante Hansen)

 

I bestyrelsen for The Many sidder bestyrelsesformand Nina Riisgaard Lauritsen, der arbejder som advokat hos Capital Law CPH. Derudover sidder Johan Lorenzen, som til daglig er direktør i en Fin-Tech virksomhed. I bestyrelsen sidder også Lars Vedfelt, der er direktør i Weco Tankers og Erik Balck Sørensen, der er Managing Partner i Vækstfonden.

Regnskaber

Hvis du vil vide mere om The Manys økonomi, kan du orientere dig i årsrapporten 2020.

Vores fokus på selskabet

Podcast

Vi har udgivet to podcastepisoder med The Many. Dels i juli 2021 (episode nr 151) og igen i november 2021 (episode nr 183). I begge episoder snakker vi med David Svante Hansen om investerings-platformens muligheder, risikoniveau og afkastpotentiale. Og så kigger vi naturligvis også på, hvad der ligger i fremtiden for The Many. Vi kan afsløre at det handler om vind og sol.

 

 

Video

I starten af december 2021 var vi live med The Manys direktør David direkte fra vores åbne facebookside. I videoen kan  du kan se, hvordan man opretter sig som bruger på The Many platformen, og hvordan man investerer i et projekt.

 

Opsummering

Alt i alt har The Many demokratiseret adgangen til investering i ejendomsmarkedet. Vi bør kunne opnå et fornuftigt afkast (vejet op imod risikoen) på 7-10 procent samt modtage et løbende udbytte på 2-4 procent. Vi slipper for alt det administrative, og The Many indberetter på vores vegne gevinster og tab til SKAT. Vi har mulighed for at hæve vores investerede midler én gang om måneden.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.